miles_cor
miles_cor
31.9K

Petycja o ustanowienie Święta Boga Ojca

W serwisie petycje.pl pojawiła się petycja o ustanowienie święta ku czci Boga Ojca. Jest to część szerszej inicjatywy zbierania podpisów, które w listopadzie zostane zawiezione do Watykanu. Można …More
W serwisie petycje.pl pojawiła się petycja o ustanowienie święta ku czci Boga Ojca.
Jest to część szerszej inicjatywy zbierania podpisów, które w listopadzie zostane zawiezione do Watykanu.
Można też zbierać podpisy w formie tradycyjnej - pobierz ankietę.
Łaski obiecane od Boga Ojca: „Przyszedłem przynieść Pokój przez to Dzieło Miłości temu, kto czci Mnie i ufa Mi. Sprawię, że zwłaszcza na tego, kto Mnie wzywa i kocha jak swego Ojca, zstąpi promień Pokoju we wszystkich jego przeciwnościach, niepokojach, we wszelkiego rodzaju udrękach. Jeżeli rodziny będą czcić Mnie i kochać jak Ojca, obdaruję je Moim pokojem, a z nim - Moją Opatrznością. Jeżeli robotnicy, przemysłowcy i różni rzemieślnicy będą mnie wzywać i czcić, ofiaruję im Mój Pokój, Moją Siłę, ukażę im się jako Ojciec dobry i miłosierny. Jeżeli w każdej chrześcijańskiej społeczności będzie się Mnie wzywać i czcić, ofiaruję Mój Pokój, okażę się najczulszym Ojcem i Moją Potęgą zapewnię zbawienie wieczne dusz.
Jeżeli cała ludzkość …More
miles_cor
One more comment
miles_cor
2401

Mój Kościół, nim skończy się godzina świata, rozjaśni się blaskiem triumfu

Napisane 29 października 1943. Mówi Jezus: Mój Kościół, nim skończy się godzina świata, rozjaśni się blaskiem triumfu. Nic nie różni się w życiu Ciała Mistycznego od tego, co było w życiu Chrystusa …More
Napisane 29 października 1943. Mówi Jezus:
Mój Kościół, nim skończy się godzina świata, rozjaśni się blaskiem triumfu. Nic nie różni się w życiu Ciała Mistycznego od tego, co było w życiu Chrystusa. Będzie hosanna w przeddzień Męki, hosanna, kiedy ludy, zafascynowane Boskością, zegną kolano przed Panem. Potem nadejdzie Męka mojego walczącego Kościoła i w końcu chwała wiecznego Zmartwychwstania w Niebie.
O, szczęśliwości tego dnia, w którym zakończą się na zawsze zasadzki, zemsty, walki z tą ziemią, z szatanem, z ciałem! Mój Kościół będzie wtedy utworzony z prawdziwych chrześcijan - wtedy, w przedostatnim dniu. Nieliczny jak na początku, ale jak na początku - święty. Zakończy się w świętości jak w świętości rozpoczął. Poza nim pozostaną kłamcy, zdrajcy, bałwochwalcy. Ci, którzy do ostatniego dnia będą naśladować Judasza i sprzedawać swe dusze szatanowi, szkodząc Mistycznemu Ciału Chrystusa. W nich Potwór będzie miał swoich namiestników na swoją ostatnią wojnę. I biada tym, którzy w …More
mk2017
I zaprawdę powiadam wam z bólem najwyższego Założyciela, że w ostatniej godzinie trzy czwarte mojego Kościoła zaprze się Mnie i będę musiał odciąć …More
I zaprawdę powiadam wam z bólem najwyższego Założyciela, że w ostatniej godzinie trzy czwarte mojego Kościoła zaprze się Mnie i będę musiał odciąć tę część od pnia jak gałęzie umarłe i zepsute przez nieczysty trąd.
miles_cor
111.9K
Prośba o o zaniechanie korzystania z posługi nadzwyczajnych szafarzy. św. Jan Paweł II o Eucharystii: Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się …More
Prośba o o zaniechanie korzystania z posługi nadzwyczajnych szafarzy.
św. Jan Paweł II o Eucharystii:
Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»
5 pages
Adrianna7 shares this
Szafarze. Świeccy SzafarzeMore
Szafarze.
Świeccy Szafarze
Rafał_Ovile
Bardzo dobra inicjatywa.
miles_cor
334.2K

Prośba o o zaniechanie korzystania z posługi nadzwyczajnych szafarzy

Prośba św. Jan Paweł II o Eucharystii: Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia» [1] Czcigodny Księże Proboszczu …More
Prośba
św. Jan Paweł II o Eucharystii:
Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia» [1]
Czcigodny Księże Proboszczu, pragnę prosić o zaniechanie korzystania z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej parafii.
Dlaczego? Jednym zdaniem mówiąc: nigdy nie spotkałem się w naszej parafii z sytuacją, w której posługa nadzwyczajnych szafarzy byłaby uzasadniona. Rozwinięcie tej tezy przedstawiam poniżej.
Litera prawa [2]
Prawo kanoniczne mówi:
Kan. 910 - § 1. Zwyczajnym szafarzem Komunii świętej jest biskup, prezbiter i diakon. § 2. Szafarzem nadzwyczajnym komunii świętej jest akolita oraz wierny, wyznaczony zgodnie z kan. 230, § 3. Kan. 230 - § 3. Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu …More
Armia_Reszty shares this
Wciąż aktualne. Tymczasem poszukuję Instrukcję Redemptionis Sacramentum w pdf. Pomoże ktoś?
tasmanek1982 shares this
👍 👍
4 more comments
miles_cor
340

Amoris Laetitia i Jan Paweł II

Josh Kusch Czy Amoris Laetitia (AL) może być odczytana w świetle katolickiej tradycji? Z tym pytaniem mierzy się każdy poważnie traktujący swoją wiarę katolik, który chce „myśleć z Kościołem”, ale …More
Josh Kusch
Czy Amoris Laetitia (AL) może być odczytana w świetle katolickiej tradycji? Z tym pytaniem mierzy się każdy poważnie traktujący swoją wiarę katolik, który chce „myśleć z Kościołem”, ale który ma poważne wątpliwości dotyczące apostolskiej adhortacji papieża Franciszka, szczególnie rozdziału 8. W niedawnym wywiadzie dla Vatican Insider Rocco Buttiglione, uznany znawca filozofii św. Jana Pawła II, twierdził, że nauczanie AL dotyczące Komunii dla rozwiedzionych żyjących w nowych związkach jest „doskonale tradycyjne” i jest „zasadzone na ścieżce, której podstawy położył papież Jan Paweł II.” Podobny pogląd wyraził kardynał Christoph Schönborn, wybrany przez papieża Franciszka do prezentacji i interpretacji AL, który powiedział, że AL stanowi „organiczny rozwój” nauczania Jana Pawła II w Familiaris Consortio (FC).
Ale jeśli tak jest, skąd tak wiele kontrowersji dotyczących tego dokumentu? Dlaczego tak wielu wiernych katolików wyraziło związany z nim poważne wątpliwości, jak np.…More
miles_cor
307
Amoris Laetitia i Jan Paweł II. Czy Amoris Laetitia (AL) może być odczytana w świetle katolickiej tradycji? (...) Niestety, uczciwe odczytanie AL, zwłaszcza rozdziału 8, ujawnia, że jej nauczanie w …More
Amoris Laetitia i Jan Paweł II.
Czy Amoris Laetitia (AL) może być odczytana w świetle katolickiej tradycji? (...)
Niestety, uczciwe odczytanie AL, zwłaszcza rozdziału 8, ujawnia, że jej nauczanie w rzeczywistości stanowi zerwanie z magisterium Jana Pawła II i z nieprzerwaną tradycją, która poprzedza jego urzędowanie na Stolicy Piotrowej: nie tylko dokument ten oddala się od tradycyjnych teologicznych pryncypiów głoszonych przez Jana Pawła II, ale także stanowi bezpośrednie podważenie jego nauczania, gdyż magisterium Jana Pawła dokładnie przewiduje – i odrzuca – niektóre idee jakie zawiera AL.
8 pages
miles_cor
290
45 teologów - cenzury Amoris Laetitia. Adhortacja apostolska Amoris laetitia, wydana przez papieża Franciszka 19 marca 2016 r. i zaadresowana do biskupów, kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego …More
45 teologów - cenzury Amoris Laetitia.
Adhortacja apostolska Amoris laetitia, wydana przez papieża Franciszka 19 marca 2016 r.
i zaadresowana do biskupów, kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego, chrześcijańskich
małżeństw i wszystkich świeckich wiernych, wywołała smutek i zmieszanie u wielu katolików z
powodu jej niezgodności w wielu punktach z nauczaniem Kościoła Katolickiego w kwestiach wiary
i moralności. Sytuacja ta stawia dusze w poważnym niebezpieczeństwie. A ponieważ, jak naucza
św. Tomasz z Akwinu, podwładni są zobowiązani publicznie korygować błędy swoich
przełożonych, gdy istnieje zagrożenie wiary (Summa Theologiae, IIa IIae q. 33 a. 4 ad 2; a. 7 co.), a także wierni katolicy mają prawo, a czasem wręcz obowiązek aby dbać o swoją wiedzę, kompetencje i pozycję, by móc swoje zapatrywania w sprawach dotyczących Kościoła uczynić znanymi(Łaciński Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 212, §3), katoliccy teolodzy mają ścisły obowiązek aby przemówić przeciwko błędom w dokumencie. …More
13 pages
miles_cor
757

45 teologów - cenzury Amoris Laetitia

Adhortacja apostolska Amoris laetitia: krytyka teologiczna Adhortacja apostolska Amoris laetitia, wydana przez papieża Franciszka 19 marca 2016 r. i zaadresowana do biskupów, kapłanów, diakonów, …More
Adhortacja apostolska Amoris laetitia: krytyka teologiczna
Adhortacja apostolska Amoris laetitia, wydana przez papieża Franciszka 19 marca 2016 r. i zaadresowana do biskupów, kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego, chrześcijańskich małżeństw i wszystkich świeckich wiernych, wywołała smutek i zmieszanie u wielu katolików z powodu jej niezgodności w wielu punktach z nauczaniem Kościoła Katolickiego w kwestiach wiary i moralności. Sytuacja ta stawia dusze w poważnym niebezpieczeństwie. A ponieważ, jak naucza św. Tomasz z Akwinu, podwładni są zobowiązani publicznie korygować błędy swoich przełożonych, gdy istnieje zagrożenie wiary (Summa Theologiae, IIa IIae q. 33 a. 4 ad 2; a. 7 co.), a także wierni katolicy mają prawo, a czasem wręcz obowiązek aby dbać o swoją wiedzę, kompetencje i pozycję, by móc swoje zapatrywania w sprawach dotyczących Kościoła uczynić znanymi(Łaciński Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 212, §3), katoliccy teolodzy mają ścisły obowiązek aby przemówić przeciwko …More