Clicks466
Stano Kobella

VŠETKA PRAVDA bude Odhalená a Dostupná

21. novembra 2021

Ježiš Povedal, že VŠETKA PRAVDA bude Odhalená a Dostupná pre všetkých v týchto Dňoch. PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ ZA SEBA. VŠETKY satanove lži a zlé skutky budú ešte viacej Odhalené a Osvetlené. Niet Ničoho Tajného, čo NEbude Odhalené, Ani nič Skryté, čo NEbude Známe a Vyjde to na Svetlo v týchto Dňoch. Všetko to bude pre Ježišovu Slávu (Glóriu). On bude Oslavovaný. Svet bude Opäť v Bázni a Úcte k JEŽIŠOVI, preto, Kto On Je a preto, Čo Dokáže Urobiť. Nie je Ohraničený Ani Obmedzený. Stále Robí veci Nemožné, Neobyčajné, Neočakávané, Bezprecedentné a Nadprirodzené, Jeho Cestou a v Jeho Čase a všetko pre Jeho Slávu.

VŠETKA PRAVDA bude Odhalená, pretože Jedine PRAVDA Oslobodzuje, NIE satanove lži. jeho lži budú ešte viacej VŠETKY Odhalené a Osvetlené. Bezprecedentné je toho súčasťou a stále viacej sa Odkrýva. Všetko je to Biblické.

Musíme byť v Pokoji. Ježiš Úplne Riadi aj to Bezprecedentné. Viac a lepšie tomu porozumieme v týchto Dňoch. Všetko to bude Zjavené v Určenom Čase. Ešte oveľa viac PRAVDY treba Zjaviť. Spáči budú mať drsné Prebudenie a budú ešte viacej Šokovaní, keď VŠETKA PRAVDA bude Odhalená a bude Dostupná pre všetkých a Nielen pre niektorých. My všetci budeme lepšie rozumieť, skôr či neskôr a mať Pravé Poznanie VŠETKEJ Pravdy.

PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ ZA SEBA.

Ježiš Žehnaj každého a podrž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„Lebo Nič nie je Tajné, čo NEbude Odhalené, Ani nič Skryté, čo NEbude Známe a Vyjde to na Svetlo.“ Lukáš 8:17

„Preto Nebojte sa ich. Lebo nie je Nič Prikryté, čo Nebude Odhalené, ani Ukryté, čo Nebude Známe. 27 Čokoľvek vám Hovorím vo tme, Rozprávajte vo svetle; a čo počujete v uchu, to Kážte zo striech domov. 28 A Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu. Ale radšej sa Bojte Toho, ktorý Dokáže Zničiť rovnako dušu i telo v pekle.“ Matúš 10:26-28.

youtube.com/watch?v=GJ-nTkXv8rA
Public domain