10:14
Czy młody Woźnicki robił sekcje na żywych żabach? Ciekawy komentarz wiernego.
wacula25wp.pl
A każdy znajdzie swoją drogę do Boga jeśli chce. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje .Jego jest ta droga........
Walczyć o prawdę
Czy nie dość już tej nienawiści. To zaczyna być wredne.
peccator ecc
Dobrze że go w końcu zlaicyzowali.