JEZUS: To grzech pychy spowodował, że Lucyfer upadł i odłączył się oraz że został wrzucony do …

JESUS: It was the sin of pride which caused Lucifer to fall and to be cut off and thrown into the abyss KSIĘGA PRAWDY sobota, 4 maja 2013 roku, …