Edward7
171.7K

Proroctwo św. Franciszka, i niszczyciel …

"Nie opuszczajcie już Mego Syna odrzucając Jego Kościół. Nie osądzajcie Kościoła Mego Syna po człowieku. Fundamentem jest Mój Syn, Jezus. I choć w murach mogą powstać pęknięcia, fundament jest solidny. Nie zostaniecie i nie załatacie tych pęknięć, Moje dzieci? Nie chcemy byście rozpadli się na małe grupy niezgody. W Kościele Mego Syna nie mogą powstać żadne schizmy. Bo wszyscy ochrzczeni rzymscy katolicy muszą umrzeć jako rzymscy katolicy by wejść do Nieba. Odrzucenia papiestwa, odrzucenia wiary z powodu ludzkiego rozumowania nie przyjmie Ojciec Przedwieczny w Niebie. Zostańcie wierni i szczerzy do końca". – Matka Boża, 20.11.1979

"W każdym kraju organizuje się wielki ruch apostazji dla ustanowienia jednego kościoła świata, który nie będzie miał ani dogmatów, ani hierarchii, ani dyscypliny umysłu, ani hamulca dla pasji, i który, pod pretekstem wolności i godności ludzkiej sprowadzi ponownie na świat (jeśli taki kościół mógłby pokonać) panowanie legalnej przebiegłości i siły, i opresję słabych, i wszystkich którzy harują i cierpią". – św. Pius X, Notre Charge Apostolique, 15.08.1910

AGENCI 666 TERAZ WYPUSZCZENI W RZYMIE
"Agenci 666 są teraz wypuszczeni w Rzymie i weszli na najwyższe stanowiska hierarchii. Będzie biskup przeciwko biskupowi i kardynał przeciwko kardynałowi, aż wszystko co pozostanie będzie oczyszczone". – Pan Jezus, 25.07.1977

"Moje dzieci, w przeszłości Mój Kościół, Mój lud przeszedł przez tygiel cierpienia, ale mówię wam: Mój Dom, Mój Kościół na ziemi przechodzi przez próbę dużo większą niż kiedykolwiek w historii.. Lucyfer z agentami teraz działają pracowicie i udaje im się w tej chwili dążenie do obalenia Tronu św. Piotra i umieszczenia w Rzymie antypapieża".
- Pan Jezus, 18.06.1978
“Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta". – Matka Boża w La Salette, 19.09.1846

"Bez wielu modlitw potrzebnych do zrównoważenia wagi i aktów wynagradzających od dzieci ziemi, na Tronie Piotra zasiądzie ten, który umieści dusze i Dom Boży w głębokiej ciemności". - Matka Boża, 18.03.1974

KnightsRepublic.com - 6.08.2021: David Martin
28 lipca abp Carlo Maria Vigano wydał oświadczenie w reakcji na próbę stłumienia przez ... Franciszka Tradycyjnej Łacińskiej Mszy przez despotyczne motu proprio z 16 lipca, Traditionis Custodes. W oświadczeniu Vigano mówi, że "niepotrzebna była żadna szczególna presja ze strony historycznych wrogów Liturgii Trydenckiej – poczynając od uczonych św. Anzelma – aby przekonać Jego ... , żeby spróbował swoich sił w tym, co robi najlepiej: demolce. Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant [Gdzie tworzą pustynię i nazywają to pokojem] catholicfamilynews.com/…the-theft-of-the-mass-of-all-ages-by-pope-francis/
Franciszek faktycznie okazał się być niszczycielem; "nikt nie zmusił go do tego". Przeciwnie do tego co myślą inni, to Franciszek wprowadza modernistyczną agendę do Kościoła i wywołuje nawet rumieńce u niektórych modernistów. To on jest ich gorszycielem, a nie odwrotnie.

Franciszek różni się od swoich poprzedników
Inaczej było z wcześniejszymi papieżami. Wciągano ich w program, często wbrew ich woli, i spędzano dużo czasu na zwalczanie modernistów, choć z ograniczonym sukcesem. Ale udawało się im podtrzymać czystą doktrynę wiary, czy to był papież Paweł VI ze swoją Humanae Vitae zakazującą antykoncepcję, czy Jan Paweł II zakazujący kobietom święceń w Ordinatio Sacerdotoli, czy Benedykt XVI w Summorum Pontificum zachęcającym do szerszego i bardziej liberalnego odprawiania Tradycyjnej Łacińskiej Mszy. Ale teraz Franciszek Niszczyciel stłumił to wszystko, bo postanowił położyć kres Katolickiej Tradycji i realizować swój nowy "synodalny" kościół człowieka.

Czy musimy przywoływać jego pokłony bożkom, zaprzeczanie cudów Chrystusa, zaprzeczanie wiecznego piekła i potępienia, zaprzeczanie roli Panny Maryi jako Współodkupicielki, wyrzucanie lojalnych księży, zdradę podziemnego Kościoła w Chinach, wspieranie homoseksualizmu, chwalenie LGBT "ks." Jamesa Martina, mianowanie LGBT kardynałów n wysokie stanowiska w Kościele, jego bratanie się z homo, błogosławienie "transgenderowców", błogosławienie cudzołóstwa przez Komunię dla rozwodników i iw ponownych cywilnych małżeństwach, bratanie się z heretykami, chwalenie Marcina Lutra, komunistów, aborcjonistki Emmy Bonino, nagradzanie aborcyjnej działaczki Lillian Ploumen, bratanie się ze zwolennikami aborcji w ONZ, zniszczenie Papieskiej Akademii Życia Jana Pawła II, tak, i niszczenie Wiary?

"Niekatolicki papież"
Abp Vigano na pewno miał rację w oświadczeniu z 28 lipca, kiedy powiedział: "Doszliśmy do punktu, że nawet prości ludzie o małej wiedzy o sprawach doktrynalnych rozumieją, że mamy niekatolickiego "papieża", przynajmniej w ścisłym tego słowa znaczeniu". Powiedział, że apostazja Franciszka "stanowi pewne problemy o charakterze kanonicznym".

Proroctwo św. Franciszka
Jest powód tego, że zaniepokojeni katolicy pokazują coraz większą otwartość na proroctwo św. Franciszka z Asyżu z 1226 odnośnie przyszłego papieża. Poniżej fragment z Dzieł seraficznego Ojca św. Franciszka z Asyżu / Works of the Seraphic Father St. Francis of Assisi, R. Washbourne Publishing House, 1882, s. 248-250, z imprimatur J. E. Williama Bernarda, Biskupa Birmingham. Źródłem tego proroctwa jest Opuscola albo Pisma św. Franciszka / Writings of St. Francis (1623) autorstwa ks. Luke'a Waddinga, uznanego za najlepszego historycznego badacza i historyka św. Franciszka z Asyżu:

"W czasie tej boleści, niekanonicznie wybrany człowiek zostanie wyniesiony na papiestwo, który swoją przebiegłością będzie starał się wielu wprowadzić w błąd… Jedni kaznodzieje będą milczeć o prawdzie, a inni ją podepczą i zanegują. Ze świętości życia będą szydzić nawet ci, którzy na zewnątrz ją wyznają, bo w tych czasach Jezus Chrystus ześle im nieprawdziwego pasterza, a niszczyciela".
Nie da się ustalić czy ... Franciszek spełnia to proroctwo czy nie, ale pewne jest to, że Franciszek "nie jest prawdziwym pasterzem, a niszczycielem", który "wielu wprowadził w błąd", ważny powód taki, że "nie był wybrany kanonicznie".

Benedykt zmuszony do ustąpienia
Głębsze spojrzenie na wydarzenia prowadzące do ustąpienia Papieża Benedykta XVI uwiarygodnia zarzuty, że konklawe 2013 było nielegalne. Wiarygodne raporty z 2015 pokazują, że Benedykta XVI zmuszono do ustąpienia, co zostało opatrznościowo zapowiedziane w przemówieniu inauguracyjnym Benedykta XVI 24.04.2005, kiedy powiedział: "Módlcie się za mnie bym nie musiał uciekać ze strachu przed wilkami".

Wiemy od nieżyjącego kard. Danneelsa z Belgii, że był on częścią radykalnej "mafii", reformistycznej grupy przeciwnej Benedyktowi XVI. Danneels, znany zwolennik aborcji, praw LGBT i gejowskiego małżeństwa, powiedział w nagranym wywiadzie z września 2005, że on wraz z kilkoma kardynałami byli częścią klubu "mafijnego" wzywającego do drastycznych zmian w Kościele, by uczynić go "dużo bardziej nowoczesnym", i że planował usunięcie Benedykta i zastąpienie go kard. Jorge Bergoglio [Franciszkiem]. ncregister.com/…o-being-part-of-mafia-club-opposed-to-benedict-xvi

Ta niesławna kilka składała się z kluczowych członków watykańskiego "gejowskiego lobby" opowiadającego się za rezygnacją Benedykta, tego samego, które niemal uniemożliwiło jego wybór w 2005. Kiedy zbliżało się konklawe w 2013, odbyli wiele zamkniętych spotkań znanych jako kongregacje, na jednej z nich głównym mówcą był kard. Bergoglio.
wordpress.com/…reformer-francis-and-the-making-of-a-radical-pope/

W przeddzień konklawe kard. Óscar Rodríguez Maradiaga rozmawiał / phone z kardynałami elektorami z ambasady Hondurasu w Rzymie, była to jego próba kampanii lobbingowej dla zabezpieczenia głosów na wybór kard. Bergoglio na papieża. W tym samym dniu Maradiaga był na prywatnym spotkaniu / meeting zwolenników Bergoglio, wśród których byli kluczowi gracze z "St. Gallen Mafia", i razem zebrali obietnice na 25 głosów dla Bergoglio. Nie dziwi to, że Bergoglio od razu dostał 26/ twenty-six głosów w pierwszym dniu konklawe, choć ta liczba zwiększyła się do 77 w drugim dniu, pokazując, że kampania była skuteczna. Trzy dni później nowo wybrany .. Franciszek poprosił Maradiaga by szefował potężną nową Radą Kardynałów, znaną jako "Rada Dziewięciu".

27.08.2018 watykański korespondent Edward Pentin tak zatweetował o tej politycznej kampanii:
"Kard. Danneels & były kard. McCarrick zorganizowali kampanię dla Bergoglio na papieża, jak i ++Maradiaga w przeddzień konklawe, dzwoniąc do różnych kardynałów z ambasady Hondurasu w Rzymie. Pomimo ich przeszłości, wszyscy 3 prałaci byli specjalnymi doradcami Franciszka, albo zostali przez niego rehabilitowani".

Naruszone zasady i przepisy
Jest jasne, że była intensywna polityka i namawianie do głosów przed konklawe, które naruszały Konstytucję Apostolską Papieża Jana Pawła II z 1996 - Universi Dominici Gregis, rządzącą wyborami papieskimi. Wyjaśnia w nim, że akwizycja głosów wśród kardynałów elektorów jest surowo zabroniona i pociąga za sobą automatyczną ekskomunikę. Rozważ ten fragment jego Konstytucji:
"Kardynałowie elektorzy winni powstrzymać się ponadto od wszelkich form pertraktacji, uzgodnień, obietnic lub innych zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby zmusić ich do oddania lub odmowy głosu osobie klub osobom. Gdyby rzeczywiście zostało to zrobione, nawet pod przysięgą, postanawiam, że takie zobowiązanie będzie nieważne i nikt nie będzie zobowiązany do jego przestrzegania; i niniejszym nakładam karę ekskomuniki latae sententiae na tych, którzy ten zakaz naruszają". (81)
Ten zakaz odnosi się nie tylko do samych wyborów, ale i do tego okresu tuż przed wyborami, kiedy trwają przygotowania, bo wtedy ta nielegalna działalność polityczna miałaby największy wpływ na głosowanie. "Wszelkie formy pertraktacji", zobowiązujące elektorów do "oddawania lub odmowy głosów na osobę" byłyby zabezpieczone przed wyborami.

Papież mówi w tej Konstytucji:
"Potwierdzając zalecenia moich poprzedników, również zabraniam każdemu, nawet jeśli jest kardynałem, za życia papieża i bez konsultacji z nim, robienia planów dotyczących wyboru jego następcy, obiecywania głosów lub podejmowania decyzji w tym zakresie na prywatnych spotkaniach". (79)
Klika kardynałów "zaplanowała" zmuszenie Benedykta XVI do rezygnacji i kampanię dla "wyboru jego następcy", z "obiecanymi głosami" 25 kardynałów na Bergoglio dzień przed wyborem, co stało się poprzez "prywatne zgromadzenia", ujawniając w ten sposób nielegalne postępowanie tych kardynałów elektorów.
Pod groźbą ekskomuniki latae sententiae, Papież Jan Paweł II zakazuje "każdemu kardynałowi elektorowi, obecnemu i przyszłemu, jak i Sekretarzowi Kolegium Kardynalskiego oraz wszystkim innym osobom biorącym udział w przygotowaniu i wykonaniu wszystkiego, co konieczne do wyborów", aby umożliwić "wszystkie możliwe formy ingerencji, sprzeciwu i sugestii, dzięki którym władze świeckie niezależnie od porządku i stopnia, lub jakakolwiek osoba lub grupa, mogłyby próbować wywierać wpływ na wybór papieża". (80)
Niestety, ingerencja świecka i polityczna odegrała kluczową rolę w wyborze Franciszka. Według Jana Pawła II, taka ingerencja unieważnia wybory.
"Jeżeli wybory odbyły się w inny sposób niż przewidziany w niniejszej Konstytucji lub nie zostały zachowane warunki tutaj określone, wybór jest właśnie z tego powodu (1) nieważny, bez konieczności składania deklaracji na ten temat; w konsekwencji nie przyznaje żadnego prawa wybranemu. (76) Universi Dominici Gregis (February 22, 1996) | John Paul II

Dlatego coraz częściej zarzuca się, że konklawe w 2013 "nie przyznało wyborowi żadnych praw", ponieważ wybory odbyły się "w sposób inny niż przewidziany w obecnej Konstytucji". Rzeczywiście wydaje się, że spełniło się proroctwo św. Franciszka o niekanonicznie wybranym papieżu.

Dowody na nielegalnego papieża
Dowodem na "niekanonicznie wybranego" papieża byłby jego sukces we "wprowadzeniu w błąd" wielu, coś co trwa od wyboru Franciszka. Np. 4.02.2019 podpisał wspólne oświadczenie z głową egipskiego Meczetu al.-Azhar, które twierdzi, że "różnorodność religii" jest "wolą Boga". To rażąco narusza dogmat Kościoła, że nie ma zbawienia poza Kościołem Katolickim, i teraz ta herezja jest wszędzie głoszona z ambony, dzięki uprzejmości Franciszka.

Jest też sprawa trwającej zmowy Franciszka z globalistami z ONZ. 28.10.2019 Papieska Akademia Nauk weszła w partnerstwo ze zwolennikami aborcji w ONZ by zadeklarować wierność Celom Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), za którą opowiadają się socjalistyczni rebelianci jak George Soros i Jeffrey Sachs. SDGs to uczynienie "Matki Ziemi" bezpieczniejszym miejscem poprzez kontrolę populacji, i ONZ-owskich aborcjonistów wielokrotnie zapraszano do Watykanu na rozmowy z Kościołem o jego "obowiązku" pomocy planecie przez kontrolę populacji (aborcję).

I oczywiście świat osłupiał z powodu bałwochwalstwa Franciszka w Bazylice św. Piotra podczas Synodu Amazońskiego w październiku 2019.(Franciszka) wraz z kilkoma kardynałami nagrano kiedy śpiewali, tańczyli i modlili się przed idolem Pachamamą jako część synodalnego wysiłku dla "wynagrodzenia Matce Ziemi" za popełnione przeciwko niej "grzechy" środowiskowe. catholicworldreport.com/…mazon-synod-pachamama-was-thrown-into-tiber-river/

A teraz mamy najnowszą żelazną rękę Franciszka znoszącego Tradycyjną Mszę wszechczasów. Przez ostatnie 8 lat narzekał i szemrał na lojalnych katolików, którzy trzymają się katolickiej tradycji i katolickiego nauczania, nazywając ich "bałwochwalcami", "nieposłusznymi", "podzielnymi" i "schizmatykami", świadcząc w ten sposób o swoim odejściu od wiary. Jak powiedział Vigano, Franciszek jest "niekatolickim papieżem".

Benedykt nadal papieżem?
Zarzut, że Franciszek jest "niekanoniczny" dalej wzmacnia oczywistą kontynuację papiestwa Benedykta XVI. W przeddzień swojej rezygnacji powiedział:
"Każdy, kto przyjmuje posługę Piotrową, nie ma już żadnej prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła… "Zawsze" to także "na zawsze" – nie może już być powrotu do sfery prywatnej. Moja decyzja o rezygnacji z czynnego sprawowania posługi nie unieważnia tego". (Audiencja Generalna, 27.02.2013)
Z tego tekstu można wywnioskować, że nie było odwołania urzędu Benedykta. Według prawa kanonicznego, papież musi całkowicie wyrzec się urzędu żeby jego rezygnacja była ważna (Kan 332). Tekst pokazuje, że Benedykt XVI postanowił zachować urząd "na zawsze", i dlatego nadal nosi biały papieski strój i używa imienia Benedykt XVI.

To zgadza się z wyjaśnieniem abpa Georga Gänsweina (2), prefekta papieskiego domu. Wypowiadając się na prezentacji nowej książki o pontyfikacie Benedykta na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 20.05.2016, powiedział prasie, że Benedykt XVI nie porzucił papiestwa jak zrobił to Celestyn V w 1294, a raczej chciał kontynuować na urzędzie papieskim w sposób bardziej przystosowany do jego słabości.

"Opuścił Tron Papieski, a jeszcze podejmując ten krok 11.02.2013, nie porzucił swej posługi", dodając, że zrzeczenie się urzędu byłoby "dość niemożliwe po nieodwołalnej akceptacji przez niego urzędu w kwietniu 2005".
W 2016, w długim jak książka wywiadzie Petera Seewalda z Benedyktem XVI, Ojciec Święty mówi dziennikarzowi: "Sytuacja [Papieża] Celestyna V była wyjątkowo dziwna i w żaden sposób nie mogła być przywołana jako mój precedens".
fromrome.info/2021/05/04/pope-benedict-xvi-i-have-not-abdicated/

"Dziwna sytuacja" Celestyna V była taka, że całkowicie abdykował z papiestwa, tzn. oddał swój papieski munus i wrócił do życia jako prosty mnich Pietro da Morrone, a nie Papież emeryt jak zrobił to Benedykt XVI. Benedykt mówi, że on "w żaden sposób" nie odnosi się do tego co zrobił Celestyn, że całkowita abdykacja papiestwa jest tym czego on nie zrobił.
"Taki jest powód tego, że właściwy zwrot do niego jest 'Wasza świątobliwość'", powiedział
Gänswein. "Taki jest w końcu powód tego, że nie odszedł do klasztoru, a pozostał w murach Watykanu".

Konieczne badanie przez biskupów
Najwyższy czas, aby komisja biskupia poważnie przyjrzała się "rezygnacji" (nie zrezygnował dopow.) Benedykta i późniejszemu wyborowi ... Franciszka, aby obecna "diaboliczna dezorientacja" nie doprowadziła do całkowitego zaćmienia wiary. Matka Boża w La Salette przepowiedziała, że "Kościół będzie w zaćmieniu", i że "Rzym stanie się siedzibą antychrysta", dlatego pilne jest żeby ci mający władzę kościelną ujawnili prawdę bez dalszych skrupułów, żeby zapobiec ogarnięciu Kościoła przez całkowitą ciemność.

[1] Jedynie w przypadku zmowy z udziałem symonii papież znosi nieważność, aby wybór mógł zachować ważność (78).
[2] On był też osobistym sekretarzem Benedykta XVI w czasie jego 8-letniego pontyfikatu.

Od red: Mat 16:18: "Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne GO nie przemogą". Jezus powiedział: "bramy piekielne GO (Kościoła) nie przemogą, a nie go (papieża). (prawdziwym Papieżem jest Benedykt XVI dopow.)
tldm.org/…/francis-the-destroyer-and-st-francis-prophecy.htm przez; chomikuj.pl/OlaGordon, tłumaczenie Ola Gordon

Wywiad z profesorem A. Sánchez Sáez przeprowadzony przez Andrea Cionci na temat Papiestwa
Kilka dni temu opublikowaliśmy wywiad z prof. Antonio Sànchez Sáez, profesor prawa na uniwersytecie w Sewilli (założonym w 1505), który wraz z prawnikiem Estefaníą Acosta wyjaśnił, w jaki sposób i dlaczego Deklaracja z 2013 r. jako akt rezygnacji Benedykta XVI z papiestwa jest nieważna. Było to możliwe dzięki potwierdzającym zeznaniom dwóch kanonistów pro-Bergoglio, Mons. Giuseppe Sciacca (Sekretarz Sygnatury Apostolskiej) i profesor Geraldina Boni (Uniwersytet Boloński). Nie tylko mój raport nie została odrzucona, ale wiadomość ukazała się przedwczoraj, że Watykan uznał, że nie jest to możliwe, że jest papieżem emerytowany Link Wydaje się to potwierdzać to, co kilka dni temu stwierdził prof. Sànchez: rzekomy „emeryt papieski” był zasłoną, a którą Benedykt XVI kontynuował, przez osiem lat, jako panujący papież i grając rolę „katechonu” (...) ponieważ Papież (Benedykt XVI) wciąż żyje i nigdy nie abdykował (prawdziwie) (kan. 153). (...)

P. Ale w takim razie dlaczego tak duża część tradycjonalistycznego świata zaciekle krytykuje Bergoglio, jednocześnie uznając go za prawowitego papieża?

A. TO NAJLEPSZA PRZYSŁUGA, KTÓRA MOGĄ WYKONAĆ: pokazują światu, że nawet najzagorzalsi przeciwnicy Bergoglio uznają go za papieża i dlatego nie kwestionuje się jego prawowitości. Jako dowód, Bergoglio jest całkowicie odporny na takie ataki, ale reaguje wściekle, ekskomunikując bez procesu kanonicznego tylko tych duchownych, którzy nie uznają go za papieża, tych, którzy przykładają palec do rany: ich bezprawność. Ci, którzy krytykują Bergoglio, ale uważają go za papieża, nie tylko wywołują zgorszenie (gdyby był papieżem, musiałby być posłuszny, ponieważ wspierałby go Duch Święty nawet w zwykłej działalności, jak mówi art. 892 Katechizmu), ale przede wszystkim DZIAŁAJĄ NIEŚWIADOMIE, ABY GWARANTOWAĆ SUKCESJĘ ANTYPAPIESKĄ. Wielu z tych krytyków, świeckich i religijnych, w doskonałej dobrej wierze, mają złudzenie, że krytykując Bergoglio tak ostro, mogą przekonać następne (fałszywe) konklawe do wybrania papieża Tradycji. Jest to już całkowicie nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę absolutną większość kardynałów bergoglian, ale nawet gdyby przez czysty przypadek wybrano tradycjonalistę (takiego jak kardynał Burke lub arcybiskup Viganò), nadal byłby on antypapieżem wybranym przez konklawe. pozbawiony asysty Ducha Świętego.wybrany przez nieważne konklawe i dlatego pozbawiony pomocy Ducha Świętego

P. Trochę jak w 1138, kiedy po ośmiu latach panowania Antypapież Anakleto II został zastąpiony przez Antypapieża Wiktora IV?

A. Z pewnością: Antypapież Anakleto II panował jako domniemany papież w Watykanie przez kilka lat, aż do swojej śmierci, za zgodą ludu rzymskiego. Tak jak teraz. Jednak decydujące działanie św. Bernarda z Clairvaux, który stanowczo poparł prawowitego papieża Innocentego II i potępił uzurpację papiestwa przez Anakleta II, skłoniło jego następcę, antypapieża Wiktora IV, do złożenia po śmierci tiary przed papieżem. Niewinny II. Ta schizma trwała 8 lat.

Coś podobnego wydarzyło się w XIV wieku, kiedy św. Katarzyna ze Sieny poparła Urbana VI przeciwko antypapieżowi Klemensowi VII, który został wybrany niekanonicznie, jak obecnie Bergoglio. Interwencja świętych była decydująca w wyjaśnieniu, kto jest prawdziwym papieżem, gdy było to przedmiotem kontrowersji. Nawet dzisiaj mamy odważnych księży łącznikowych, którzy donoszą, ale nie są słuchani. Pytanie: Tak więc w praktyce Benedykt na zawsze rozdzielił linie sukcesji: jego jest papieski, a Bergoglio jest antypapieski. Teraz Watykan przyznaje link, że instytut papieża emeryta nie istnieje i pracuje nad naprawą rzeczy. Czy mógłbyś przekonać 94-letniego Benedykta, by ogłosił coś, co uzdrowi jego nieważną rezygnację?

Odp. Nie. Ponieważ rezygnacja Benedykta XVI była nieważnym ogniwem , jego obecna lub przyszła postawa jest prawie nieistotna, w tym sensie, że akt, który miał być rezygnacją, jest nieważny niezależnie od tego, czy Benedykt uznaje, że jest on panującym papieżem, a nie Bergoglio . To znaczy, w tej chwili BENEDYKT XVI JEST PAPIEŻEM, CZY CHCE TEGO LUB NIE. A Bergoglio jest antypapieżem. Punkt. Tak będzie nawet po śmierci Benedykta i nic nie może tego później zmienić.(...) W każdym razie prawie wszystkie akty kościelne wydane przez Bergoglio w ciągu tych ośmiu lat, takie jak powołanie lub mianowanie kardynałów, byłyby nieważne, podobnie jak jego encykliki, modyfikacje Katechizmu, modyfikacje Magisterium itd. Obowiązywałyby tylko akty administracji zwyczajnej, w których „Ecclesia supplet”. Benedykt XVI mógł uzdrowić nieważność niektórych nieważnych aktów Bergoglio, gdyby chciał je potwierdzić, ale tylko on mógł powiedzieć, które. Na przykład, mógłbym potwierdzić nieważnych kardynałów nadanych przez Bergoglio, tylko tym biskupom, którzy są wierni w pomocy w potępieniu antypapieża.

P: Dobrą strategią wyjścia, w tym czasie, dla Bergoglio, może być rezygnacja, zburzenie sporów dotyczących rezygnacji Ratzingera i kontynuowanie linii antypapieskiej z konklawe 80 nieważnych kardynałów „swoich”, prawda?
Odp.: Kiedy już zostanie osaczony, będzie to jedyna rzecz, jaką mógłby zrobić, aby przynajmniej ocalić swoją antypapieską linię sukcesji i dokończyć swoje dzieło. Ale jak powiedziałem powyżej, nie sądzę, żeby Bergoglio zrezygnował, ponieważ nigdy nie zrezygnował z sprawowania władzy. Jeśli przeczytasz „Zdradzony Kościół” Antonio Caponnetto lub „Prawdziwy Francisco” jego przyjaciela i dziennikarza Omara Bello, zrozumieją, do jakiego stopnia jest to prawdą.

Ale coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że Benedykt XVI doznał zamachu stanu dokonanego przez masonerię kościelną i cywilną i że ogłosił nieważną rezygnację, aby skutecznie pozostać papieżem. Katechon został, pozostawiając stolicę bezpłodną, ale sprawując papiestwo, nie tylko modlitwą i cierpieniem, ale także blokując uzurpatora wywiadami i książkami, takimi jak ta, którą napisał niedawno z kard. Sarą i która uniemożliwiła Bergoglio, zatwierdzenie święceń viri probati na Synodzie w Amazonii. W innych przemówieniach bronił rzeczywistej i substancjalnej obecności Chrystusa w Eucharystii, mówił, że dialog nigdy nie zastąpi misji,bronił splendoru Veritatis papieża Wojtyły, przed moralną sytuacją Amoris laetitia lub twierdził, że kryzys nadużyć seksualnych wobec nieletnich wywodzi się z apostazji , (odrzucenia) Prawdy itp.”.

P. Niektórzy duchowni zrozumieli, że rezygnacja jest nieważna i że Benedykt jest nadal jedynym papieżem, ale rozpaczają, czy można coś zrobić. Czy tak jest naprawdę?

A. Oprócz niektórych kardynałów, biskupów i księży, którzy jeszcze nie zrozumieli, inni milczą z ludzkiego szacunku, a inni z tchórzostwa. Jednak kiedy już się zorientują i odrzucą obiektywną rzeczywistość, biorą na siebie ogromną duchową odpowiedzialność. Rzeczywiście, nie ma większego skandalu niż przyzwolenie na kłamstwo – w tym przypadku zgubne dla Kościoła kanonicznego – ani większej miłości niż mówienie zawsze prawdy (veritas summa charitas est). Ale jeśli kardynałowie nadal będą milczeć, przemówią kamienie, czyli świeccy, którzy ponad wszystko kochają Prawdę. W rzeczywistości debata już się rozpoczęła i nie można jej dłużej ukrywać. Bergoglio spędził 8 lat niszcząc wiarę i moralność Kościoła, gorsząc najmłodszych i jednocząc ich z masońskim i antychrześcijańskim Nowym Porządkiem Świata.To sprawia, że wielu zastanawia się teraz, czy jest on prawdziwym papieżem, czy nie, zwłaszcza gdy widzą, jak Benedykt XVI ubiera się za papieża, podpisuje PP, udziela apostolskiego błogosławieństwa i przede wszystkim poprawia Bergoglio.

P. Kto powinien przejąć inicjatywę, kardynał?
Odpowiedź: Kiedy antypapież zajmuje miejsce Piotra lub prawdziwy papież jest kwestionowany, sprawy nigdy nie były łatwe do rozwiązania. Rozwiązanie to było czasami promowane przez królów i cesarzy, którzy siłą broni popierali prawdziwego papieża. Albo rozwiązanie przyszło przez sobór ekumeniczny, taki jak w Konstancji, który zamknął schizmę na Zachodzie. Czasami wystarczały synody, jak te w Reims i Piacenza, które potwierdzały prawdziwego papieża Innocentego II przeciwko antypapieżowi Anacleto II.
Oczywiście teraz nie mamy katolickich królów ani rzymsko-germańskich cesarzy chwytających za broń. Jedynym rozwiązaniem byłby Sobór "Ekumeniczny". W przeciwnym razie obecni kardynałowie będą musieli akceptować jeden po drugim etapy procesu dezintegracji i mutacji katolicyzmu, aż do ekskomuniki, pod groźbą utraty katolików.

P. Bez synodu Kościół katolicki musiałby "pozostać i zniknąć", czyli ukryć się w katakumby i potajemnie, tak jak prorokował papież Ratzinger, opuszczając siedzibę Watykanu jak "sucha skorupa poczwarki"...

O. Tak, ten pusillus grex (mała trzódka) będzie prześladowany przez świat i fałszywy Kościół katolicki, który podąża za fałszywym papieżem. To samo stało się z chrześcijanami w czasach Chrystusa i cesarzami rzymskimi, prześladowanymi przez pogańskie imperium, a jednocześnie przez Żydów, którzy uważali chrześcijan za heretyków. To się powtórzy teraz, kiedy prawdziwi katolicy zostaną wyrzuceni z kościołów za sprzeciwianie się zjednoczeniu kościoła ze światem i resztą religii. Będą też prześladowani jako schizmatycy (za podążanie za Benedyktem XVI ...) tacy katoliccy fundamentaliści.

P. Tak więc dzisiaj kardynałowie zbliżeni do tradycji, którzy nie interweniują, zaznaczają własne przeznaczenie: reforma Bergoglio prawie się nie skończy, mówi się już o interkomunii z protestantami, wydaje się, że dogmat przeistoczenia zaraz przejdzie (bez konsekracji).. .

Prawda. 4 sierpnia watykanista Marco Tosatti doniósł pogłoski, że Bergoglio chce promować interkomunię iz tego powodu polecił nowemu sekretarzowi ds. Kultu Bożego, franciszkańskiemu arcybiskupowi Vittorio Francesco Viola zorganizowanie poufnej komisji we wrześniu, a więc że w ciągu dwóch miesięcy poinformuje Cię bezpośrednio o wynikach prac. Jak widać, ostateczną intencją byłoby stworzenie nowej liturgii ekumenicznej, która obejmuje doktrynę protestancką (dla której Eucharystia jest jedynie posiłkiem lub wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy), a słowa konsekracji ulegają drastycznej zmianie. ABY ZNIKNĄĆ PRZEISTOCZENIE (dziwna masońska rosa została już wstawiona do drugiej modlitwy konsekracji link) Wszystko, co było powszechnie przepowiedziane od czasów proroka Daniela: ustanie wieczystej ofiary. To pokazuje po raz kolejny, że jesteśmy w czasach eschatologicznych i kim naprawdę jest Jorge Mario Bergoglio.

WNIOSKI:
W tym momencie deklaracja papieża Ratzingera przeszła definitywnie do historii i prawa kanonicznego i jako rezygnacja z papiestwa nie jest ważna. Czy się to podoba, czy nie, Benedykt XVI pozostaje jedynym panującym papieżem, aczkolwiek z „utrudnioną stolicą”.... Bergoglio jest antypapieżem (ponieważ został wybrany przez nieważne konklawe, ponieważ stolica nie była wakująca, ponieważ Benedykt nie abdykował) i nigdy nie będzie w stanie nic zrobić, aby uzdrowić tę sytuację. Wszystkie ważne czyny przez niego dokonane są nieważne, chyba że Benedykt XVI potwierdzi je według własnego wyboru po odzyskaniu skutecznej władzy.

Jeśli kardynałowie przystąpią do nowego konklawe, aby wybrać następcę Bergoglio, zostanie wybrany inny antypapież: cała jego linia sukcesji jest antypapieska. Kościół z pewnością zostanie przekształcony w nowy niekatolicki i globalistyczny kościół. Wielu kardynałów związanych z tradycją będzie stopniowo wyrzucanych lub będzie musiało z niej zrezygnować. Następny prawdziwy papież byłby tylko następcą Benedykta XVI i może być wybrany przez konklawe złożone wyłącznie z ważnych kardynałów wyznaczonych przez Benedykta XVI lub Jana Pawła II. Nawet nieważni kardynałowie mianowani przez Bergoglio powinni przyjąć prawdę i natychmiast przejść na stronę Benedykta, przywracając mu tron. Najprawdopodobniej są kardynałami potwierdzonymi za wierność prawowitemu następcy Piotra. A Kościół kanoniczny (ten, który znamy) zostanie..
fromrome.info/…-bergoglio-will-never-have-a-legitimate-successor/
Edward7 and one more user link to this post
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Zarzut, że Franciszek jest "niekanoniczny" dalej wzmacnia oczywistą kontynuację papiestwa Benedykta XVI. W przeddzień swojej rezygnacji powiedział:
"Każdy, kto przyjmuje posługę Piotrową, nie ma już żadnej prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła… "Zawsze" to także "na zawsze" – nie może już być powrotu do sfery prywatnej. Moja decyzja o rezygnacji z …More
''(...)Zarzut, że Franciszek jest "niekanoniczny" dalej wzmacnia oczywistą kontynuację papiestwa Benedykta XVI. W przeddzień swojej rezygnacji powiedział:
"Każdy, kto przyjmuje posługę Piotrową, nie ma już żadnej prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła… "Zawsze" to także "na zawsze" – nie może już być powrotu do sfery prywatnej. Moja decyzja o rezygnacji z czynnego sprawowania posługi nie unieważnia tego". (Audiencja Generalna, 27.02.2013)
Z tego tekstu można wywnioskować, że nie było odwołania urzędu Benedykta. Według prawa kanonicznego, papież musi całkowicie wyrzec się urzędu żeby jego rezygnacja była ważna (Kan 332). Tekst pokazuje, że Benedykt XVI postanowił zachować urząd "na zawsze", i dlatego nadal nosi biały papieski strój i używa imienia Benedykt XVI.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
71.1K
"Jeżeli wybory odbyły się w inny sposób niż przewidziany w niniejszej Konstytucji lub nie zostały zachowane warunki tutaj określone, wybór jest właśnie z tego powodu (1) nieważny, bez konieczności składania deklaracji na ten temat; w konsekwencji nie przyznaje żadnego prawa wybranemu. (76) Universi Dominici Gregis (February 22, 1996) | John Paul II
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Elkam,
,,Pozamykać bydło antyszczepionkowe. Albo niech płacą za roznoszenie zarazy.''
--------------
Kim ty jesteś, żeby tak się wyrażać o ludziach , którzy, mają rozum i wiedzą, że ta rzekoma ,,szczepionka'' jest zastrzykiem śmierci!
Ty zbrodniarzu, bierzesz pośredni udział w mordowaniu dzieci poczętych i masz Krew na rękach nie tylko ludzką, ale i Boską, przyjmując Komunię świętą w sposób …
More
Elkam,
,,Pozamykać bydło antyszczepionkowe. Albo niech płacą za roznoszenie zarazy.''
--------------
Kim ty jesteś, żeby tak się wyrażać o ludziach , którzy, mają rozum i wiedzą, że ta rzekoma ,,szczepionka'' jest zastrzykiem śmierci!

Ty zbrodniarzu, bierzesz pośredni udział w mordowaniu dzieci poczętych i masz Krew na rękach nie tylko ludzką, ale i Boską, przyjmując Komunię świętą w sposób świętokradczy, na swoje brudne łapska. Grozi ci śmierć wieczna, jeśli się nie opamiętasz!
Błagaj Jezusa przed Najświętszym Sakramentem leżąc Krzyżem o miłosierdzie dla siebie. Odmawiaj Różaniec Święty, Matka Boża się nad tobą zlituje i Różańcem wyciągnie cię z przepaści piekieł. Widać, tu opętanie demoniczne, tylko MB, może ci pomóc przez odmawiania Różańca Św. Masz mało czasu zacznij od dziś.


Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.
Dziecko
Szkoda Elkama,naprawdę
przeciwherezjom
Kim jest Elkam, że traktuje ludzi jak bydło??? Przecież to oczywiste, wciąż o tym piszę. To autentycznie rzecznik reżimowego rządu albo nawet osobiście ktoś taki jak moraw czy dudek czy kaczor. Traktuje nas z góry jak bydło na rzeź, bo ich działalność taka jest w istocie - zaszczepić, wymordować, a z tych co przeżyją zrobić niewolników. Tak, Polaków czeka niewola i to wkrótce będzie jawne!!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Elkam,
,,Durnie z sekt "fałszywa pandemia " "zwykła grypa", antymaseczkowi roznosiciele zarazy, przysłużyli sie mutacjom koronawirusa !''
------
Chłopie ogarnij się! Przestań się nakręcać i przezywać mądrych ludzi. I tak ci to nic nie pomoże, będziesz żył tyle lat ile Bóg dla ciebie zaplanował i nawet jednej sekundy dłużej. Umrzesz taką, śmiercią jaka jest dla ciebie przypisana. I choćbyś nie …More
Elkam,
,,Durnie z sekt "fałszywa pandemia " "zwykła grypa", antymaseczkowi roznosiciele zarazy, przysłużyli sie mutacjom koronawirusa !''
------
Chłopie ogarnij się! Przestań się nakręcać i przezywać mądrych ludzi. I tak ci to nic nie pomoże, będziesz żył tyle lat ile Bóg dla ciebie zaplanował i nawet jednej sekundy dłużej. Umrzesz taką, śmiercią jaka jest dla ciebie przypisana. I choćbyś nie wiem jak się starał i dbał o siebie i stawał na głowie, nie uchronisz się przed przeznaczeniem. Przysłowie mówi co ma wisieć nie utonie. Diabeł ci napędza strachu, i ci rozum odbiera, a ty jak głupi dajesz się nabierać na kłamstwa szatana. Tak jak rozpaczliwie troszczysz się o swoje ciało, zacznij troszczyć się lepiej o swoją duszę., bo czasu coraz mniej. Możesz nawet tej nocy być zabrany do wieczności i jaka ona będzie?
nihil quicquam
Czy nie uważacie, że takich naganiaczy typu Elkam należałoby ignorować, traktować te wpisy jakby ich nie było. On prowokuje, a ludzie pisząc o nim nakręcają go do jeszcze gorszych wpisów. Niech ten pyszny człowiek dwoi się i troi, a my suśćmy na niego zasłonę milczenia. Ta gwiazda karmi się prowokacją i obrażaniem normalnie myślących. Pozbawmy go paliwa, a sam się uciszy.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Dziecko, szkoda każdego człowieka, który idzie do piekła na wieczne potępienie i na wieczne męczarnie. Jest to niepowetowana strata, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga stworzeni na Jego Obraz i Podobieństwo. Nawet najnędzniejsza dusza wzgardzona przez wszystkich ludzi, dla Boga ma większą wartość niż wszystkie skarby Świata. Każdy człowiek jest jedyny, niepowtarzalny i każdy jest przez Boga tak …More
Dziecko, szkoda każdego człowieka, który idzie do piekła na wieczne potępienie i na wieczne męczarnie. Jest to niepowetowana strata, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga stworzeni na Jego Obraz i Podobieństwo. Nawet najnędzniejsza dusza wzgardzona przez wszystkich ludzi, dla Boga ma większą wartość niż wszystkie skarby Świata. Każdy człowiek jest jedyny, niepowtarzalny i każdy jest przez Boga tak samo kochany. Jak Bóg strasznie cierpi gdy traci na wieki tyle dusz, dlatego tak bardzo ważna jest modlitwa za nawrócenie grzeszników i za dusze konające. Można wtedy w ostatniej chwili wyrywać szatanowi dusze, a wtedy ten uratowany przed piekłem człowiek idzie do czyśćca ,jest nam niezmiernie wdzięczny i nieustannie modli się za nas. Im więcej uratujemy dusz tym, większą mamy zasługę i tym więcej orędowników, którzy wypraszają nam wiele Łask.
przeciwherezjom
"Czy nie uważacie, że takich naganiaczy typu Elkam należałoby ignorować, traktować te wpisy jakby ich nie było". Niestety, to co piszesz dotyczy "normalnych" ludzi. Ale łącznie z elkamem musieliby wyrzucić z domów tv i nawet Radio Maryja. Tam wszędzie wciskają ten sam kit. Więc my nie możemy ignorować, musimy pomagać ludziom zrozumieć ich błąd - musimy, bo inaczej jak barany bezkrytycznie przyjmą …More
"Czy nie uważacie, że takich naganiaczy typu Elkam należałoby ignorować, traktować te wpisy jakby ich nie było". Niestety, to co piszesz dotyczy "normalnych" ludzi. Ale łącznie z elkamem musieliby wyrzucić z domów tv i nawet Radio Maryja. Tam wszędzie wciskają ten sam kit. Więc my nie możemy ignorować, musimy pomagać ludziom zrozumieć ich błąd - musimy, bo inaczej jak barany bezkrytycznie przyjmą medialnego elkama.
Kim jest Elkam? Tak jak wyżej napisałem to prawda - mam gruby dowód. Otóż byłem świadkiem jak ponad rok temu w drugiej turze wyborów między rzekomo mniejszym złem a większym (więc wybrano największe z możliwych) rozegrała się bitwa między nieaktywnym już userem "plusminus" a Elkam. Otóż plusminus to admini glorii - pochwalili się oficjalnie np fartuszniakowi. Otóż doszło na moich oczach (śledziłem właśnie tę komentarzową potyczkę) do ostrej wymiany zdań między nimi. W pewnym momencie plusminus (admini) zdenerwował się na elkam - nic dziwnego, Elkam wszystkich wkurza. I wyciągnął najcięższą broń - admin napisał do Elkam: "Czy ty wiesz z kim rozmawiasz?!" i pochwalił się prawdopodobnie już w prywatnej rozmowie (pisali o tym że toczą też prywatny spór) że jest adminem. No wtedy (tego to już łatwo się domyślić) z kolei Elkam wyciągnął tę samą broń i pochwalił się kim on jest.... I co? Wilk zamienił się w łagodne cielę. Plusminus o 180st zmienił jakby swoje poglądy. Błyskawicznie pod swoim szyldem plusminus zamieszczał gnioty wyborcze elkam-dudek - do samych wyborów. Po wyborach admini spalili się ze wstydu (i słusznie) i wycofali swoją aktywność na glorii.
To było niesamowite, oglądając tę potyczkę czułem jakbym oglądał sensacyjny film...
TO Bardzo WAŻNE by stawiać opór medialnemu syfowi elkam and company. Od tego tu jesteśmy, po to nas Pan Bóg tu postawił i jeśli będziemy milczeć i wygodnie damy se spokój to mamy poważny grzech zaniedbania!
ľubica
ľubica
Marco Tosatti z Vatikánu 4. augusta informoval o chýroch, že Bergoglio chce podporovať interkomuniu a že z tohto dôvodu poveril nového sekretára pre Boží kult, františkánskeho arcibiskupa Vittoria Francesca Violu, aby v septembri zorganizoval dôvernú komisiu, takže do dvoch mesiacov vás bude priamo informovať o výsledkoch. Ako vidíte, konečným zámerom by bolo vytvoriť novú ekumenickú liturgiu …More
Marco Tosatti z Vatikánu 4. augusta informoval o chýroch, že Bergoglio chce podporovať interkomuniu a že z tohto dôvodu poveril nového sekretára pre Boží kult, františkánskeho arcibiskupa Vittoria Francesca Violu, aby v septembri zorganizoval dôvernú komisiu, takže do dvoch mesiacov vás bude priamo informovať o výsledkoch. Ako vidíte, konečným zámerom by bolo vytvoriť novú ekumenickú liturgiu, ktorá by zahŕňala protestantskú doktrínu (pre ktorú je Eucharistia len pokrmom alebo spomienkou na Poslednú večeru) a slová konsekrácie by boli drasticky zmenené. NA KONIEC PREKLADU (do druhého odkazu modlitby zasvätenia už bola vložená zvláštna murárska rosa) Všetko to, čo bolo široko predpovedané od čias proroka Daniela: ukončenie večnej obety. To opäť ukazuje, že sa nachádzame v eschatologických časoch a kto je Jorge Mario Bergoglio v skutočnosti. (...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Franciszek faktycznie okazał się być niszczycielem; "nikt nie zmusił go do tego". Przeciwnie do tego co myślą inni, to Franciszek wprowadza modernistyczną agendę do Kościoła i wywołuje nawet rumieńce u niektórych modernistów. To on jest ich gorszycielem, a nie odwrotnie.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Prawda. 4 sierpnia watykanista Marco Tosatti doniósł pogłoski, że Bergoglio chce promować interkomunię iz tego powodu polecił nowemu sekretarzowi ds. Kultu Bożego, franciszkańskiemu arcybiskupowi Vittorio Francesco Viola zorganizowanie poufnej komisji we wrześniu, a więc że w ciągu dwóch miesięcy poinformuje Cię bezpośrednio o wynikach prac. Jak widać, ostateczną intencją byłoby stworzenie …More
''(...)Prawda. 4 sierpnia watykanista Marco Tosatti doniósł pogłoski, że Bergoglio chce promować interkomunię iz tego powodu polecił nowemu sekretarzowi ds. Kultu Bożego, franciszkańskiemu arcybiskupowi Vittorio Francesco Viola zorganizowanie poufnej komisji we wrześniu, a więc że w ciągu dwóch miesięcy poinformuje Cię bezpośrednio o wynikach prac. Jak widać, ostateczną intencją byłoby stworzenie nowej liturgii ekumenicznej, która obejmuje doktrynę protestancką (dla której Eucharystia jest jedynie posiłkiem lub wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy), a słowa konsekracji ulegają drastycznej zmianie. ABY ZNIKNĄĆ PRZEISTOCZENIE (dziwna masońska rosa została już wstawiona do drugiej modlitwy konsekracji link) Wszystko, co było powszechnie przepowiedziane od czasów proroka Daniela: ustanie wieczystej ofiary. To pokazuje po raz kolejny, że jesteśmy w czasach eschatologicznych i kim naprawdę jest Jorge Mario Bergoglio.(...)''
ľubica
vdaka MEDALIK.... dala som to do slovenčiny!!!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
(...)AGENCI 666 TERAZ WYPUSZCZENI W RZYMIE
"Agenci 666 są teraz wypuszczeni w Rzymie i weszli na najwyższe stanowiska hierarchii. Będzie biskup przeciwko biskupowi i kardynał przeciwko kardynałowi, aż wszystko co pozostanie będzie oczyszczone". – Pan Jezus, 25.07.1977
"Moje dzieci, w przeszłości Mój Kościół, Mój lud przeszedł przez tygiel cierpienia, ale mówię wam: Mój Dom, Mój Kościół na …More
(...)AGENCI 666 TERAZ WYPUSZCZENI W RZYMIE
"Agenci 666 są teraz wypuszczeni w Rzymie i weszli na najwyższe stanowiska hierarchii. Będzie biskup przeciwko biskupowi i kardynał przeciwko kardynałowi, aż wszystko co pozostanie będzie oczyszczone". – Pan Jezus, 25.07.1977

"Moje dzieci, w przeszłości Mój Kościół, Mój lud przeszedł przez tygiel cierpienia, ale mówię wam: Mój Dom, Mój Kościół na ziemi przechodzi przez próbę dużo większą niż kiedykolwiek w historii.. Lucyfer z agentami teraz działają pracowicie i udaje im się w tej chwili dążenie do obalenia Tronu św. Piotra i umieszczenia w Rzymie antypapieża".
- Pan Jezus, 18.06.1978
“Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta". – Matka Boża w La Salette, 19.09.1846 (...)''