Clicks1.9K
Libor Halik
5

Biskup Schneider - Vakcína s QR-kódom je predobrazom znaku šelmy 666

Aby bolo jasné, nehovorím, že sa jedná o priamy znak šelmy, ale mohlo by to byť už čiastočne predobrazom tohto znaku, a preto sa musíme vyhnúť aj tomu.

LSN: Je podľa vás teoreticky prípustné hľadať cesty, ako obísť zákon a vyhnúť sa nepríjemnostiam, napríklad prostredníctvom falošného osvedčenia? Nechcel by som k tomu nabádať ľudí, pretože za to hrozia vysoké pokuty.
Bp. Schn.: De facto povinné očkovanie je zneužitím moci zo strany vlády; to je samo o sebe nemorálne. Opakujem, že prostredníctvom toho sa vláda zmocňuje vášho tela a vášho súkromia, a to je v rozpore so základnými právami. Boh zriadil štruktúru spoločnosti, o ktorej vláda nemá moc rozhodovať. Vnútorne zlý zákon o nútenom očkovaní, ktoré je nejakým spôsobom spojené alebo poznačené potratmi a fetálnym priemyslom, je nemorálny. Keďže ide vynútený akt, myslím si, že v tomto zmysle môžete predložiť aj falošný dokument.
Túto situáciu by som porovnal s nemorálnymi zákonmi, keď niektoré totalitné vlády vydávali nemorálne príkazy proti Židom. Vieme, že pápež Pius XII. a biskupi, keď boli Židia prenasledovaní nacistami, povolili používanie falošných dokumentov na ochranu Židov. Bolo to dovolené, pretože zákony proti Židom boli vnútorne nemorálne.
Išlo by o istý druh sebaobrany: bránite svoje telo a svoje súkromie pred agresorom, ktorý vás (utláča). Rovnakým spôsobom môžete brániť svoje dieťa alebo rodinu pred agresorom, ktorý by vaše deti zabil alebo ich vzal do otroctva. Keď ste napríklad matkou a máte doma deti a prichádzajú zlí ľudia, ktorí vám chcú ukradnúť deti, aby ich uviedli do otroctva: ak sa vás opýtajú, či sú tam vaše deti, určite ako matka odpoviete "nie", pretože ich musíte chrániť. Povedať im: "Áno, sú tu, otvorím dvere a ukážem vám, kde sú" by bolo šialené, ak by ste boli matkou. Poviete: "Nie, nie sú tu." Poviete nepravdu, ale z toho dôvodu, že je vnútorne zlé, aby vaše deti skončili v otroctve. Keď neexistujú iné spôsoby, je to posledný prostriedok sebaochrany pred agresiou štátu.
Možno by sme sa mali viac zjednotiť so všetkými, ktorí sú proti tejto diktatúre, a vytvoriť reťaz. Možno sú tieto ťažké časy príležitosťou vyznať sa Bohu, byť Mu verní. Boh je však taký dobrý, že vždy dopraje potrebné milosti a v ťažkých časoch nás odmeňuje a dáva nám svoju útechu. To je moja rada a odporúčanie.
LSN: Zdá sa nám, že je tu vôľa prevziať ľudské telo, transhumanistický plán, ktorý sa zavádza a dokonca realizuje. Je mysliteľné, že by Boh dovolil, aby ľudstvo upadlo - pre väčšinu ľudí nechtiac - do niečoho, čo je v rozpore s Jeho voľou, pokiaľ ide o ľudstvo?
Bp. Schn.: Myslím si, že nie, pretože Boh si vyhradzuje božskú moc stvorenia, a preto nebude existovať žiadna zásadne nová ľudská bytosť, ktorú by chceli transhumanisti stvoriť. Neuspejú: Boh to nedovolí. On je Pán; tomu musíme veriť. Možno vyrobia nejaké veci, ale nebude to ľudská bytosť, nikdy, pretože Boh vytvára dušu, ktorá je základnou súčasťou ľudskej bytosti. Opakujem: Neverím, že to Boh dopustí. Jeho sú sily Stvoriteľa a sú vyhradené Jemu. Ak budú pokračovať v týchto hrozných veciach, ktoré sa rúhajú Bohu, príde koniec časov, ako to čítame v Apokalypse a v Súde. A pre nás Ježiš povedal: Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie! Opäť platí, že musíme túto situáciu brať ako príležitosť na prehĺbenie viery, modlitby a na to, aby sme boli viac zakorenení vo vízii večného života, aby sme sa viac nadprirodzene orientovali na svoj večný život, pretože žijeme tu v slzavom údolí, ako spievame v Salve Regina: hac lacrimarum valle. Taká je naša situácia, ale je tu aj hlboká radosť, že máme Matku. Ona nás nikdy neopúšťa a je nám vždy nablízku. Toto je moja rada. Ona nás nikdy neopustí, ona je našou všemohúcou orodovníčkou. Ona sa o nás postará; vždy musíme utiekať pod jej plášť. Zvlášť v týchto časoch sa musíme modliť: Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix: utiekame pod jej ochranu.

CELÝ rozhovor najděte na : lifenews.sk/…d-pravidla-mozu-byt-akymsi-predobrazom-znaku-selmy
Public domain
U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
apredsasatoci
EGT nemusi byť znak šelmy.
Nech je akokoľvek, ľudstvo stojí na velmi tenkom ľade!
Samson1
Samson1
Z příspěvku Dvou Srdcí Lásky: Neboj se, já tě chráním.

Zdravím tě, Ježíši, Maria, počatá bez hříchu. (x3)

Komentář od Luz de Maria: Bratři: Toto je výzva k individuálnímu svědomí každého z nás jako dětí našeho Pána Ježíše Krista. Je to osobní výzva, abychom byli bratrští a abychom si přáli dobro všech našich bratrů. Vnitřně vidíme sami sebe, je to velké duchovní dobro, to, co děláme, nám …More
Z příspěvku Dvou Srdcí Lásky: Neboj se, já tě chráním.

Zdravím tě, Ježíši, Maria, počatá bez hříchu. (x3)

Komentář od Luz de Maria: Bratři: Toto je výzva k individuálnímu svědomí každého z nás jako dětí našeho Pána Ježíše Krista. Je to osobní výzva, abychom byli bratrští a abychom si přáli dobro všech našich bratrů. Vnitřně vidíme sami sebe, je to velké duchovní dobro, to, co děláme, nám pomůže Æbýt lepší pro [naše] bratry. Toto silné volání, ale zároveň láska našeho Pána Ježíše Krista nám dává sílu znovu vstoupit nebo pokračovat na cestě s vírou v lepší zítřky. Bratři, na žádost našeho Pána Ježíše, jednotlivě nebo v modlitebních skupinách, modleme se růženec za úmysly, které nám náš Pán dává s tak vážnou prosbou, a modleme se toho dne za Jeho milosrdenství tváří v tvář událostem způsobené silami přírody. Amen.

Chraňte svou rodinu každodenní modlitbou.
Ponořte sebe, své blízké a národ do Kristovy krve a připojte se ...