Clicks1.6K
daniel.k
71

Św. Ojciec Pio – Obrońca Mszy Trydenckiej, antymodernista

Św. Ojciec Pio – Obrońca Mszy Trydenckiej, antymodernista

Nie miał nic wspólnego z „posoborowym” duchem „odnowy” w Kościele. Do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsoborową”), o co prosił władze Kościelne. Ostro krytykował dostosowywanie życia zakonnego do tak zwanych wymogów współczesnego świata (aggiornamento). Wymagał surowej obyczajowości. W głębokiej duchowości świętego Ojca Pio (1887-1968) nie było krzty popularnego dzisiaj charyzmatyzmu na modłę Odnowy w Duchu Świętym, Taize czy też innych wspólnot zapożyczonych z protestantyzmu lub judaizmu.

Niektórzy mówią, że osoba padre Pio zamyka, aż do dzisiejszego dnia, czas wielkich świętych Kościoła katolickiego. Warto przypomnieć jego życie i miłość do Mszy świętej, którą uwolnił na nowo Benedykt XVI w Mottu Proprio “Summorum Pontificum”, które z kolei weszło w życie 14 września tego roku.

Padre Pio z książek

Skromny kapucyński zakonnik przeszedł do historii głównie dzięki nadprzyrodzonym znakom i cudom, które towarzyszyły jego życiu. Nic w tym dziwnego. Jednak nie każdy jest chętny lub gotowy, aby odkrywać u o. Pio istotę jego życia, którą było zupełne duchowe zjednoczenie z ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem oraz głęboka świadomość małości człowieka i wielkości Stwórcy. „Bóg zerwał zasłonę (…) widzę siebie tak oszpeconego, że nawet moje odzienie odczuwa odrazę z powodu mego brudu” – pisał zakonnik. Lektura czterech tomów jego dzienników duchowych, dostarcza nam obraz świata wewnętrznego, który pełen był walki, wysiłków wiary, czarnych nocy ducha, dylematów… pisze to stygmatyk, wizjoner, człowiek, który miał dar bilokacji, a nawet wskrzeszania zmarłych!

Zwolennik Mszy Trydenckiej

W trakcie trwania obrad Soboru Watykańskiego II, w lutym 1965 roku, poinformowano o. Pio, że będzie odprawiać Mszę Świętą zgodnie z nowym rytem ad experimentum, w języku narodowym, z wytycznymi soborowej komisji liturgicznej mającymi na celu odpowiedzenie na potrzeby współczesnego człowieka. O. Pio nie zapłonął wizją „reformowania” Mszy, która wydała tylu świętych. Nie widział też być może potrzeby „dostrajania” do nowych czasów kanonizowanego przez św. Piusa V rytu mszalnego. Zanim jeszcze zobaczył tekst rytuału nowej Mszy (!!!), napisał do papieża Pawła VI prośbę o dyspensę od tego liturgicznego eksperymentu. Odpowiednią zgodę przywiózł mu osobiście Antoni kardynał Bacci. O. Pio pozwolił sobie wtedy na mocne słowa skierowane w stronę papieskiego wysłannika: „Na miłość boską, szybko zakończcie ten Sobór!”.

Kardynał Bacci doskonale rozumiał słowa zakonnika oraz jego troskę o zachowanie starej Mszy. Ten właśnie purpurant wraz z Alfredo kardynałem Ottavianim (prefektem Świętego Oficjum) napisali szczegółową analizę proponowanej Mszy, która według nich przeciwstawiała się definicji Mszy ustanowionej przez sobór Trydencki oraz cechowała się ewidentnym sprotestantyzowaniem Najświętszej Ofiary. Również duża część ojców soborowych na czele z abp Marcelem Lefebvre myślała podobnie. Mało tego, nowy ryt został odrzucony w tajnym głosowaniu przez większość biskupów. Jednak potem wprowadzono go z kosmetycznymi zmianami nie pytając o zdanie nikogo. Może w tym kontekście warto wziąć pod uwagę zwierzenie o. Pio jednemu ze swoich współbraci: „W tych czasach ciemności, módlmy się. Czyńmy pokutę za naszego elekta”.

Warto dodać, że głównym architektem nowej Mszy był nie kto inny jak abp Annibale Bugnini, którego korespondencja z lożą masońską wyszła na jaw, a sam Bugnini został przez Pawła VI usunięty w cień. Okazało się, że abp Bugnini sam był wolnomularzem, i to bardzo gorliwym. W swoich listach Bugnini opisuje, jak zniszczył Mszę Świętą, wprowadzając nowy ryt. Sprawę tę opisał w Polsce m.in. ks. prof. Michał Poradowski.

O. Pio – katolicka liturgia

O. Pio traktował Mszę jako Najświętszą Ofiarę Pana Jezusa. Msza była dla niego realnym uczestnictwem w wydarzeniach z Góry Kalwarii. Dlatego padre Pio był skupiony, poważny, rozmodlony i przejęty cudem, który wydarza się podczas sprawowania Tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej. Brak wiary lub po prostu wiedzy o tym, czym jest Msza doprowadziła dzisiaj do sprotestantyzowania rytu Najświętszej Ofiary, do wprowadzenia gitar, dziecinnych piosenek, opowiadania humoresek z ambony itd. Twórcy Mszy „posoborowej” mówili, że dotychczasowy ryt jest sztywny i niezrozumiały.

Zanim jednak te zarzuty pojawiły się na forum reformatorów liturgicznych, o. Pio wyjaśniał, że mszał potrzebny jest tylko kapłanowi, a dla wiernych najlepszą formą udziału w Świętej Ofierze jest zjednoczenie z Bolesną Matką u stóp Krzyża, we współczuciu i miłości. o. Pio bardzo dbał, aby wśród wiernych podczas Mszy był porządek i spokój. Jeżeli ktoś stał, nawet z uwagi na brak miejsca w ławkach, o. Pio stanowczo nakazywał uklęknięcie, aby godnie uczestniczył w Mszy Świętej. Czy możemy sobie wyobrazić, co zrobiłby, gdyby przyszło mu patrzeć jak dzisiaj po beztroskiej liturgii, w atmosferze brzdąkaniny młodzieżowych piosenek religijnych wierni przyjmują Komunie Święta na rękę!? Kolejny stygmat pojawiłby się na jego sercu.

Posoborowa „odnowa” zakonna

Na temat reakcji o. Pio na posoborowe zmiany w zakonie warto zacytować wyrazisty cytat z książki o zakonniku, która nota bene posiada imprimatur:

„W roku 1966 Ojciec Generał przybył do Rzymu jeszcze przed specjalna Kapitułą na temat Konstytucji, prosząc Ojca Pio o modlitwę i błogosławieństwo. Spotkał się on z Ocem Pio w klasztorze: «Ojcze, przybyłem polecić twoim modlitwom specjalna Kapitułę na temat nowych Konstytucji…» Ledwie usłyszał te słowa «specjalna Kapituła» i «nowe Konstytucje» z jego ust, Ojciec Pio uczynił gwałtowny gest i wykrzyknął «to nic innego jak destrukcyjny nonsens». «Ależ Ojcze, mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę młodsze pokolenie… młodzi ewoluują wraz z nowym stylem życia… są nowe potrzeby…». «Jedyne rzeczy, których brakuje, to rozum i serce, to wszystko, zrozumienie i miłość». Wówczas poszedł do swojej celi, obrócił się i wskazując palcem powiedział: «Nie wolno nam się wynaturzać! Na Sądzie Bożym św. Franciszek nie pozna swoich synów!»”.

Rok później zaczęto przystosowywać kapucynów do ducha czasów (aggiornamento). Zresztą podobny los spotkał w różnej mierze wszystkie bez wyjątku zakony katolickie. Kiedy doradcy Generała zakonu rozmawiali z nim o problemach Zgromadzenia, o. Pio wykrzyknął: „Po coście przybyli do Rzymu? Co knujecie? Czyż chcecie zmienić nawet Regułę św. Franciszka?” Generał odpowiedział: „Ojcze, proponujemy zmiany, ponieważ młodzi nie chcą słyszeć o tonsurze, habitach i bosych stopach…”. „Wygnajcie ich! Wygnajcie ich! Cóż można o nich powiedzieć? Czy są to ci, którzy biorą za wzór św. Franciszka, przywdziewając habit i naśladując jego drogę życia, czy też to nie św. Franciszek daje im ten wielki dar?” Widać tu włoski temperament zakonnika, ale też jego trzeźwą obserwację zmian, które rujnowały i rujnują Kościół w imię soboru, nowoczesności… modernizmu.

O. Pio – duchowość katolicka

Duchowość o. Pio była duchowością katolicką. Jakby to powiedzieli współcześni „duchacze” (charyzmatycy) była pozbawiona radości, zamknięta w zaklęte formuły i formy oraz wyzuta z luzu. Święty kapucyn zemdlałby, gdyby zobaczył stada salezjańskich pielgrzymek peregrynujących do Częstochowy z piosenkami na ustach w rodzaju: „Pokochaj Jezusa – on czuje bluesa”. O. Pio nie lekceważył uczuć, ale wiedział, że te jednego dnia są, drugiego zaś ich nie ma. Nie sposób odszukać tego aspektu w tzw. nowej ewangelizacji, gdzie wszyscy stawiają na spontaniczność, uczucia religijne i ciekawe przeżycia wewnętrzne. To wszystko jednak, bez fundamentu wiary, jej znajomości, stoi na glinianych nogach.. O. Pio pisał, że „im bardziej ktoś kocha Boga, tym mniej to odczuwa”.

Padre Pio zaś posiekałby się za najmniejszy artykuł wiary. Sam dostrzegał zagrożenie płynące na początku XX wieku ze strony modernizmu w filozofii i teologii. Między innymi dlatego wielką estymą darzył św. Piusa X, papieża, który zmierzył się z nowinkarstwem w Kościele. Sam zakonnik czuł jak doktryna katolicka w jego duszy jest atakowana przez niekatolicki światopogląd: „Bluźnierstwa nieustająco przeszywają mój umysł, a nawet bardziej jeszcze fałszywe koncepcje, idee niedowierzania i niewiary. Czuję, że moja dusza jest przebita w każdym aspekcie mego życia – to mnie zabiaj… Moją wiarę podtrzymuje tylko ciągły wysiłek woli przeciwny każdemu rodzajowi ludzkiej perswazji. (…) jakże trudno jest wierzyć!”

Nieskromny ubiór kobiet

„Niech wystrzegają się wszelkiej próżności w ubiorze, ponieważ Pan pozwala duszom upadać z powodu takiej próżności. Kobiety, które szukają próżnej chwały w ubiorach, nie mogą nigdy przyodziać się sposobem życia Jezusa Chrystusa i tracą wszelką ozdobę duszy zaledwie ten bożek wejdzie do ich serc. Ich ubiór jak chce święty Paweł niech będzie odpowiednio i skromnie ozdobiony (…)” – pisał święty O. Pio.Nie tolerował nieskromnych strojów: sukni z głębokim dekoltem, krótkich, obcisłych spódnic. Swoim duchowym córkom zakazał nosić także ubrań z przejrzystych materiałów.

Z biegiem lat jego surowość wzrastała. Z uporem odsyłał od konfesjonału niewiasty, które uznał za nieskromnie ubrane. Niekiedy zdarzało się, że z bardzo długiej kolejki penitentów wysłuchał zaledwie kilku spowiedzi. Jego współbracia z niepokojem obserwowali te „czystki” i zdecydowali o umieszczeniu na drzwiach kościoła dużego napisu: „Na wyraźne życzenie o. Pio niewiasty muszą przystępować do spowiedzi w spódnicach sięgających co najmniej 20 cm poniżej kolan. Zakazane jest pożyczanie dłuższych spódnic na czas spowiedzi.” Z kolei sam o. Pio kazał przed wejściem do kościoła zawiesić taka inskrypcję: „Zabrania się wstępu mężczyznom z obnażonymi ramionami i w krótkich spodniach. Zabrania się wstępu kobietom w spodniach, bez welonu na głowie, w krótkich strojach, z dużym dekoltem, bez pończoch lub w inny sposób nieskromnie ubranym.”

* * *
Ojciec Pio był antymodernistą, ponieważ był katolikiem. Po ogłoszeniu przez Benedykta XVI Motu Proprio “Summorum Pontificum”, które uwolniło Msze świętą w tradycyjnym rycie należy spodziewać się licznych błogosławieństw dla życia Kościoła. 14 września możliwość prawie nieskrępowanego uczestnictwa we Mszy trydenckiej stała się rzeczywistością. Dokument papieski wszedł w życie. Oby ta szansa została wykorzystana i posłużyła do głębszej refleksji nad stanem naszej Matki, Kościoła Świętego oraz aby ta Msza, która wydała tylu świętych, przerabiała nas, „zwykłych zjadaczy chleba”, w anioły.

marucha.wordpress.com/…/sw-ojciec-pio-o…
Radek33
Tak powiedział papież Franciszek
daniel.k
tahamata

Dekalog Ci się kłania oszczerco!
biniobill
KoszałekOpałek napisał:
Wyraź to graficznie.
-------------------------------
Sam wyraź to graficznie, co to znaczy być ateistą, bo wydaje mi się, że nie wiesz. Okaże się, że żaden z Ciebie ateista tylko nieuk.
tahamata
Kimże jesteś Koszałku by ich/nas oceniać?
Nie wierzysz w Boga... więc wyznajesz szatana.
Apage satanas...
Igor75
tahamata

Jeśli nie potrafisz uszanować bliźniego, to uszanuj artykuł pod którym wylewasz swoje pomyje.
A dla ścisłości, synem pani Steni jest Primo.
Masz coś do pani Steni, to napisz do niej na priv, a nie oczerniaj jej i jej rodziny!
tahamata
Franc... rozmawiamy o głównie o miłości bliźniego 🤗
tahamata
Bo jesteś klasycznym prowokatorem. Styknie ci Franc takie wytłumaczynie?
To pyrsk ludkowie. 🤗
One more comment from tahamata
tahamata
Niegrzeczny chłopczyk. Pogróż mu paluszkiem. Ti ti...
Kruca bomba... Jadowici bibliści wyjechali na przedpole.
Panie, któż się ostoi?
Igor75
tahamata 2013-09-28 23:20:04

Bo ja jestem ten gorszy a wy ci lepsi. Mi wolno. Kumasz kmiocie?
------------------------------------------------
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. / 1J 4,11/

Miłość wylewa się z Twego serca - to widać gołym okiem!
biniobill
Oj, ale brzydko się wyraża. Chyba urażona duma kiedyś została. Naprawdę mi przykro.
tahamata
Bo ja jestem ten gorszy a wy ci lepsi. Mi wolno. Kumasz kmiocie?
Igor75
tahamata 2013-09-28 23:16:50

Przypisanie ci tak czcigodnej osoby, jak wspomniana do rodziny winno być dla ciebie zaszczytem zaprzańcu.
---------------------------------------------------
Brak Ci honoru ofermo!
Zablokowałeś Daniela i piszesz pod jego artykułem, zero godności!
tahamata
Przypisanie ci tak czcigodnej osoby, jak wspomniana do rodziny winno być dla ciebie zaszczytem zaprzańcu.
biniobill
@tahamata, myślałem, że taki przykry to tylko dla mnie jesteś a tu widzę, że to twoja codzienna twarz. Ja sobie wyrzucałem, że jakąś niewinną owieczkę dotknąłem niechcąco a tu taki zły piesek się znalazł. Kamień spadł mi z serca...
😀
Igor75
tahamata 2013-09-28 23:09:39

O... i rodzinę mi obrażasz patafianie?

-----------------------------------
Taaaa? Niebywałe!
A Ty przypisujesz mi rodzinę - oszczerstwo!
tahamata
O... i rodzinę mi obrażasz patafianie?
Igor75
tahamata 2013-09-28 23:07:04
Jestem żałosny, jestem zakłamanym tchórzem, oszczercą i popaprańcem.
Muszę jeszcze wiele się od ciebie nauczyć gnojku.

-----------------------------------
Gnojka to masz w swoim domu!
tahamata
Jestem żałosny, jestem zakłamanym tchórzem, oszczercą i popaprańcem.
Muszę jeszcze wiele się od ciebie nauczyć gnojku.
Igor75
tahamata 2013-09-28 23:01:01

Ciebie urodziła zamiast cię usunąć... Buziaki
------------------------------------------------
Coraz piękniej odsłaniasz się.
Jesteś super bohaterem w ubliżaniu nieobecnym.
Ku Twemu zdziwieniu nie jestem spokrewniony z panią Stenią.
Dałeś dobre o sobie świadectwo - jesteś żałosny!
tahamata
To ty cnota jesteś? Fiu fiu...
Igor75
tahamata

Prawdziwa cnota krytyk się nie boi!
Tylko tchórze i zakłamani ludzie blokują.
tahamata
Ciebie urodziła zamiast cię usunąć... Buziaki
Igor75
tahamata 2013-09-28 22:54:39

Cała rodzinka w ataku? Dawać Stenię do kompletu..
------------------------------------------------------
Znasz Dekalog oszczerco?
Co pani Stenia Ci uczyniła złego popaprańcu?

Ot i pokazał prawdziwą twarz Tradycjonalista !
daniel.k
rex 2013-09-28 22:09:08
daniel.k 2013-09-28 16:52:38
@tahamata -
Jesteś zwyczajnym prowokatorem, a myślałem, że Tradycjonalistą - żałosny z Ciebie Tradycjonalista!
Nie ma jak to za niepochlebny komentarz zablokować - bardzo katolickie!

----------------------------------------------------------------------
tahamata 2013-09-28 16:55:52
nie zapraszałem wariatów, grup wsparcia i ateistów... więc …
More
rex 2013-09-28 22:09:08
daniel.k 2013-09-28 16:52:38
@tahamata -
Jesteś zwyczajnym prowokatorem, a myślałem, że Tradycjonalistą - żałosny z Ciebie Tradycjonalista!
Nie ma jak to za niepochlebny komentarz zablokować - bardzo katolickie!

----------------------------------------------------------------------
tahamata 2013-09-28 16:55:52
nie zapraszałem wariatów, grup wsparcia i ateistów... więc skasowałem
higiena ważna rzecz

👏 😀
_____________________________________________
Po czym poznaje sie głupiego? Bo klaszcze w dłonie i nie wie dlaczego! 😀
daniel.k
Słówek kilka ks. Karola :)
tahamata 2013-09-28 21:55:52
nie zapraszałem wariatów, grup wsparcia i ateistów... więc skasowałem
higiena ważna rzecz
_______________________________________
Skasuj też moje komentarze!

Zablokowany nie może być według Ciebie mądry lecz wariatem.
Zero w Tobie pokory - popracuj nad sobą.
Dobrej nocy!
2 more comments from daniel.k
daniel.k
@tahamata -

Jesteś zwyczajnym prowokatorem, a myślałem, że Tradycjonalistą - żałosny z Ciebie Tradycjonalista!
Nie ma jak to za niepochlebny komentarz zablokować - bardzo katolickie!
daniel.k
ptyś 2013-09-28 17:49:52

Papież mówi o dialogu ze wszystkimi wyznaniami i ateistami. Słowo "dialog" wcale nie oznacza akceptację ich poglądów.
___________________________________________
A to nowina!!! Nie akceptuje ich poglądów? A ta jarmułka na głowie papieża, to też dialog? Puknij się w główkę, bo nie funkcjonuje Ci.
wolna-polska.pl/…/ry20.jpg
ptyś
Anty_modernista
Papież mówi o dialogu ze wszystkimi wyznaniami i ateistami. Słowo "dialog" wcale nie oznacza akceptację ich poglądów.
Radek33
Nie zwracajcie uwagi na komentarze tych mącicieli i opluwaczy świętej tradycji.Garbatemu by wmawiali że ma plecy proste,wszystko po swojemu i po mistrzowsku sobie wytłumaczą!
DoktorKirkor
To dlaczego Ojciec Pio odprawiał Mszę na filmach czy na różnych zdjęciach przodem do wiernych ?? www.youtube.com/watch ??
Znając charakter Ojca Pio nie poszedł by na żadne układy !
DoktorKirkor
Kościół jest dla ludzi, a nie ludzie do Kościoła. Kościół służy ludziom. Jezus podczas ostatniej wieczerze gdy umywał nogi Apostołom pokazał rolę Kościoła. Skoro Kościół się zmienia, to znaczy że służy ludziom i zaprasza wiernych do środka- do Domu Bożego.
One more comment from DoktorKirkor
DoktorKirkor
Anty_modernista 2013-09-28 17:01:53
Tradycja diabłu niemiła więc nadaje na lewo i prawo na abp Lefebvra
walczącego z masonerią kościelną podobnie jak św. Maksymilian Kolbe
......................................................................................................................
diabeł się boi Boga nie tradycji.
dawidp94
Ojciec Pio, był antymodernistą, ponieważ był katolikiem!
dawidp94
Jego współbracia z niepokojem obserwowali te „czystki” i zdecydowali o umieszczeniu na drzwiach kościoła dużego napisu: „Na wyraźne życzenie o. Pio niewiasty muszą przystępować do spowiedzi w spódnicach sięgających co najmniej 20 cm poniżej kolan. Zakazane jest pożyczanie dłuższych spódnic na czas spowiedzi.” Z kolei sam o. Pio kazał przed wejściem do kościoła zawiesić taka inskrypcję: „Zabrania …More
Jego współbracia z niepokojem obserwowali te „czystki” i zdecydowali o umieszczeniu na drzwiach kościoła dużego napisu: „Na wyraźne życzenie o. Pio niewiasty muszą przystępować do spowiedzi w spódnicach sięgających co najmniej 20 cm poniżej kolan. Zakazane jest pożyczanie dłuższych spódnic na czas spowiedzi.” Z kolei sam o. Pio kazał przed wejściem do kościoła zawiesić taka inskrypcję: „Zabrania się wstępu mężczyznom z obnażonymi ramionami i w krótkich spodniach. Zabrania się wstępu kobietom w spodniach, bez welonu na głowie, w krótkich strojach, z dużym dekoltem, bez pończoch lub w inny sposób nieskromnie ubranym.”
2 more comments from dawidp94
dawidp94
O. Pio.Nie tolerował nieskromnych strojów: sukni z głębokim dekoltem, krótkich, obcisłych spódnic. Swoim duchowym córkom zakazał nosić także ubrań z przejrzystych materiałów.
Z biegiem lat jego surowość wzrastała. Z uporem odsyłał od konfesjonału niewiasty, które uznał za nieskromnie ubrane. Niekiedy zdarzało się, że z bardzo długiej kolejki penitentów wysłuchał zaledwie kilku spowiedzi.
dawidp94
«Jedyne rzeczy, których brakuje, to rozum i serce, to wszystko, zrozumienie i miłość». Wówczas poszedł do swojej celi, obrócił się i wskazując palcem powiedział: «Nie wolno nam się wynaturzać! Na Sądzie Bożym św. Franciszek nie pozna swoich synów!»”.
/ Św. Ojciec Pio/
Jan_od_krzyża
Pagob 2013-09-26 22:45:43
@Anty modernista: "Bóg nie zmienia poglądów."
...
a od kiedy to Bóg ma poglądy ???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Od kiedy gloria to mówi!
A jak gloria coś mówi to znaczy że tak jest!
rozumieszPagob?
Pagob
@Anty modernista: "Bóg nie zmienia poglądów."
...
a od kiedy to Bóg ma poglądy ???
wojciechowskikrzysztof
Anty_modernista masz rację, nie wchodziłem w szczegóły. Jest Świętym i jest wzorem do naśladowania. A co do wierności to to też przykład, że pomimo uwag do SW II potrafił wypowiadać te uwagi ale w posłuszeństwie do przełożonych i Papieżowi. Myślę że to też przykład dla kapłanów, aby pamiętali że są pasterzami dla wiernych. Ciąży na Nich odpowiedzialność za powierzonych maluczkich.
wojciechowskikrzysztof
O. Pio jest świętym i był zwolennikiem Mszy Trydenckiej, i chwała Mu że był, i za to że nie zdradził KK i był wiernym Papieżowi.
tahamata
Bzdura. Ocenia się intencje, a nie wyrwany z kontekstu kawałek zdania.
Przecie mógł powiedzieć: "Na miłość boską, szybko zakończcie ten Sobór, by szybciej można było wprowadzić jego światłe ustalenia". 😀
damira80
O. Pio nie zapłonął wizją „reformowania” Mszy, która wydała tylu świętych.
Nie widział też potrzeby „dostrajania” do nowych czasów kanonizowanego przez św. Piusa V rytu mszalnego. Zanim jeszcze zobaczył tekst rytuału nowej Mszy (!!!), napisał do papieża Pawła VI prośbę o dyspensę od tego liturgicznego eksperymentu. Odpowiednią zgodę przywiózł mu osobiście Antoni kardynał Bacci. O. Pio pozwolił …More
O. Pio nie zapłonął wizją „reformowania” Mszy, która wydała tylu świętych.
Nie widział też potrzeby „dostrajania” do nowych czasów kanonizowanego przez św. Piusa V rytu mszalnego. Zanim jeszcze zobaczył tekst rytuału nowej Mszy (!!!), napisał do papieża Pawła VI prośbę o dyspensę od tego liturgicznego eksperymentu. Odpowiednią zgodę przywiózł mu osobiście Antoni kardynał Bacci. O. Pio pozwolił sobie wtedy na mocne słowa skierowane w stronę papieskiego wysłannika: „Na miłość boską, szybko zakończcie ten Sobór!”.
Domino336
O. Pio traktował Mszę jako Najświętszą Ofiarę (nie ucztę) Pana Jezusa. Msza była dla niego realnym uczestnictwem w wydarzeniach z Góry Kalwarii. Dlatego padre Pio był skupiony, poważny, rozmodlony i przejęty cudem, który wydarza się podczas sprawowania Tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej. Brak wiary lub po prostu wiedzy o tym, czym jest Msza doprowadziła dzisiaj do sprotestantyzowania rytu …More
O. Pio traktował Mszę jako Najświętszą Ofiarę (nie ucztę) Pana Jezusa. Msza była dla niego realnym uczestnictwem w wydarzeniach z Góry Kalwarii. Dlatego padre Pio był skupiony, poważny, rozmodlony i przejęty cudem, który wydarza się podczas sprawowania Tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej. Brak wiary lub po prostu wiedzy o tym, czym jest Msza doprowadziła dzisiaj do sprotestantyzowania rytu Najświętszej Ofiary, do wprowadzenia gitar, dziecinnych piosenek, opowiadania humoresek z ambony itd. Twórcy Mszy „posoborowej” mówili, że dotychczasowy ryt jest sztywny i niezrozumiały.
Domino336
Warto dodać, że głównym architektem nowej Mszy był nie kto inny jak abp Annibale Bugnini, którego korespondencja z lożą masońską wyszła na jaw, a sam Bugnini został przez Pawła VI usunięty w cień. Okazało się, że abp Bugnini sam był wolnomularzem, i to bardzo gorliwym. W swoich listach Bugnini opisuje, jak zniszczył Mszę Świętą, wprowadzając nowy ryt. Sprawę tę opisał w Polsce m.in. ks. prof. …More
Warto dodać, że głównym architektem nowej Mszy był nie kto inny jak abp Annibale Bugnini, którego korespondencja z lożą masońską wyszła na jaw, a sam Bugnini został przez Pawła VI usunięty w cień. Okazało się, że abp Bugnini sam był wolnomularzem, i to bardzo gorliwym. W swoich listach Bugnini opisuje, jak zniszczył Mszę Świętą, wprowadzając nowy ryt. Sprawę tę opisał w Polsce m.in. ks. prof. Michał Poradowski.
2 more comments from Domino336
Domino336
Również duża część ojców soborowych na czele z abp Marcelem Lefebvre myślała podobnie. Mało tego, nowy ryt został odrzucony w tajnym głosowaniu przez większość biskupów. Jednak potem wprowadzono go z kosmetycznymi zmianami nie pytając o zdanie nikogo. Może w tym kontekście warto wziąć pod uwagę zwierzenie o. Pio jednemu ze swoich współbraci: „W tych czasach ciemności, módlmy się. Czyńmy pokutę …More
Również duża część ojców soborowych na czele z abp Marcelem Lefebvre myślała podobnie. Mało tego, nowy ryt został odrzucony w tajnym głosowaniu przez większość biskupów. Jednak potem wprowadzono go z kosmetycznymi zmianami nie pytając o zdanie nikogo. Może w tym kontekście warto wziąć pod uwagę zwierzenie o. Pio jednemu ze swoich współbraci: „W tych czasach ciemności, módlmy się. Czyńmy pokutę za naszego elekta”.
Domino336
Kardynał Bacci doskonale rozumiał słowa zakonnika oraz jego troskę o zachowanie starej Mszy. Ten właśnie purpurant wraz z Alfredo kardynałem Ottavianim (prefektem Świętego Oficjum) napisali szczegółową analizę proponowanej Mszy, która według nich przeciwstawiała się definicji Mszy ustanowionej przez sobór Trydencki oraz cechowała się ewidentnym sprotestantyzowaniem Najświętszej Ofiary.
michasia
Ojciec Pio był antymodernistą, ponieważ był katolikiem. Po ogłoszeniu przez Benedykta XVI Motu Proprio “Summorum Pontificum”, które uwolniło Msze świętą w tradycyjnym rycie należy spodziewać się licznych błogosławieństw dla życia Kościoła. 14 września możliwość prawie nieskrępowanego uczestnictwa we Mszy trydenckiej stała się rzeczywistością. Dokument papieski wszedł w życie. Oby ta szansa …More
Ojciec Pio był antymodernistą, ponieważ był katolikiem. Po ogłoszeniu przez Benedykta XVI Motu Proprio “Summorum Pontificum”, które uwolniło Msze świętą w tradycyjnym rycie należy spodziewać się licznych błogosławieństw dla życia Kościoła. 14 września możliwość prawie nieskrępowanego uczestnictwa we Mszy trydenckiej stała się rzeczywistością. Dokument papieski wszedł w życie. Oby ta szansa została wykorzystana i posłużyła do głębszej refleksji nad stanem naszej Matki, Kościoła Świętego oraz aby ta Msza, która wydała tylu świętych, przerabiała nas, „zwykłych zjadaczy chleba”, w anioły.
michasia
Padre Pio zaś posiekałby się za najmniejszy artykuł wiary. Sam dostrzegał zagrożenie płynące na początku XX wieku ze strony modernizmu w filozofii i teologii. Między innymi dlatego wielką estymą darzył św. Piusa X, papieża, który zmierzył się z nowinkarstwem w Kościele. Sam zakonnik czuł jak doktryna katolicka w jego duszy jest atakowana przez niekatolicki światopogląd: „Bluźnierstwa nieustająco …More
Padre Pio zaś posiekałby się za najmniejszy artykuł wiary. Sam dostrzegał zagrożenie płynące na początku XX wieku ze strony modernizmu w filozofii i teologii. Między innymi dlatego wielką estymą darzył św. Piusa X, papieża, który zmierzył się z nowinkarstwem w Kościele. Sam zakonnik czuł jak doktryna katolicka w jego duszy jest atakowana przez niekatolicki światopogląd: „Bluźnierstwa nieustająco przeszywają mój umysł, a nawet bardziej jeszcze fałszywe koncepcje, idee niedowierzania i niewiary. Czuję, że moja dusza jest przebita w każdym aspekcie mego życia – to mnie zabiaj… Moją wiarę podtrzymuje tylko ciągły wysiłek woli przeciwny każdemu rodzajowi ludzkiej perswazji. (…) jakże trudno jest wierzyć!”
wojciechowskikrzysztof
Przepraszam będę musiał kończyć bo tak moglibyśmy pisać kilka godzin. I w większości się zgadzając. Jeszcze raz dobranoc, może kiedyś jeszcze popiszemy, Trzymaj się.