johnfrax
1572
02:52
Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie. Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…More
Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie.
Medžugorie a Cirkev
Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
ľubica
24. júla 1982. "Gospa" popiera vzkriesenie tela, keď hovorí, že "po smrti tela ktoré zomrie sa rozloží a nikdy sa neoživí. Človek potom prijme telo transformované. "
Východná viera reinkarnáciu. Už v tomto zárodku mal niekto pekne tvrdo chytiť deti pod krk, aby vykašľali zo seba pravdu tak, ako to urobili s deťmi vo Fatime.
Ďalšia ezoterika sa udiala takto:
Nikdy predtým v histórii Cirkvi sa …More
24. júla 1982. "Gospa" popiera vzkriesenie tela, keď hovorí, že "po smrti tela ktoré zomrie sa rozloží a nikdy sa neoživí. Človek potom prijme telo transformované. "

Východná viera reinkarnáciu. Už v tomto zárodku mal niekto pekne tvrdo chytiť deti pod krk, aby vykašľali zo seba pravdu tak, ako to urobili s deťmi vo Fatime.

Ďalšia ezoterika sa udiala takto:

Nikdy predtým v histórii Cirkvi sa nestalo, žeby Panna Mária sa objavila s požiadavkou založiť vlastný sviatok. Táto naša pokorná mamička sa tešila keď jej ľudia vzdávali chválu a česť, stalo sa že si želala (nikdy nenariaďovala), keby jej ľudia postavili kostol alebo kaplnku. Ale vlastný sviatok v Cirkvi cez zjavenie, to tu ešte nebolo. Všetky Mariánske sviatky boli ustanovené Cirkvou cez moc Ducha Svätého, ktorý ľudí oblažoval na srdci a potvrdzoval správnosť sviatku. Ale žeby sama Panna Mária, Božia rodička si žiadala svoj vlastný sviatok? To skôr démon chce, aby bol narušený cirkevný rok tak, že aj jemu by sa klaňalo. Tak vznikol sviatok - takzvaný - sviatok Kráľovnej pokoja. Nie je to žiaden Cirkevný sviatok, aj keď mnohí budú prekvapení, lebo v mnohých farnostiach sa tento sviatok slávi, dokonca sa zasväcujú kostoly - preto tradícia dáva ďaleko ruky preč od týchto démonských zjavení, ktoré sa chcú votrieť do kalendára a myslenia katolíkov. Je dosť, že kalendár je koncilom naruby dosekaný, ešte sa do tohto zmätku chce diabol vtrieť, aby sme slávili jeho sviatok.
Medžugorje - pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov. Vieroučný výklad tohto diabolského fenoménu...

.................................
potrebujem čas sa z tohoto dostať.... 🙏