artur40
391

Natankowcy kontratakują - tym razem zaś o wyborach, ale za to krótko. Pytanie:czy Wieża Babel może się ostać ?

Lektura różnych potyczek słownych dostarcza niesamowitych wrażeń i refleksji..
A wszyscy pomijają w nich osobę samego Boga
Jedyną szansę, być albo nie być dla Polski i świata widzą wyłącznie w kandydatach II tury wyborów w liczbie sztuk dwie.. Poza tymi kandydatami i wyborem pomiędzy nimi dla tych osób nic innego nie istnieje..

A może po prostu należy iść tylko i wyłącznie za Bogiem?

Czy Bóg nie jest potężniejszy od wszystkich partii świata razem wziętych i zsumowanych, a nawet podniesionych do potęgi n-tej ? No pytam się tu i teraz?


Dla Niego to marność nad marnościami i wniwecz obrócić może wszelkie ludzkie działania i to w każdej chwili..
Popierając w wyborach stanowisko Kościoła wobec metody in - vitro, opowiadamy się za Bogiem..

Kościół nie warunkuje, że metoda in vitro jest zła, z wyłączeniem sytuacji, gdy będzie dwóch kandydatów do wybrania w wyborach.

Bóg ZAWSZE wspiera wyłącznie tych, co pełnią Jego wolę..

Pismo Święte pełne jest opisów, co dzieje się, gdy odrzucamy Wolę Bożą...
Ostatnie 25 lat naszej historii to wyraźnie ukazuje, ze opisy Pisma Świętego zawierają prawdziwe zależności.
Ludzie uwaga, bo może ktoś nie jest świadomy !!! Każda Wieża Babel runie... ZAWSZE..

Nie wiadomo tylko czy pogrzebie pod swymi gruzami wszystkich budowniczych, czy też ich część..

Od nas zależy na ile Bóg pomoże Polsce, od naszych wyborów.
Bóg może też wcale nam nie pomóc, gdy Go pominiemy w kalkulacjach..
Ale może On również też zesłać karę za brak posłuszeństwa Jego Woli, o czym łaskawie usiłuje się nie pamiętać..

Viva Cristo Rey !!!