lv.news
17

Nē! Vīnes kardināls neļauj bīskapam Šneideram svinēt misi

Bīskapam Atanāzijam Šneideram ir atļauts teikt sprediķi tikai pirmdienas pulksten 16.30 Romas misē Vīnes Karlskirhē. Misi svinēs Svētā Pētera …