Jan Zbigniew wojan
I to wszystko robi plemię żmijowe: Istnieje plemię gadzie, żmijowe, jaszczurze, wąż starodawny,
zwany diabłem i szatanem, z którym stoczył walkę w Niebie
Michał i aniołowie Jego.
Właśnie do nich to zwracał się Pan Jezus:
Św. Jan 8,42 Rzekł do nich Jezus:
„Gdyby Bóg był waszym Ojcem,
to i Mnie byście miłowali.
Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę.
Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posła…More
I to wszystko robi plemię żmijowe: Istnieje plemię gadzie, żmijowe, jaszczurze, wąż starodawny,
zwany diabłem i szatanem, z którym stoczył walkę w Niebie
Michał i aniołowie Jego.
Właśnie do nich to zwracał się Pan Jezus:
Św. Jan 8,42 Rzekł do nich Jezus:
„Gdyby Bóg był waszym Ojcem,
to i Mnie byście miłowali.
Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę.
Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.”
Św. Jan 8,44 „Wy macie diabła za ojca
i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.
Od początku był on zabójcą i w prawdzie
nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.
Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi,
bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”
Św. Jan 8,47 „Kto jest z Boga, słów Bożych słucha.
Wy dlatego nie słuchacie,
że z Boga nie jesteście.”
Św. Mateusz 3,7 A gdy widział,
że przychodzi do chrztu wielu
spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:
„Plemię żmijowe, kto wam pokazał,
jak uciec przed nadchodzącym gniewem?”
Św. Mateusz 12,34 „Plemię żmijowe!
Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście?
Przecież z obfitości serca usta mówią.”
Św. Mateusz 12,35 „Dobry człowiek
z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy,
zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy.”
Św. Mateusz 23,33 „Węże, plemię żmijowe,
jak wy możecie ujść potępienia w piekle?”
Św. Mateusz 25,40 „Cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”
Dziecko
Nieważne,ważne, żeby naseczki się sprzedawaly,nie, Elkam 😁
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
================================================

Czy tzw. "paszport szczepionkowy" jest powtórką z historii ? ("papieren bitte, ausweis kontrolle spritze".).

================================================
jac505
Te szczypionki musiały zostać bardzo dobrze przygotowane, sprawdzone. Oni mają tylko jedną szansę aby wstrzyknąć chorobotwórcze patogeny i to pod tym względem są one sprawdzone aby globaliści mieli pewność, że oczyszczą skutecznie planetę dla siebie. Panie Jezu przyjdź !
trio plus
Tych co nie załatwi szczepionka, załatwi co innego. Nie pozwolą sobie na luksus niedokończonej pracy.
Anieobecny
Mikroskop za 50 zł wystarczy, ale czy to nie pogłębi stresu u tych, co się zaszczepili i zobaczą swoje oblepione niewiadomoczym krwinki...
Anieobecny
A'propos krwinek - czy nie są one częścią naszego systemu immunologicznego, czytaj odpornościowego...?
Jan Zbigniew wojan
Właśnie chodzi o zniszczenie naszej odporności !
Anieobecny
,,Oni" wiedzą co robią - i dobrze im idzie, niestety...