Coburg
1772
01:42:24
Kladivo na čarodejnice Dosaďte si sem nové zákony, porovnajte s postupom tzv. "inkvizičného tribunálu" vo filme a môžete sa chystať na liberálnu inkvizíciu § 421 (1) Kto podporuje alebo propaguje …More
Kladivo na čarodejnice
Dosaďte si sem nové zákony, porovnajte s postupom tzv. "inkvizičného tribunálu" vo filme a môžete sa chystať na liberálnu inkvizíciu

§ 421 (1) Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Zákon č. 365/2004 Z. z.antidiskriminačný zákon Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
(10) Odmietnutie alebo strpenie diskriminácie osobou nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť následné zaobchádzanie s touto osobou alebo správanie sa k tejto osobe alebo byť základom pre rozhodnutie, ktoré sa týka tejto osoby.
(11) Za diskrimináciu z dôvodu
a) pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie,
b) rasového …More
Coburg
Film sa sem napokon podarilo natiahnuť.