Zuzana Schlosserova shares this
166
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Štvrtá priemyselná revolúcia. Biodigitálna revolúcia alebo Neobiologická revolúcia, odkazujúce na vzrušujúcu, rastúcu oblasť transhumanizmu, tiež známu ako filozofické a intelektuálne hnutie, ktoré obhajuje vedomé inžinierstvo evolúcie na zlepšenie ľudského stavu.
Ľudia sú obrazom Boha, Satan sa snaží zmeniť/upraviť pomocou technológieMore
Štvrtá priemyselná revolúcia. Biodigitálna revolúcia alebo Neobiologická revolúcia, odkazujúce na vzrušujúcu, rastúcu oblasť transhumanizmu, tiež známu ako filozofické a intelektuálne hnutie, ktoré obhajuje vedomé inžinierstvo evolúcie na zlepšenie ľudského stavu.

Ľudia sú obrazom Boha, Satan sa snaží zmeniť/upraviť pomocou technológie