Edward7
123.8K

Bergoglio podpisuje się jak mason od 1977r

Bergoglio we wszystkim zaprzecza nauczaniu św, Franciszka ... Juan Suarez Falco Drodzy bracia i siostry w wierze. Teraz załączamy kolejny bardzo wyraźny …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1941
,,Bergoglio jest masonem, współpracownikiem masonów, który promuje masońskie braterstwo i religijny indyferentyzm, który został potępiony przez Kościół i został opisany jako największe bluźnierstwo przeciwko Świętej Trójcy.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Antypapież Franciszek krytykuje konserwatywną część hierarchii, która broni Nauczania Pana Jezusa i przestrzegania Przykazań Bożych. Franciszek zezwala na popełnianie grzechów, pragnie Kościoła otwartego i wyrozumiałego usprawiedliwiając grzechy a tym samym prowadzi na wieczne potępienie wszystkich, którzy mu uwierzą i pozwolą się zwieść. Zapłatą za grzech jest śmierć – śmierć wieczna czyli …More
,,Antypapież Franciszek krytykuje konserwatywną część hierarchii, która broni Nauczania Pana Jezusa i przestrzegania Przykazań Bożych. Franciszek zezwala na popełnianie grzechów, pragnie Kościoła otwartego i wyrozumiałego usprawiedliwiając grzechy a tym samym prowadzi na wieczne potępienie wszystkich, którzy mu uwierzą i pozwolą się zwieść. Zapłatą za grzech jest śmierć – śmierć wieczna czyli piekło. Antypapież Franciszek usprawiedliwianie grzechu tłumaczy kłamstwami, że wystarczy czynić dobro, żeby zostać zbawionym nawet jeśli jest się ateistą i nie przestrzega się Przykazań Bożych. Fałszywie przekręca znaczenie Miłosierdzia Bożego twierdząc, ze wystarczy być miłosiernym aby dostąpić Miłosierdzia od Boga i zostać zbawionym. A przecież Prawda jest zupełnie inna – Pan Jezus naucza, że każdy, kto nie żałuje za grzechy, nie zamierza się poprawić, chce trwać w swych grzechach i w ten sposób ostatecznie odrzuci Boga w momencie śmierci, ten odrzuca Miłosierdzie Boże i zostanie wrzucony w ogień piekielny na wieczne męki a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Antypapież Franciszek powiedział:
„ Kultura się zmienia i dzięki Bogu. Jak chrześcijanie musimy nie tylko przepraszać, i nie tylko homoseksualistów. Musimy prosić o wybaczenie.”(...)''
Walczyć o prawdę
Gdyby masoneria nie opanowała Watykanu również wcześniej, nie byłoby obecnie tego, co się dzieje, nie byłby Franciszek papieżem. Dlaczego np. kard. Ratzinger musiał ustąpić w sprawie oczywistych przestępstw Marciela i Jan Paweł II odesłał go ,,z kwitkiem,,? Sprawa wyszła na jaw i Marciel został ukarany dopiero, gdy papieżem został Benedykt XVI?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Proroctwo św. Franciszka, i niszczyciel …
"W czasie tej boleści, niekanonicznie wybrany człowiek zostanie wyniesiony na papiestwo, który swoją przebiegłością będzie starał się wielu wprowadzić w błąd… Jedni kaznodzieje będą milczeć o prawdzie, a inni ją podepczą i zanegują. Ze świętości życia będą szydzić nawet ci, którzy na zewnątrz ją wyznają, bo w tych czasach Jezus Chrystus ześle im …More
Proroctwo św. Franciszka, i niszczyciel …

"W czasie tej boleści, niekanonicznie wybrany człowiek zostanie wyniesiony na papiestwo, który swoją przebiegłością będzie starał się wielu wprowadzić w błąd… Jedni kaznodzieje będą milczeć o prawdzie, a inni ją podepczą i zanegują. Ze świętości życia będą szydzić nawet ci, którzy na zewnątrz ją wyznają, bo w tych czasach Jezus Chrystus ześle im nieprawdziwego pasterza, a niszczyciela". Nie da się ustalić czy ... Franciszek spełnia to proroctwo czy nie, ale pewne jest to, że Franciszek "nie jest prawdziwym pasterzem, a niszczycielem", który "wielu wprowadził w błąd", ważny powód taki, że "nie był wybrany kanonicznie".