Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

I kiedyż to grzeszy człowiek, gdy milczy? Grzeszy w pierwszym rzędzie, gdy wiary świętej i swego …

O grzesznem milczeniu. O grzesznem milczeniu. „Jest czas milczenia i czas mówienia.” (Eccl. 3, 7.) W on czas – mówi dzisiejsza Ewangelja święta – …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
615
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wykracza przeciw woli Bożej grzesznem milczeniem, kto nie występuje przeciw złu, mimo że jest do tego zobowiązany wyraźnem nakazem Boga i Kościoła świętego.
Tu należeliby w pierwszym rzędzie biskupi i kapłani, którzyby nie karcili występków i nie stawali w obronie Chrystusa i Jego nauki; wyraźnie pisze Paweł święty do Tymoteusza: „przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas; karz, proś, …More
,,Wykracza przeciw woli Bożej grzesznem milczeniem, kto nie występuje przeciw złu, mimo że jest do tego zobowiązany wyraźnem nakazem Boga i Kościoła świętego.

Tu należeliby w pierwszym rzędzie biskupi i kapłani, którzyby nie karcili występków i nie stawali w obronie Chrystusa i Jego nauki; wyraźnie pisze Paweł święty do Tymoteusza: „przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas; karz, proś, łaj, z wszelaką cierpliwością i nauką” (II. Tim. 4, 2.). Mówiąc o winach wodzów ludu, którzy grzeszą milczeniem tam, gdzie stróżami być powinni, mówi Izajasz prorok: „Stróżowie ślepi …; psy nieme, szczekać nie mogące, którzy widzą próżne rzeczy, śpią, a sny miłują” (Izaj. 56,10.).''
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Religia katolicka nie wzbrania więc kary cielesnej, owszem nakazuje ją; czem w rękach troskliwego ogrodnika jest nóż, tem jest rózga w rękach matki ojca; wyrzucenie rózgi z domu rodzicielskiego, a co za tem idzie, ze szkoły, to wymysł nie katolicki, lecz ludzi stojących poza Kościołem.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Od tego milczenia strzeż nas o Panie! Modlimy się przed Najświętszym Sakramentem: od powietrza, głodu, ognia, wojny, od nagłej, a niespodziewanej śmierci wybaw nas Panie; a ja dodałbym do tych suplikacyj jeszcze jedną prośbę: od grzechu świętokradztwa, od zatajenia grzechu na spowiedzi świętej i od świętokradczej Komunji świętej, wybaw nas Panie. Amen.''