csk.news
43.2K

Tajomstvo otca Petra Gumpela

Priezvisko jezuitského pátra Petra Gumpela (1923-2022), známeho historika, ktorý písal o Piovi XII., bolo pseudonymom, prezradil Gumpel Kennethovi L. Woodwardovi (AmericaMagazine.org, 18. októbra).

Jeho skutočné meno bolo "von Hohenzollern". Ide o kráľovskú dynastiu, ktorá vládla Nemecku do roku 1918. Peter bol jediným synom.

Jeho rodina chcela, aby sa oženil a pokračoval v rodovej línii, ale on bol rozhodnutý stať sa jezuitom. Opýtal sa kardinála Pacelliho, ktorý mu odpovedal: "Nasleduj svoje srdce."

Gumpel Woodwardovi nikdy presne nepovedal, prečo si zmenil meno, ale "pri moci boli národní socialisti".

V roku 2013 Gumpel povedal svojmu priateľovi Paulovi Baddeovi (video nižšie): "Pochádzam z veľmi bohatej a veľmi vplyvnej rodiny." V reakcii na fámy, že je von Hohenzollern, povedal, že to je úplne irelevantné. "Tieto fámy poznám a nebudem ich ani potvrdzovať, ani vyvracať".

#newsNwcybdihsl

27:04
Metod
Nie je jezuita ako jezuita....
Kamil Horal
Coburg
sv. Ignác z Loyoly určite nie, a problematický nebol ani Mons. Pavol Hnilica. O ostatných neviem...
Metod
Nie všetci jezuiti sú problematickí.....