vi.news
21

Müller chỉ trích năng lực thần học của Giáo triều Roma

Một số người phụ trách tại Giáo triều Roma "hiểu nhiều hơn về giao tiếp và thuyết trình bên ngoài hơn là về thần học," Hồng y Müller nói với Suedkurier.de (30 tháng 6). Ông nói, việc xuất bản một …More
Một số người phụ trách tại Giáo triều Roma "hiểu nhiều hơn về giao tiếp và thuyết trình bên ngoài hơn là về thần học," Hồng y Müller nói với Suedkurier.de (30 tháng 6).
Ông nói, việc xuất bản một tài liệu phải được thực hiện sau một cuộc nghiên cứu khoa học về chủ đề đó. Ngược lại, những người viết bản thảo "đề cập đến những ý định được bày tỏ riêng tư của Đức Giáo hoàng cũng như đến những tiết lộ riêng tư," Müller nhận thấy.
Điều ông không nói: vì chất lượng kém, các tài liệu La Mã hầu như không được ai lưu ý nữa.
Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsXjsfskwiie