SYNTETICKÁ DNA, ALEBO AKO NEPOZOROVANE A NATRVALO ZMENIŤ ĽUDSKÚ DNA

DNA sa dá vyrobiť synteticky a môžu sa do nej zapisovať údaje. Bezchybne funguje aj načítanie a cielené „vpašovanie“ údajov do syntetickej DNA. S tým je spojené úplne nové odvetvie priemyslu – …More
DNA sa dá vyrobiť synteticky a môžu sa do nej zapisovať údaje. Bezchybne funguje aj načítanie a cielené „vpašovanie“ údajov do syntetickej DNA. S tým je spojené úplne nové odvetvie priemyslu – syntetická biológia. Vďaka tomu možno okrem iného nepozorovane a natrvalo zmeniť ľudskú DNA. Pohľad na novú priemyselnú alianciu okolo spoločnosti Microsoft.
Prevratnejšie než priemyselná revolúcia
V poslednom období sme zaregistrovali prelomovú zmenu, ktorá nemohla zostať bez povšimnutia. Vzniklo nové odvetvie syntetickej biológie. Očakáva sa, že táto forma biológie bude mať v budúcom storočí väčší dopad než počítačové technológie v predchádzajúcom storočí. To, čo dokáže syntetická DNA, možno porovnať s priemyselnou revolúciou, len je to ešte oveľa väčšie.
Do DNA možno „vpašovať“ akékoľvek informácie
DNA sa teraz dá vyrobiť synteticky. Do tejto syntetickej DNA možno navyše vpísať akékoľvek informácie a údaje je možné načítať automaticky a bez technických chýb. Z medicíny je známe, že pomocou „…More
Marieta Ria
Za tie CRISPR genetické nožnice boli minulý rok udelené 2 Nobelové ceny... strašné zneužívanie vedy na manipulácie s ľuďmi a ich vedomím ... a za všetkým nesmie chýbať Gates!