3
4
1
2
miles_cor
290
45 teologów - cenzury Amoris Laetitia. Adhortacja apostolska Amoris laetitia, wydana przez papieża Franciszka 19 marca 2016 r. i zaadresowana do biskupów, kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego …More
45 teologów - cenzury Amoris Laetitia.

Adhortacja apostolska Amoris laetitia, wydana przez papieża Franciszka 19 marca 2016 r.
i zaadresowana do biskupów, kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego, chrześcijańskich
małżeństw i wszystkich świeckich wiernych, wywołała smutek i zmieszanie u wielu katolików z
powodu jej niezgodności w wielu punktach z nauczaniem Kościoła Katolickiego w kwestiach wiary
i moralności. Sytuacja ta stawia dusze w poważnym niebezpieczeństwie. A ponieważ, jak naucza
św. Tomasz z Akwinu, podwładni są zobowiązani publicznie korygować błędy swoich
przełożonych, gdy istnieje zagrożenie wiary (Summa Theologiae, IIa IIae q. 33 a. 4 ad 2; a. 7 co.),
a także wierni katolicy mają prawo, a czasem wręcz obowiązek aby dbać o swoją wiedzę,
kompetencje i pozycję, by móc swoje zapatrywania w sprawach dotyczących Kościoła uczynić
znanymi(Łaciński Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 212, §3), katoliccy teolodzy mają ścisły
obowiązek aby przemówić przeciwko błędom w dokumencie. Celem tej wypowiedzi o Amoris
laetitia jest wypełnić ten obowiązek i wspomóc hierarchię Kościoła w zaadresowaniu tej sytuacji.