Libor Halik
Podle Dionysia z Lützenburgu bude Antikristova věrouka převzata ze židovského náboženství a zdánlivě se nebude příliš lišit od základního učení křesťanství. Svou mravoukou se však bude snažit zvrátit veškerý řád na zemi. Bude cestu do pekla vydávat za cestu do nebe. Proto je v Písmu svatém (v Septuagintě) nazván „bezzákonný, anomos“. – Daniel (7,25) praví: „Bude se domnívati, že může změniti …More
Podle Dionysia z Lützenburgu bude Antikristova věrouka převzata ze židovského náboženství a zdánlivě se nebude příliš lišit od základního učení křesťanství. Svou mravoukou se však bude snažit zvrátit veškerý řád na zemi. Bude cestu do pekla vydávat za cestu do nebe. Proto je v Písmu svatém (v Septuagintě) nazván „bezzákonný, anomos“. – Daniel (7,25) praví: „Bude se domnívati, že může změniti časy a práva“. Pro Antikrista nebude obtížné vystoupit proti křesťanství a omámit svět, protože v té době bude lidstvo již naprosto bezbožné. Bernhard z Busta říká: „Již v čase, kdy bude mít Antikrist asi dvacet roků, bude celý svět odchýlen od víry.“ (L: stalo se 27.10.1986 v kdy se papež Jan Pavel II. účastnil pohanských modloslužeb v křesťanském prostoru Assisi. – Také svatý Řehoř Veliký soudí, že v té době většina lidí propadne bezbožnosti nebo kacířství a bude se oddávat všem možným nepravostem.
Dle svaté Hildegardy z Bingenu († 1179): „Od chvíle, kdy se Antikrist narodí, bude na zemi mnoho válek a skutečný pořádek bude zničen. Spravedlnost zmizí a mezi lidmi převládne bezcitnost. Rozmůže se bludařství a kacíři budou své bludy hlásat veřejně a nerušeně. Mezi křesťany se pak rozšíří pochyby a neznalosti ohledně katolické víry (L: Stalo se r.1966 po 2.vatikánském koncilu). Bude také mnoho znamení na slunci, měsíci i ve hvězdách, na vodě i dalších prvcích jako předobraz nadcházejících běd.“ www.euportal.cz/Articles/11370-jak-bude-…
Libor Halik
L: Antikrist je člověk, který spáchal neodpustitelný hřích rouhání proti Duchu Svatému už v dětství. Např. ve 2 až 3 letech, kdy děti začívají rodičům hříšně vědomě lhát. To rouhání ho spojuje se Satanem déle než ostatní rouhače proti Duchu Svatému.
Antikrista nebude tvořit nějaká společnost nebo organizace, nýbrž zcela určitá osoba. Bude to člověk, vybavený veškerou mocí Satana. (Sv. Jan …More
L: Antikrist je člověk, který spáchal neodpustitelný hřích rouhání proti Duchu Svatému už v dětství. Např. ve 2 až 3 letech, kdy děti začívají rodičům hříšně vědomě lhát. To rouhání ho spojuje se Satanem déle než ostatní rouhače proti Duchu Svatému.
Antikrista nebude tvořit nějaká společnost nebo organizace, nýbrž zcela určitá osoba. Bude to člověk, vybavený veškerou mocí Satana. (Sv. Jan Zlatoústý.) Antikristem nebude Satan, nýbrž člověk. (Sv. Hildegarda, Scivias.) Rovněž tak nebude vtěleným ďáblem, ale skutečným člověkem; nebude tedy současně ďábel i člověk. (Sv. Jan Damašský.) Rovněž nepůjde o Satanem posedlého člověka, protože bude moci jednat svobodně. www.euportal.cz/Articles/11370-jak-bude-…
4 more comments from Libor Halik
Libor Halik
Sociální demokracie (socialismus) je také průkopníkem cesty pro Antikrista, protože svým stoupencům vštěpuje ďábelskou nenávist ke křesťanství. Její heslo „Náboženství je soukromá záležitost“ slouží pouze ke klamání svých členů. Socialisty vydávané knihy, noviny i projevy jejich vůdců jasně dosvědčují, že sociální demokracie je smrtelný nepřítel křesťanství. Karel Marx, jeden ze zakladatelů …More
Sociální demokracie (socialismus) je také průkopníkem cesty pro Antikrista, protože svým stoupencům vštěpuje ďábelskou nenávist ke křesťanství. Její heslo „Náboženství je soukromá záležitost“ slouží pouze ke klamání svých členů. Socialisty vydávané knihy, noviny i projevy jejich vůdců jasně dosvědčují, že sociální demokracie je smrtelný nepřítel křesťanství. Karel Marx, jeden ze zakladatelů sociální demokracie, svého času napsal: „Cíl socialismu je ateistický a jeho úlohou bude zničit náboženství.“ – Bebel ve své knize „Žena“ říká: „Křesťanství a socialismus se k sobě mají jako oheň a voda.“ – Sociálně demokratičtí předáci i noviny často otevřeně prohlašují: „Socialista znamená být protikřesťanský!“ – „Socialistický světový názor je přímým opakem křesťanského.“ – Ideálem sociální demokracie je světová revoluce ke zřízení internacionální a protikřesťanské světové republiky (Spolčenosti národů) s internacionálním vedením. www.euportal.cz/Articles/11370-jak-bude-…
Libor Halik
Zatímco Antiochos zpustošil starý Jeruzalém, znesvětil jeho chrám a zrušil každodenní oběti, zpustoší Antikrist nový chrám, Kristem založenou světovou církev, znesvětí Boží stánky a odstraní v nich každodenní mši svatou. Antiochos předcházel prvnímu příchodu Krista, Antikrist bude působit před druhým Kristovým příchodem. www.euportal.cz/Articles/11370-jak-bude-…
Libor Halik
Tři a půl roku bude Antikristovi povoleno běsnit proti křesťanství, tedy nápadně přesně stejnou dobu, jakou trvala Kristova učitelská činnost. www.euportal.cz/Articles/11370-jak-bude-…
Libor Halik
Antikrist si bude získávat za stoupence především Židy. Proto bude hlásat, že stále ještě platí Mojžíšův zákon a znovu zavede svěcení soboty (L: tím oklame adventisty - sobotáře), obřízku a židovské obřady. Svatý církevní učitel Efrem (i svatý biskup Martin) říká, že Antikrist nařídí lidem podřizovat se židovským obřadům i obřízce. Také svatá Hildegarda praví: „Bude nařízeno dbát obřízky i …More
Antikrist si bude získávat za stoupence především Židy. Proto bude hlásat, že stále ještě platí Mojžíšův zákon a znovu zavede svěcení soboty (L: tím oklame adventisty - sobotáře), obřízku a židovské obřady. Svatý církevní učitel Efrem (i svatý biskup Martin) říká, že Antikrist nařídí lidem podřizovat se židovským obřadům i obřízce. Také svatá Hildegarda praví: „Bude nařízeno dbát obřízky i židovských obřadů, naproti tomu přikázání křesťanství se prohlásí za bezvýznamná. Křest a svaté Evangelium se zavrhnou a předpisy katolické církve budou vysmívány.“– Antikrist obnoví Jeruzalém i chrám znovu vystaví a Židům bude sděleno, že si podrobí celou zem. Svatý Efrem praví: „Jakmile začne Antikrist běsnit, budou i sami Židé pochybovat, zda je opravdu mesiášem. Poté se rozlítí i na Židy, sesadí je z jejich postavení a mnohé z nich nechá umučit a zavraždit ještě krutěji než křesťany.“ Antikrist využije pozemských statků jako návnady. Zlatem a jiným bohatstvím přiměje mnoho křesťanů k odpadu tak,210 jako se kdysi jeho vzor, syrský král Antiochos Epifanés, snažil zlatem, stříbrem a dary přimět Židy k odpadu od jejich náboženství. www.euportal.cz/Articles/11370-jak-bude-…
Varovanie
apredsasatoci
Obama je hlupák. Antikrista bude inteligentný inteligent.
Samson1
I to je trochu moc, muselo by být severoamerických, jsou i jihoamerické státy. Myslím

Spojených států amerických.
Libor Halik
Obamův rodný list je zfalšovaný, nenarodil se v USA, jak dokázal šerif Arpaio a další. Čili klidně se Obama mohl narodit r.1966 či později a má se stát světovládným Antikristem. Při své 2.prezidentské přísaze řekl, že je prezidentem spojeného státu (čili světovládcem), místo toho, že měl říci že je prezidentem Spojených států amerických.
Libor Halik
Ženy, které užívají světa obvykle chodí na umělé potraty a užívají antikoncepci. První a poslední dítě pak rodí kolem svých 35 let. Tak to mohlo být s babkou Antikrista i s jeho matkou a Antikrist se mohl narodit asi r.1966.
+Joseph+
moje babička byla ročník 1888 a já jsem 1964
hvezdaXY
La Saletta se pokáním vyhla trestu jako Ninive
Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. 😀 🤐
superiel
1896 +20 = 1916 + 20 =1936, tak je starý "František", ale může být i o 20 let mladší 🧐 , možná bude mít 66 let, když 666 je moc 🤐
marianna k
On už by musel byt dedek.
PetraB
Obama jistěže není Antikrist. Je to zednář, který, stejně jako další světoví politici, příchod Antikristův svou činností připravoval, "urovnával cestu". Obama je už za zenitem. Svou roli už splnil.( v tom sehrál)
Libor Halik
Obama vůbec není za zenitem. Např. jeho "manželka" narozený jako muž, pak trannsexuálka Michaela Obamová osobně ten den kontroloval(a) v Paříži z výletní jachty na řece, zda dle plánu hoří katedrála Notre Dame. Pro @PetraB
PetraB
Uvidíte sám, otče Halíku, že Obama to nebude. To, že jeho manželka třebaže i v posledním čase vydala autobiografickou knihu a přihlížela požáru Notre Dame , ještě nic nevypovídá o jejím manželovi, že by byl A. Oni jsou liberálové, vysoce postavení zednáři. (plus další černá zasvěcení), ale nic víc. A. bude mnohem charizmatičtější než byl Obama.