JEZUS: Trójca Święta przyniesie wiele błogosławieństw tym, którzy odpowiadają na tę ostatnią Misję …

JESUS: The Holy Trinity will bring about many Blessings to those who respond to this, the final mission, from Heaven – the Mission of Salvation KSIĘGA …