Svätý Malachiáš(prorok)
Satanová prítomnosť na tomto svete nemá hraníc a bude ničiť a útočiť všetko čo je Božie a sväté. ( celkovo na Svätú Cirkev, kresťanské veci, kresťanov )
Veľké odpadlíctvo a zlo nastalo ako bolo predpovedané a aké nemá obdobu.
Joske
To je pravda. Přišla doba velkého pronásledování.
Joske
Nic už nebude, jako dřív. Kvůli tomu se ale netrapte. Přemýšlejte o tom, co a proč řekl Ježíš.
1Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Učiteli, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!“ 2Ježíš mu řekl: „Hledíš na tyto veliké stavby? Jistě zde nezůstane kámen na kameni, který by nebyl stržen.“ Mk 13:1-2