Kunegunda
" Powstaną biskupi przeciw biskupom , kardynałowie przeciw kardynałom " Czyje to słowa i z czyich orędzi ,,,,?
Tradycja i Wiara