Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Przemówienie Benedykta XVI wygłoszone podczas spotkania w Asyżu 27 października 2011 r

Rok: 2011 Papiez Benedykt XVI Drodzy bracia i siostry, szanowni Przewodniczący i przedstawiciele Kościołów i Wspólnot kościelnych oraz religii świata …
Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata !
25 listopada 1981
Kardynał Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
25 listopada 1981 r. Jan Paweł II powierzył kardynałowi kierowanie Kongregacją Nauki Wiary, z czym łączy się automatycznie przewodniczenie Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Ratzinger jest jedynym hierarchą watykańskim, pełniącym tak długo kierownicze stanowisko w …
More
25 listopada 1981
Kardynał Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
25 listopada 1981 r. Jan Paweł II powierzył kardynałowi kierowanie Kongregacją Nauki Wiary, z czym łączy się automatycznie przewodniczenie Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Ratzinger jest jedynym hierarchą watykańskim, pełniącym tak długo kierownicze stanowisko w Kurii.

Podstawowym zadaniem Kongregacji jest dbanie o prawowierne głoszenie i obronę wiary katolickiej w całym Kościele. Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy, dotyczące doktryny wiary lub moralności. Kongregacja odpowiada za weryfikację pism teologicznych pod kątem zgodności z wiarą katolicką oraz wykładowców teologii, którzy zostali oskarżeni o błędne poglądy, publikuje deklaracje dotyczące konkretnych pytań z zakresu wiary i moralności, śledzi i weryfikuje prywatne objawienia, czuwa również nad pracami Papieskiej Komisji Biblijnej i Miedzynarodowej Komisjii Teologicznej.
Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata !
...Minęło dwadzieścia pięć lat od dnia, w którym błogosławiony Papież Jan Paweł II po raz pierwszy zaprosił przedstawicieli religii świata do Asyżu na modlitwę o pokój.....uzupelnijmy; Jan Pawel II zaprosil ;- na zlecenie "pomysl" i zorganizowanie przez Kongregacje Nauki i Wiary -przedstawicieli religii świata do Asyżu na modlitwę o pokój...