Mariusz Pawełczuk39
Masoński plan zniszczenia Kościoła już to dawno zapisał -Komunia Święta na rękę :
"„...Mistrzowski plan” zakłada usuniecie na początku tylko pewnych „świętych” cech Eucharystii.
Niech ludzie nie klęczą otrzymując Komunię, ponieważ jest to tylko rodzaj posiłku niewymagający jakiegoś specjalnego zachowania. Wzięcie Komunii do ręki także pomoże odrzucić ten mistyczny sens, święty sens Eucharystii. …More
Masoński plan zniszczenia Kościoła już to dawno zapisał -Komunia Święta na rękę :
"„...Mistrzowski plan” zakłada usuniecie na początku tylko pewnych „świętych” cech Eucharystii.
Niech ludzie nie klęczą otrzymując Komunię, ponieważ jest to tylko rodzaj posiłku niewymagający jakiegoś specjalnego zachowania. Wzięcie Komunii do ręki także pomoże odrzucić ten mistyczny sens, święty sens Eucharystii. Może tylko dzieci niech biorą Komunię św. do ust. A jeśli będzie to używany chleb wspólnoty, chleb jedzony, krojony… niech to będzie robione tak, jak podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystusa.
Pierwsza część jest tak przygotowana, że przekona każdego. Pozostając przy tym jak Chrystus to robił, róbcie to naturalnie… to przekona najlepiej… ale celem jest próba usunięcia świętości, mistycznego sensu, pomniejszenia ważności Eucharystii. Najbardziej ważną częścią „Mistrzowskiego planu” jest drugi jego punkt, jest utwierdzenie w przekonaniu, że Chrystus Bóg nie jest jądrem Eucharystii, ale przekonywanie, że Eucharystia jest ucztą braterstwa, jest bankietem wraz z innymi chrześcijanami, gdy gromadzą się oni, aby kochać jeden drugiego. Niech bracia się gromadzą, niech mówią „Amen”, niech spierają się na temat Chrystusa po „bratersku”…"
TYLKO JUDASZE PROMUJĄ EUCHARYSTIĘ NA RĘKĘ!
Masoński plan zniszczenia Kościoła Katolickiego - Katoliku! Koniecznie przeczytaj!
Elkam
A co w domu? ...znaczy że nie klękać przed pasyjką do modlitwy ? Przecież to tylko wizerunek. Dzieło rąk ludzkich ? Ciekawe czy o.Recław ma świadomość niszczenia wiary maluczkich.
marta1012
Ojcze Recławie a co z tańcami w kościele. To tak po katolicku?