Edward7
211.5K

Abp Viganò: Patrząc dalej w przyszłość

"Kryminalistyczne" podejście do przestępstw psychopandemicznych.

Za ojca macie diabła,
i chcesz wykonywać jego polecenia.
Od początku był zabójcą,
i nigdy nie wytrwał w prawdzie,
ponieważ nie ma w nim prawdy.
Kiedy mówi fałszywie, mówi od siebie,
bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Jana 8:44


Transkrypcja

Jednym z najbardziej bezpośrednich skutków piekielnej psychopandemicznej operacji manipulacyjnej jest odmowa mas przyznania, że zostały poddane kolosalnemu oszustwu. Pod pretekstem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, przedstawianego jako śmiertelny i nieuleczalny - a który, jak obecnie wiemy, nigdy nie został wyizolowany zgodnie z postulatami Kocha - miliardy ludzi zostały zmuszone do poddania się szczepieniu eksperymentalnym lekiem, o którym wiadomo było, że jest nieskuteczny w swoim deklarowanym celu. W tym celu odpowiedzialne władze nie zawahały się zdyskredytować istniejących metod leczenia, co uniemożliwiłoby zezwolenie na sprzedaż tej genetycznej surowicy.

Przyczyna tej instynktownej odmowy mas uznania się za ofiary prawdziwej zbrodni przeciwko ludzkości nie usuwa jednak dowodów intencji sprawców tej zbrodni. Intencje te, deklarowane od dziesięcioleci na podstawie groteskowego fałszowania rzeczywistości, materializują się w systematycznym działaniu mającym na celu promowanie wyludnienia planety poprzez pandemie, głód, wojny i starcia między różnymi sektorami populacji, zubożenie słabszych klas i drastyczne ograniczenie tych usług publicznych - w tym opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego - które państwo powinno zagwarantować swoim obywatelom. "Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health" (aquí y aquí) jest jednym z głównych architektów planu redukcji populacji opartego na neomaltuzjańskim założeniu, że populacja Ziemi musi zostać drastycznie zmniejszona, a jej zasoby żywności i energii muszą być przedmiotem interwencji sprzyjających tej redukcji. Oświadczenia potwierdzające ten plan eksterminacji nie są już nawet ukrywane, ale wręcz przeciwnie, wyraźnie powtarzane na konferencjach i badaniach opracowanych przez sieć agencji i instytutów finansowanych przez samozwańczych filantropów.

Ale jeśli lobby bardzo bogatych ludzi deklaruje, że chce zmniejszyć populację świata poprzez masowe szczepienia, które powodują bezpłodność, choroby i śmierć; i jeśli te szczepionki naprawdę powodują bezpłodność, choroby i śmierć milionów zaszczepionych, myślę, że wszyscy - i apeluję do wybitnych prawników i intelektualistów, a także lekarzy i naukowców - powinniśmy spojrzeć w górę i nie ograniczać się do badań, których jedynym celem są niekorzystne i śmiertelne skutki eksperymentalnej surowicy. Jeśli nie ujmiemy psychopandemii w szerszym kontekście zbrodniczego planu, który ją zaprojektował, wykluczymy się z możliwości nie tylko zrozumienia premedytacji zbrodni, ale także zobaczenia, na jakich innych frontach jesteśmy lub będziemy celem kolejnych ataków, które jednak mają wspólny z tym ostateczny cel, tj. fizyczną eliminację miliardów ludzi.

Wady wszechobecnego systemu cenzury wprowadzanego w prawie wszystkich państwach zachodnich - a raczej: tych, które podlegają dyktatowi WHO i wywrotowemu kierownictwu Światowego Forum Ekonomicznego - pozwoliły wielu z nas dostrzec niepodważalny fakt: te surowice, produkowane przez agencje rządowe przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych wirusów z zyskiem funkcji i podlegające tajemnicy wojskowej, nie tylko nie leczą urojonej choroby Covid-19, ale wywołują poważne działania niepożądane, a nawet śmierć; a wynika to nie tylko z nowej technologii mRNA, za pomocą której są produkowane, ale także z obecności substancji, które nie mają żadnego znaczenia dla deklarowanego celu zwalczania wirusa. Substancje - w tym tlenek grafenu - które są przedmiotem co najmniej niepokojących patentów, złożonych na długo przed rozpoczęciem operacji pandemicznej.

Dlatego też, biorąc pod uwagę, że surowice te nie robią tego, co stwierdzono w zatwierdzeniu przez agencje zdrowia, ale wręcz przeciwnie, są bardzo skuteczne w wywoływaniu nawet bardzo poważnych patologii, w powodowaniu śmierci i w determinowaniu sterylizacji osób zaszczepionych, konieczne jest podjęcie kolejnego kroku - którego najbardziej obawia się system, który je narzucił - a zatem potępienie złośliwości i premedytacji - mens rea - tych, którzy celowo wykorzystali fałszywą pandemię do eksterminacji populacji, zgodnie z szaloną i antyludzką wizją, która uważa ludzkość za raka planety. Eksperci prawni powiedzieliby - tych, którzy celowo wykorzystali fałszywą pandemię do eksterminacji populacji, zgodnie z szaloną i antyludzką wizją, która uważa ludzkość za raka planety.

Dlatego zachęcam was do podjęcia kolejnego kroku w tej chwalebnej operacji prawdy i potępienia, w którą jesteście odważnie zaangażowani.

Nie zadawaj złych pytań, bo otrzymasz złe odpowiedzi. Jeśli założymy, że organy służby zdrowia działały zgodnie z prawem, a popełnione błędy wynikają z braku doświadczenia lub presji sytuacji kryzysowej; jeśli założymy, że producenci surowicy genetycznej dążą do leczenia chorób, a nie do najbardziej cynicznego zysku i tworzenia przewlekle chorych ludzi, w końcu zafałszujemy rzeczywistość, a wnioski, do których dojdziemy, będą z konieczności mylące. Należy raczej przyjąć, że tak powiem, podejście kryminalistyczne, tak aby było oczywiste, że istnieje doskonała spójność między przyjętymi narzędziami a uzyskanymi wynikami, niezależnie od deklarowanych celów; wiedząc, że prawdziwe motywacje, właśnie z powodu ich wewnętrznej chęci wyrządzenia krzywdy, mogą być jedynie ukryte i zaprzeczone. Kto przyznałby, przed oszukańczym narzuceniem masowej terapii genowej, że celem, który stara się osiągnąć, jest zachorowanie, zabicie lub uczynienie bezpłodnym bardzo dużej części światowej populacji?

Ale jeśli to właśnie próbuje osiągnąć ideologia neomaltuzjańska; jeśli istnieją dowody na to, że negatywne skutki serum zostały złośliwie ukryte; jeśli w różnych partiach znajdują się substancje, które nie mają żadnego uzasadnienia profilaktycznego, ale wręcz przeciwnie, wywołują patologie i pozwalają na manipulację ludzkim DNA, logiczne wnioski nie mogą nie podkreślać przestępczej woli, a zatem winnego współudziału instytucji publicznych, podmiotów prywatnych, nawet przywódców hierarchii katolickiej, mediów, sędziów, policji i sił zbrojnych oraz całego establishmentu medycznego - z bardzo rzadkimi wyjątkami - w operacji masowej eksterminacji - w operacji masowej eksterminacji.

Pytanie, które musimy sobie teraz zadać - i tym, którzy twierdzą, że nami rządzą i narzucają zasady i zachowania, które bezpośrednio wpływają na nasze codzienne życie i nasze zdrowie - nie brzmi: dlaczego serum zostało nałożone, mimo że jest ewidentnie szkodliwe i śmiertelne, ale dlaczego żaden organ państwowy - którego ostatecznym celem jest dobro wspólne, zdrowie i dobrobyt obywateli - nie położył kresu tej zbrodni, a nawet stał się jej współwinny, posuwając się do naruszania praw podstawowych i deptania Konstytucji. Zrozumiawszy współudział sądownictwa, parlamentu, rządu i głowy państwa, musimy zadać sobie pytanie, jaka może i powinna być reakcja obywateli - których art. 1 Konstytucji uznaje za jedynych posiadaczy suwerenności narodowej - na akt wywrotowy i zdradę tych, którzy sprawują władzę.

Quis custodiet ipsos custodes? pyta Juvenal (Satyry, VI, 48-49). Jeśli system rządów staje się zorganizowany w taki sposób, że osoby sprawujące władzę mogą szkodzić tym, którzy muszą być im posłuszni; jeśli siły nie legitymizowane żadnym mandatem politycznym lub społecznym zdołają manewrować całymi rządami i instytucjami ponadnarodowymi z zamiarem przejęcia władzy i skoncentrowania w swoich rękach wszystkich instrumentów kontroli i wszystkich zasobów: Finanse, zdrowie, sprawiedliwość, transport, handel, żywność, edukacja, informacja; Jeśli wywrotowe przywództwo może publicznie chwalić się posiadaniem premierów, ministrów i urzędników państwowych na swoich usługach, musimy otworzyć oczy i potępić niepowodzenie tego paktu społecznego, który jest podstawą współistnienia obywatelskiego i który legitymizuje delegowanie władzy od ludzi do ich przedstawicieli. A z tego musi nieuchronnie wynikać świadomość, że pandemia - podobnie jak kryzys klimatyczny i wszystkie inne pseudo-katastrofy zaplanowane w celach zastraszania przez to samo lobby - stanowi fundamentalny element w ramach szerszego globalnego zamachu stanu, któremu należy się przeciwstawić, który należy potępić i którego sprawcy - zarówno na czele tych wywrotowych organizacji, jak i w rządach, instytucjach publicznych i Kościele katolickim - zostaną nieuchronnie osądzeni i potępieni za zdradę stanu i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Ale aby to zrobić - trzeba to przyznać po czterech latach - konieczne jest zrozumienie, że to przestępcze lobby działa na rzecz Zła, służy Złu, dąży do śmierci nie tylko ciała, ale także duszy każdego z nas; że jego emisariusze są sługami szatana, oddanymi niszczeniu wszystkiego, co choć trochę przypomina doskonałe dzieło Stworzenia, które odnosi się do hojnego i bezinteresownego aktu, którym Stwórca napełnia życie. Szatan jest mordercą od samego początku (J 8:44), a ci, którzy mu służą, mogą jedynie pragnąć śmierci, niezależnie od środków, za pomocą których jest ona zadawana.

Udawanie, że mamy do czynienia z nikczemnymi handlarzami zainteresowanymi wyłącznie pieniędzmi i niedostrzeganie satanistycznej matrycy globalistycznego planu jest niewybaczalnym błędem, którego nikt z nas nie może popełnić, jeśli naprawdę chcemy powstrzymać zagrożenie, które czai się nad całą ludzkością. Dlatego zapewniam was o moich modlitwach i błagam o Boże błogosławieństwo i patronat Najświętszej Dziewicy "Salus Infirmorum".

+ Carlo Maria Viganò, arcybiskup Monseñor Viganò: Mirando más allá
Izabela Sylwia - IS 2201
Poddali się szczepieniu i muszą ponosić konsekwencje.
woj_tek shares this
222
jacenty_11 shares this
12