pl.news
11.5K

Amerykański kardynał: Jezus "narodził się ponownie w łasce". Co takiego?

Kardynał Newark, Joseph Tobin napisał na Twitterze 13 stycznia, że podczas chrztu "Chrystus stał z nami, grzesznikami, szukającymi odkupienia" i że "bezgrzeszny Odkupiciel odrodził się w łasce".

Tobin powinien był przeczytać św. Augustyna (+430), który wyjaśnia, że Chrystus został ochrzczony "nie dlatego, że musiał być oczyszczony", ale dlatego, że przez kontakt z jego ciałem wody zostały oczyszczone i otrzymały moc oczyszczania.

Dlatego, zgodnie z Katechizmem Trydenckim, Chrystus ustanowił przez swój chrzest sakrament chrztu i dał wodzie moc uświęcania.

Grafika: Joseph Tobin, #newsHdjudqpico
Amid
🤦