Kamil Horal
Kamil Horal
175

Svätý R O M A N -pustovník,opát,zakladateľ rádu-sviatok 28.februára

28. februára. Sv. Roman, opát, zakladateľ rádu. Z dávnych vekov spred 15 storočí k nám i po tejto dlhej dobe zneje odkaz veľkého svätca a pustovníka,zakladateľa pustovníckeho a kláštorného života …More
28. februára. Sv. Roman, opát, zakladateľ rádu.
Z dávnych vekov spred 15 storočí k nám i po tejto dlhej dobe zneje odkaz veľkého svätca a pustovníka,zakladateľa pustovníckeho a kláštorného života vo východnom Francúzsku -Svätého Romana,žijúceho uprostred 5.storočia...Rímska ríša upadá a cirkev zachraňuje západnú civilizáciu v svojich kláštoroch a mníšskych komunitách...Kedysi veleslávny Rím je na kolenách pod útokami divých,barbarských pohanských národov...
Vtedy sa objavuje tajomná,výrazná postava mnícha a pustovníka Romana,ktorý počuje silné božie volanie,aby nasledoval Ježiša v modlitbe,odriekaní a samote a odovzdal svoj život len Bohu...Mladík Romannus opúšťa svoju rodinu a hľadá svoje miesto v živote...Nájde zbožného kňaza a pustovníka Sabína v Lyone a nechá sa vyučiť základom mníšskeho a pustovníckeho života.
Odchádza do malebných divých hôr,aby tu žil ako pustovník v samote a len s Bohom...Urobil si malú chyžku pod vysokou jedľou a tam žil...Pôdu okolo obrábal a živil sa skromne …More
Kamil Horal
1945

S T A R É ...F O T K Y...

Svet starých čias-staré fotky...výlet do čias dávnych,do sveta spomienok,starých zvykov ...do života našich predkov,ktorí tu kedysi žili,trápili sa a radovali...ale sú už za prahom času-vo večnosti... …More
Svet starých čias-staré fotky...výlet do čias dávnych,do sveta spomienok,starých zvykov ...do života našich predkov,ktorí tu kedysi žili,trápili sa a radovali...ale sú už za prahom času-vo večnosti...
Stará je mladá a mladá je nová = fotka
Tak nechajme prehovoriť staré fotky....a zaviať vlahý vetrík spomienok dávnych čias spred sto rokov i viac...keď svet bol iný a ľudia si boli bližší...aj keď boli chudobní...mali blízko k Bohu
Monika Alman
Táto nemá chybu, ako aj posledná...každá hovorí jedinečný príbeh. Ktovie z akej oblastii sú tie kroje tak bohato vyšívané. To bola ľudská kreativita.
Kamil Horal
353

Svätý G R E G O R ...Z...N A R E K U -arménský svätec,básnik a filozof ,učiteľ cirkvi-sviatok 27.február

Svätý Grigor Narekaci (iné mená: Gregor Narecký, Gregor z Nareku; Armén. medzi 940 – 951 – † 1003 alebo 1010) bol arménsky básnik a filozof, považovaný za „najväčšieho lyrického básnika stredovekej …More
Svätý Grigor Narekaci (iné mená: Gregor Narecký, Gregor z Nareku; Armén. medzi 940 – 951 – † 1003 alebo 1010) bol arménsky básnik a filozof, považovaný za „najväčšieho lyrického básnika stredovekej a hlavnú osobnosť arménskej literatúry 10. storočia“ a najväčšiu osobnosť arménskej literatúry.
Svätý Grigor Narekaci (iné mená: Gregor Narecký Gregor z Nareku; armén. * medzi 940951 – † 1003 alebo 1010 bol arménsky básnik a filozof, považovaný za „najväčšieho lyrického básnika stredovekej a hlavnú osobnosť arménskej literatúry 10. storočia“ a najväčšiu osobnosť arménskej literatúry.
Život
Informácií o živote Grigora je málo, sporný je už dátum narodenia. Tradične je uvádzaný rok 951, pravdepodobnejší je však interval 940 – 951. Celkovo je o jeho živote známe iba málo.
Jeho otec bol Chosrov, ktorý pôsobil (po smrti Grigorovej matky) ako biskup v Andzewaciku.Kvôli osobným sporom s katolikosom bol daný do anatémy, zachovaná korešpondencia uvádza, že sa tak stalo kvôli osobným sporom …More

S L A D K Ý ...J E Ž I Š ....a ...najslávnejšia modlitba...O T Č E N Á Š

Sladký Ježiš - v slávnom gregoriánskom chorále Gregorian - Pie Jesu - Official Video Otčenáš Najslávnejšia modlitba v chorále Andrea Bocelli Andrea Bocelli - The Lord's Prayer - Live From The Kodak …More
Sladký Ježiš - v slávnom gregoriánskom chorále
Gregorian - Pie Jesu - Official Video
Otčenáš
Najslávnejšia modlitba v chorále Andrea Bocelli
Andrea Bocelli - The Lord's Prayer - Live From The Kodak Theatre, USA / 2009
Kamil Horal shares from Kamil Horal
2K
Nie sú len nekonečné vojny medzi ľuďmi,počas celej existencie ľudstva...ale vojna je i celý život medzi telom a dušou človeka...každý chce vládnuť nad človekom... Ide o ťažší,náročný článok,ktorý sa …More
Nie sú len nekonečné vojny medzi ľuďmi,počas celej existencie ľudstva...ale vojna je i celý život medzi telom a dušou človeka...každý chce vládnuť nad človekom...
Ide o ťažší,náročný článok,ktorý sa nedá plne pochopiť len zbežným omrknutím...musí sa pomaly čítať...ide o pokus o vyjadrenie odvekého napätia v človeku...medzi požiadavkami tela a požiadavkami duše...aby človek mohol spokojne jestvovať musí byť vyvážený pomer vlády tela a duše,čo komu patrí a kto hrá prím v tom celoživotnom spolužití tela s dušou...

H Á D A L A ...S A ...D U Š A ...S...T E L O M.... večný boj v človeku...

Hádala sa duša s telom...príbeh človeka Každý človek je zložený z hmotného tela a nehmotnej-duchovnej duše...Telo nám dali rodičia...a prvých prarodičov tiež stvoril Boh...Dušu nám stvoril Boh pri …More
Hádala sa duša s telom...príbeh človeka
Každý človek je zložený z hmotného tela a nehmotnej-duchovnej duše...Telo nám dali rodičia...a prvých prarodičov tiež stvoril Boh...Dušu nám stvoril Boh pri počatí...má svoj začiatok...ale nemá koniec...je klasickou polpriamkou...smerujúcou do nekonečna...matematickou rečou povedané...Telo je ako okrášlený,mocný,divý kôň...letí o preteky s vetrom,skáče cez mnohé prekážky...a na ňom sedí jazdec,ktorý ho ovláda,riadi a vedie...heta,čihi,curik,hóó....a ten jazdec je duša...
Odjakživa mal človek v sebe napätie medzi telom a dušou...Obe súčasti ho tvoria a nemôže bez nich tu na svete jestvovať...ale obe súčastí chcú vládnuť nad človekom,aby len ich poslúchal...A tak dochádza k hádkam...telo sa bije s dušou o vládu nad celým človekom...
Tentoraz začalo vojnu telo...
Počúvaj, Ty nahlúpla,naivná duša.Ja žijem tu na zemi v hmotnom svete,tak sa bude robiť, čo ja rozkážem a čo chcem,aby som bolo spokojné a šťastné...a užilo si života naplno,bez obmedzení...…More
Kamil Horal
263

Svätý A L E X A N D E R ,biskup z Alexandrie-sviatok 26.februára...svätci mena Alexander,koncil v Nicey r.325

Alexander z Alexandrie Biskup Popis Alexander z Alexandrie bol alexandrijský biskup v rokoch 313 až 328 a jeden z najvýznamnejších odporcov arianizmu. Dátum a miesto narodenia: 250 po Kr. Dátum úmrtia:More
Alexander z Alexandrie
Biskup
Popis
Alexander z Alexandrie bol alexandrijský biskup v rokoch 313 až 328 a jeden z najvýznamnejších odporcov arianizmu.
Dátum a miesto narodenia: 250 po Kr.
Dátum úmrtia: 17. apríla 326 po Kr., Alexandria, Egypt
Svätý Alexander,biskup z egyptského veľkomesta Alexandrie zažil veľké prenasledovania kresťanov počas vlád rímských cisárov a hlavne za Diokleciána r.303-304...Tiež bol uväznený a mučený...ale podarilo sa mu tajne újsť z väzenia pred smrťou a skrýval sa na blízkej púšti v Egypte...Po slobode danej kresťanom r.313 -Milánským ediktom´viedol cirkev v Alexandrii ako biskup...Ale hneď za slobody kresťanom sa objavili prvé bludy...kňaz Árius hlásal,že Ježiš nie je pravý Boh...je len podobný Bohu Otcu a bol stvorený...týmto popretím božstva Ježiša, ako 2 božskej osoby vážne narušil celé kresťanské učenie.Po mnohých duchovných bojoch medzi ariánmi a pravovernými kresťanmi musel rímsky cisár Konštantín zvolať prvý veľký snem r.325 do mesta Nicey /Iznik …More
Kamil Horal shares from Kamil Horal
1.2K
Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv. Valburga... Bola dcérou svätého Richarda,kráľa anglického kráľovstva Wessexu.Ako princezná bola vychovavaná veľmi nábožne.Mala 2 …More
Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv. Valburga...
Bola dcérou svätého Richarda,kráľa anglického kráľovstva Wessexu.Ako princezná bola vychovavaná veľmi nábožne.Mala 2 bratov,ktorí sa stali misionári v Nemecku a sú tiež uctievaní ako svätí -Sv.Vilibald a Vunibald,jej strýko sv.Bonifác je uctievaný ako apoštol Nemecka...a dve sväté sesternice -sv.Liobu a Theklu.Všetci boli misionári a apoštolovali vo vtedy ešte pohanskom Nemecku.Mladá,zbožná,krásna princezná sa odriekla sveta,odmietla bohaté ponuky na sobáš s kráľmi...ale vybrala si najbohatšieho,najkrajšieho a najmocnejšieho kráľa,aký môže byť...samého Pána Ježiša Krista,kráľa zeme i neba...jemu zasvätila svoj život...Na volanie svojich dvoch svätých bratov,princov Vilibalda a Vunibalda,ktorí sa stali kňazmi a misionármi vo vtedajšom pohanskom Nemecku,preplavila sa cnostná,zbožná princezná Valburga loďou z Anglicka až do Nemecka,aby pomáhala svojim bratom na misii medzi pohanskými Germánmi -zvestovať svetlo …More

Svätá V A L B U R G A -panna a opátka -sviatok 25.február

Sv.Valburga,panna,opátka 710-25.február r.779 Heidenheim Nemecko Veľká anglická /anglosaská/ svätica,apoštolka Nemecka z 8. storočia.Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv.…More
Sv.Valburga,panna,opátka 710-25.február r.779 Heidenheim Nemecko
Veľká anglická /anglosaská/ svätica,apoštolka Nemecka z 8. storočia.Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv. Valburga...
Bola dcérou svätého Richarda,kráľa anglického kráľovstva Wessexu,ako princezná bola vychovavaná veľmi nábožne.Mala 2 bratov,ktorí sa stali misionári v Nemecku a sú tiež uctievaní ako svätí -Sv.Vilibald a Vunibald,jej strýko sv.Bonifác je uctievaný ako apoštol Nemecka...a dve sväté sesternice -sv.Liobu a Theklu.Všetci boli misionári a apoštolovali vo vtedy ešte pohanskom Nemecku.
25. februára.
Sv. Valburga, panna a abatyssa.
Keď viera a láska hlboké korene pustily v srdci človeka, tie ho neustále povzbudzujú, aby aj iným dopomohol k spaseniu. Takto sa to stalo pred 1100 rokmi u sv. Valburgy a bratov jej sv. Vilibalda a sv. Vunibalda. Boli to deti sv. Richarda, kráľa anglického. Otec ich, ako sa rozumie, vychoval ich pre Boha a vštiepil do mladistvých ich srdci vrelú lásku k Bohu a …More
Kamil Horal
122K

H Á D A L A ...S A ...D U Š A ...S...T E L O M.... večný boj v človeku...

Hádala sa duša s telom...príbeh človeka Každý človek je zložený z hmotného tela a nehmotnej-duchovnej duše...Telo nám dali rodičia...a prvých prarodičov tiež stvoril Boh...Dušu nám stvoril Boh pri …More
Hádala sa duša s telom...príbeh človeka
Každý človek je zložený z hmotného tela a nehmotnej-duchovnej duše...Telo nám dali rodičia...a prvých prarodičov tiež stvoril Boh...Dušu nám stvoril Boh pri počatí...má svoj začiatok...ale nemá koniec...je klasickou polpriamkou...smerujúcou do nekonečna...matematickou rečou povedané...Telo je ako okrášlený,mocný,divý kôň...letí o preteky s vetrom,skáče cez mnohé prekážky...a na ňom sedí jazdec,ktorý ho ovláda,riadi a vedie...heta,čihi,curik,hóó....a ten jazdec je duša...
Odjakživa mal človek v sebe napätie medzi telom a dušou...Obe súčasti ho tvoria a nemôže bez nich tu na svete jestvovať...ale obe súčastí chcú vládnuť nad človekom,aby len ich poslúchal...A tak dochádza k hádkam...telo sa bije s dušou o vládu nad celým človekom...
Tentoraz začalo vojnu telo...
Počúvaj, Ty nahlúpla,naivná duša.Ja žijem tu na zemi v hmotnom svete,tak sa bude robiť, čo ja rozkážem a čo chcem,aby som bolo spokojné a šťastné...a užilo si života naplno,bez obmedzení...…More
Mira393
Ale ten celoľudský boj preťal Pán Ježiš na kríži...bolo ukrižované Jeho Telo za viny ľudstva...a duša opustila tento svet a otvorila nebo veky zavreté... …More
Ale ten celoľudský boj preťal Pán Ježiš na kríži...bolo ukrižované Jeho Telo za viny ľudstva...a duša opustila tento svet a otvorila nebo veky zavreté...
Fyzicky ale zatím stále stejné jak před smrtí Ježíše Krista na kříži..........
Kamil Horal shares this
Nie sú len nekonečné vojny medzi ľuďmi,počas celej existencie ľudstva...ale vojna je i celý život medzi telom a dušou človeka...každý chce vládnuť …More
Nie sú len nekonečné vojny medzi ľuďmi,počas celej existencie ľudstva...ale vojna je i celý život medzi telom a dušou človeka...každý chce vládnuť nad človekom...
Ide o ťažší,náročný článok,ktorý sa nedá plne pochopiť len zbežným omrknutím...musí sa pomaly čítať...ide o pokus o vyjadrenie odvekého napätia v človeku...medzi požiadavkami tela a požiadavkami duše...aby človek mohol spokojne jestvovať musí byť vyvážený pomer vlády tela a duše,čo komu patrí a kto hrá prím v tom celoživotnom spolužití tela s dušou...
One more comment

Svätá V A L B U R G A -panna a opátka -sviatok 25.február

Sv.Valburga,panna,opátka 710-25.február r.779 Heidenheim Nemecko Veľká anglická /anglosaská/ svätica,apoštolka Nemecka z 8. storočia.Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv.…More
Sv.Valburga,panna,opátka 710-25.február r.779 Heidenheim Nemecko
Veľká anglická /anglosaská/ svätica,apoštolka Nemecka z 8. storočia.Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv. Valburga...
Bola dcérou svätého Richarda,kráľa anglického kráľovstva Wessexu,ako princezná bola vychovavaná veľmi nábožne.Mala 2 bratov,ktorí sa stali misionári v Nemecku a sú tiež uctievaní ako svätí -Sv.Vilibald a Vunibald,jej strýko sv.Bonifác je uctievaný ako apoštol Nemecka...a dve sväté sesternice -sv.Liobu a Theklu.Všetci boli misionári a apoštolovali vo vtedy ešte pohanskom Nemecku.
25. februára.
Sv. Valburga, panna a abatyssa.
Keď viera a láska hlboké korene pustily v srdci človeka, tie ho neustále povzbudzujú, aby aj iným dopomohol k spaseniu. Takto sa to stalo pred 1100 rokmi u sv. Valburgy a bratov jej sv. Vilibalda a sv. Vunibalda. Boli to deti sv. Richarda, kráľa anglického. Otec ich, ako sa rozumie, vychoval ich pre Boha a vštiepil do mladistvých ich srdci vrelú lásku k Bohu a …More
Kamil Horal shares this
Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv. Valburga... Bola dcérou svätého Richarda,kráľa anglického kráľovstva Wessexu.Ako …More
Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv. Valburga...
Bola dcérou svätého Richarda,kráľa anglického kráľovstva Wessexu.Ako princezná bola vychovavaná veľmi nábožne.Mala 2 bratov,ktorí sa stali misionári v Nemecku a sú tiež uctievaní ako svätí -Sv.Vilibald a Vunibald,jej strýko sv.Bonifác je uctievaný ako apoštol Nemecka...a dve sväté sesternice -sv.Liobu a Theklu.Všetci boli misionári a apoštolovali vo vtedy ešte pohanskom Nemecku.Mladá,zbožná,krásna princezná sa odriekla sveta,odmietla bohaté ponuky na sobáš s kráľmi...ale vybrala si najbohatšieho,najkrajšieho a najmocnejšieho kráľa,aký môže byť...samého Pána Ježiša Krista,kráľa zeme i neba...jemu zasvätila svoj život...Na volanie svojich dvoch svätých bratov,princov Vilibalda a Vunibalda,ktorí sa stali kňazmi a misionármi vo vtedajšom pohanskom Nemecku,preplavila sa cnostná,zbožná princezná Valburga loďou z Anglicka až do Nemecka,aby pomáhala svojim bratom na misii medzi pohanskými Germánmi -zvestovať svetlo …More
Kamil Horal
Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv. Valburga... Bola dcérou svätého Richarda,kráľa anglického kráľovstva Wessexu.Ako …More
Je veľmi málo svätých,ktorí mali v rodine toľko svätcov ako sv. Valburga...
Bola dcérou svätého Richarda,kráľa anglického kráľovstva Wessexu.Ako princezná bola vychovavaná veľmi nábožne.Mala 2 bratov,ktorí sa stali misionári v Nemecku a sú tiež uctievaní ako svätí -Sv.Vilibald a Vunibald,jej strýko sv.Bonifác je uctievaný ako apoštol Nemecka...a dve sväté sesternice -sv.Liobu a Theklu.Všetci boli misionári a apoštolovali vo vtedy ešte pohanskom Nemecku.Mladá,zbožná,krásna princezná sa odriekla sveta,odmietla bohaté ponuky na sobáš s kráľmi...ale vybrala si najbohatšieho,najkrajšieho a najmocnejšieho kráľa,aký môže byť...samého Pána Ježiša Krista,kráľa zeme i neba...jemu zasvätila svoj život...Na volanie svojich dvoch svätých bratov,princov Vilibalda a Vunibalda,ktorí sa stali kňazmi a misionármi vo vtedajšom pohanskom Nemecku,preplavila sa cnostná,zbožná princezná Valburga loďou z Anglicka až do Nemecka,aby pomáhala svojim bratom na misii medzi pohanskými Germánmi -zvestovať svetlo …More

S V E D K O V I A ...J E H O V O V I

Jehovovi svedkovia Naši drahí odlúčení bratia a sestry združení v sekte Svedkov Jehovových si zaslúžia pozornosť a bedlivé oko aj katolíkov...Aj tu na slávnej Glórii operuje väčšia jednotka Svedkov …More
Jehovovi svedkovia
Naši drahí odlúčení bratia a sestry združení v sekte Svedkov Jehovových si zaslúžia pozornosť a bedlivé oko aj katolíkov...Aj tu na slávnej Glórii operuje väčšia jednotka Svedkov...ako to tu dennodenne vidíme a čítame...a voči svätej katolíckej cirkvi sa naozaj správajú s veľkou "láskou"...Je preto vhodné si niečo o nich a ich práci pozrieť
Veľa aktívnych jehovistiek pracuje v 3 sfére-prácach s ľuďmi...ako poštárky...majú prístup ku všetkým ľudom a podávajú svojmu jehovist. zázemiu správy a možných kandidátov na rozrastanie členskej základe...ale najlepšie fleky sú pre jehovistky poštárky, opatrovateľky,či sociál. pracovníčky,kde starých ľudí patrične spracujú a" odľahčia " o všetok majetok...samozrejme sa prepíše na jehovistickú centrálu...takže " Kvete rúže "Je známe,že sa svojim členom a kandidátom dôkladne venujú a pomôžu v kritických obdobia života...ale za cenu straty viery a prijatie ich viery...Pomôžeme,ale dáš nám svoju dušu...fifty za fifty...
Učenie je …More
- fixa -
Kedy začínajú svoju činnosť chodenia po bytoch? U nás zatiaľ neboli.
Trepifajksl
Na obrovských schůzích „Badatelé bible” bičovali revoluční a komunistické vášně lidu řečmi a letáky proti kapitalismu. Náladu proticírkevní …More
Na obrovských schůzích „Badatelé bible” bičovali revoluční a komunistické
vášně lidu řečmi a letáky proti kapitalismu. Náladu proticírkevní rozdmychovali
štvavými letáky proti kněžím a církvi. Nebyli vybíraví v pomluvách a vybízeli pilně
k výstupu z církve. Jakou nenávist proti církvi a kněžím šířili, poznáme z několika
řádek v časopise „Badatel Písma” (ročník 1923):
“Ale vy (kněží) sami brzy se přesvědčíte, jak dle předpovědi bible celé vaše
církevnictví se zhroutí přes všecky snahy, podvody, klamy, pověry, jimž sami
nevěříte. “ “Po nějaký čas bylo církevnictví lidem velmi vyzdviženo a je jím posud. Až však masy lidu náhle se přesvědčí, jak byly klamány a že vlastně známkou tohoto systému jest opravdový satanismus, pak obrátí se proti němu a vrhnou je do moře, t. j. církve budou pohlceny vlnou anarchie ... Proto utečte z Babylonu, t. j. vystupte z církve.” (Citováno podle spisku V. Olivy „O sekte Russlianů” str. 18.)
8 more comments
Kamil Horal
511

Svätý M O D E S T-biskup mesta Trevír-sviatok 24.február

Svätý Modest,biskup mesta Trevír,umrel r.489-sviatok 24.februára 24.februára je v sv. cirkvi sviatok svätého Modesta,biskupa v meste Trevír v záp.Nemecku z konca 5.storočia,pomerne málo známeho …More
Svätý Modest,biskup mesta Trevír,umrel r.489-sviatok 24.februára
24.februára je v sv. cirkvi sviatok svätého Modesta,biskupa v meste Trevír v záp.Nemecku z konca 5.storočia,pomerne málo známeho svätca...V cirkvi sa slávia 3 svätci s menom Modest.
Sv.Modest-mučeník,bol manžel sv.Krescencie a oba boli pestúnmi a vychovavateľmi svätého Víta,kresť. mladík a všetci skončili svoj život ako mučeníci za vieru počas Diokleciánovho prenasledovania r.303...
Ďaľší Modest /skromný/ bol biskupom v Jeruzaleme.V mladosti sa stal kresťanom a bol predaný za otroka...ale jeho pán sa obrátil na kresť. vieru a Modest dostal slobodu a odišiel žiť pustovnícky život na svätú horu Sinaj.Roku 614 Peržania dobyli Jeruzalem,kresťanov vyvražďovali a vzali ako otrokov do Perzie a ukradli aj sv.Kríž z Jeruzalemského chrámu a odvliekli do Perzie,aby dostali zaň velké výkupné od kresťanov a Byzancie...V tých časoch bol do Perzie odvlečený aj jeruzalemský patriarcha
Zachariáš a kresťania povolali z hory Sinai sv.Modesta …More
Kamil Horal shares from Kamil Horal
969
Bol to posledný svätec,ktorý si pamätal ako mladík apoštolov a apoštol sv._Ján ho i pokrstil...a stal sa biskupom v slávnom meste Smyrma /dnešný Izmir-Turecko/ v tom čase to bola rímska provincia Ázia …More
Bol to posledný svätec,ktorý si pamätal ako mladík apoštolov a apoštol sv._Ján ho i pokrstil...a stal sa biskupom v slávnom meste Smyrma /dnešný Izmir-Turecko/ v tom čase to bola rímska provincia Ázia...Dožil sa skoro sto rokov,z toho bol 86 rokov kresťanom...Bol spálený na hranici ohňom a ešte žil tak ho prebodli dýkou a telo hodili do ohňa zhorieť...

Svätý Polykarp-biskup Smyrmy a mučeník-sviatok 23.februára

Svätý Polykarp-biskup Smyrmy a mučeník-sviatok 23.februára Narodenný roku cca 60 a bol umučený-spálený v ohni a nakoniec prebodnutý dýkou vyše 90 ročný starec ohňom 23.februára r.155 v meste Smyrma …More
Svätý Polykarp-biskup Smyrmy a mučeník-sviatok 23.februára
Narodenný roku cca 60 a bol umučený-spálený v ohni a nakoniec prebodnutý dýkou vyše 90 ročný starec ohňom 23.februára r.155 v meste Smyrma,rímskej provincii Azia,
za panovania rímskeho cisára Antonia Pia /138-161/
Patrí k starokresťanským,prvotným mučeníkom z 2 storočia.Sv.Polykarp ešte osobne ako mladík poznal aj posledného apoštola sv.Jána a biskupa sv.Irenea.Bol odsúdený na smrť v meste Smyrma-dnešný Izmir Turecko a bol vyše 90 ročný starec,ktorý bol pokrstený ešte sv.apoštolom Jánom a žil ako kresťan 86 rokov a ako starec bol upálený na hranici v ohni,avšak oheň ho neusmrtil,ešte žil...tak ho usmrtili bodnutím dýkou...to sa stalo dňa 23.februára roku 155 za pápeža sv.Aniceta a rímskeho cisára Antónia Pia....
Sv. Polykarp, biskup a mučeník (23.02.)
O mladosti sv. Polykarpa vieme iba to, že ako sirotu ho istá zbožná vdova, menom Kalista, prijala za svojho syna. Keď sa stala kresťankou, vychovala ho v kresťanskej viere a pred …More
Kamil Horal
11969

Svätý Polykarp-biskup Smyrmy a mučeník-sviatok 23.februára

Svätý Polykarp-biskup Smyrmy a mučeník-sviatok 23.februára Narodenný roku cca 60 a bol umučený-spálený v ohni a nakoniec prebodnutý dýkou vyše 90 ročný starec ohňom 23.februára r.155 v meste Smyrma …More
Svätý Polykarp-biskup Smyrmy a mučeník-sviatok 23.februára
Narodenný roku cca 60 a bol umučený-spálený v ohni a nakoniec prebodnutý dýkou vyše 90 ročný starec ohňom 23.februára r.155 v meste Smyrma,rímskej provincii Azia,
za panovania rímskeho cisára Antonia Pia /138-161/
Patrí k starokresťanským,prvotným mučeníkom z 2 storočia.Sv.Polykarp ešte osobne ako mladík poznal aj posledného apoštola sv.Jána a biskupa sv.Irenea.Bol odsúdený na smrť v meste Smyrma-dnešný Izmir Turecko a bol vyše 90 ročný starec,ktorý bol pokrstený ešte sv.apoštolom Jánom a žil ako kresťan 86 rokov a ako starec bol upálený na hranici v ohni,avšak oheň ho neusmrtil,ešte žil...tak ho usmrtili bodnutím dýkou...to sa stalo dňa 23.februára roku 155 za pápeža sv.Aniceta a rímskeho cisára Antónia Pia....
Sv. Polykarp, biskup a mučeník (23.02.)
O mladosti sv. Polykarpa vieme iba to, že ako sirotu ho istá zbožná vdova, menom Kalista, prijala za svojho syna. Keď sa stala kresťankou, vychovala ho v kresťanskej viere a pred …More
Kamil Horal shares this
Bol to posledný svätec,ktorý si pamätal ako mladík apoštolov a apoštol sv._Ján ho i pokrstil...a stal sa biskupom v slávnom meste Smyrma /dnešný Izmir …More
Bol to posledný svätec,ktorý si pamätal ako mladík apoštolov a apoštol sv._Ján ho i pokrstil...a stal sa biskupom v slávnom meste Smyrma /dnešný Izmir-Turecko/ v tom čase to bola rímska provincia Ázia...Dožil sa skoro sto rokov,z toho bol 86 rokov kresťanom...Bol spálený na hranici ohňom a ešte žil tak ho prebodli dýkou a telo hodili do ohňa zhorieť...
Kamil Horal
Bol to posledný svätec,ktorý si pamätal ako mladík apoštolov a apoštol sv._Ján ho i pokrstil...a stal sa biskupom v slávnom meste Smyrma /dnešný Izmir …More
Bol to posledný svätec,ktorý si pamätal ako mladík apoštolov a apoštol sv._Ján ho i pokrstil...a stal sa biskupom v slávnom meste Smyrma /dnešný Izmir-Turecko/ v tom čase to bola rímska provincia Ázia...Dožil sa skoro sto rokov,z toho bol 86 rokov kresťanom...Bol spálený na hranici ohňom a ešte žil tak ho kosti prebodli dýkou a telo hodili do ohňa zhorieť...

Św. Małgorzata z Kortony – zakład penitencjarny – święto 22 lutego

Św. Małgorzata z Kortony – zakład penitencjarny – święto 22 lutego Przerażające odkrycie w ponurej, ciemnej górze...widok obrzydliwego, strasznie śmierdzącego, gnijącego trupa...pełnego nabrzmiałych …More
Św. Małgorzata z Kortony – zakład penitencjarny – święto 22 lutego
Przerażające odkrycie w ponurej, ciemnej górze...widok obrzydliwego, strasznie śmierdzącego, gnijącego trupa...pełnego nabrzmiałych, czarnych guzów, z których sączy się cuchnąca ropa, z mnóstwem poruszających się i pełzających robaków, jak ognisty piorun uderzył w grzeszną, czarną duszę i martwe sumienie kurtyzany i konkubiny Margarety, żyjącej latami bez Boga, w grzechach śmiertelnych... Ten straszny, obrzydliwie śmierdzący trup... był miłością jej życia - jej kochankiem Arsénio ... kochała, adorowała, grzeszyła tym ciałem i teraz - widzi jego straszny koniec... Szczekający pies zaprowadził ją na grubą górę, do sterty liści i jeżyn... i zaczęła kopać... Margareta odkryła przerażająca tajemnica...to zwłoki ją uratowały i przemieniły z bezbożnej, niepoważnej, niemoralnej kobiety... w późniejszą wielką pokutnicę i świętą... Poprzez niezmierną pokutę, post, modlitwę i życie w wyrzeczeniu, w końcu odnalazła łaskę u Boga i …More
Nicola D.B. shares this
majs
Z jednego nawróconego grzesznika jest w niebie większa radość, niż z 99 sprawiedliwych.
One more comment
Kamil Horal shares from Kamil Horal
11.1K
Hrôzostrašný nález v šerej,tmavej hore....pohľad na odpornú,strašne smradľavú,hnijúcu mrtvolu...plnú napuchnutých, čiernych nádorov,s vytekajúcim smradľavým hnisom, s množstvom hýbajúcich a plaziacich …More
Hrôzostrašný nález v šerej,tmavej hore....pohľad na odpornú,strašne smradľavú,hnijúcu mrtvolu...plnú napuchnutých, čiernych nádorov,s vytekajúcim smradľavým hnisom, s množstvom hýbajúcich a plaziacich sa červov, ako ohnivý blesk zasiahol hriešnu,čiernu dušu a mrtvé svedomie kurtizány a konkubíny Margarety,žijúcej roky bez Boha,v smrteľných hriechoch...Tá hrozná,odporná smradľavá mrtvola...bola jej životná láska -milenec Arsénio...to telo milovala,zbožňovala,hrešila s ním a teraz- vidí jeho desivý koniec...Štekajúci psík ju doviedol do hustej hory ku kope lístia a čečiny...a začal hrabať...Margareta odkryla desivé tajomstvo...tá mrtvola ju zachránila a zmenila z bezbožnej,ľahkomyselnej,nemravnej ženštiny...na neskoršiu veľkú kajúcnicu a sväticu...Nesmiernym pokáním,pôstami,modlitbou,odriekavým životom našla konečne milosť u Boha a odpustenie...a tak aj po mnohých stáročiach žiari na nebeskej oblohe veľká kajúcnica a svätica Margareta /Margita/ z mesta Cortona...

Svätá M A R G I T A z K O R T O N Y -K A J Ú C N I C A -sviatok 22.februára

Svätá Margita z Kortony- kajúcnica-sviatok 22.február Svätá Margita z Kortony- kajúcnica Hrôzostrašný nález v šerej,tmavej hore....pohľad na odpornú,strašne smradľavú,hnijúcu mrtvolu...plnú …More
Svätá Margita z Kortony- kajúcnica-sviatok 22.február
Svätá Margita z Kortony- kajúcnica
Hrôzostrašný nález v šerej,tmavej hore....pohľad na odpornú,strašne smradľavú,hnijúcu mrtvolu...plnú napuchnutých, čiernych nádorov,s vytekajúcim smradľavým hnisom, s množstvom hýbajúcich a plaziacich sa červov, ako ohnivý blesk zasiahol hriešnu,čiernu dušu a mrtvé svedomie kurtizány a konkubíny Margarety,žijúcej roky bez Boha,v smrteľných hriechoch...Tá hrozná,odporná smradľavá mrtvola...bola jej životná láska -milenec Arsénio...to telo milovala,zbožňovala,hrešila s ním a teraz- vidí jeho desivý koniec...
Štekajúci psík ju doviedol do hustej hory ku kope lístia a čečiny...a začal hrabať...Margareta odkryla desivé tajomstvo...tá mrtvola ju zachránila a zmenila z bezbožnej,ľahkomyselnej,nemravnej ženštiny...na neskoršiu veľkú kajúcnicu a sväticu...Nesmiernym pokáním,pôstami,modlitbou,odriekavým životom našla konečne milosť u Boha a odpustenie...a tak aj po mnohých stáročiach žiari na nebeskej oblohe …More
AnnkaB
ďakujeme, toto treba ukazovať dnešnému svetu

Katedra svätého Petra-sviatok 22.február

Katedra svätého Petra-sviatok 22.február Cathedra Petri (Katedra svätého Petra, tal. La Cattedra di San Pietro) je náboženská relikvia v Bazilike svätého Petra, pozlátený drevený trón, podľa …More
Katedra svätého Petra-sviatok 22.február
Cathedra Petri (Katedra svätého Petra, tal. La Cattedra di San Pietro) je náboženská relikvia v Bazilike svätého Petra, pozlátený drevený trón, podľa náboženskej tradície patriaci prvému pápežovi svätému Petrovi.
Katedra svätého Petra-sviatok 22.február
Cathedra Petri (Katedra svätého Petra, tal. La Cattedra di San Pietro) je náboženská relikvia v Bazilike svätého Petra, pozlátený drevený trón, podľa náboženskej tradície patriaci prvému pápežovi svätému Petrovi.
S myšlienkou vytvorenia monumentu v závere apsidy baziliky, ktorý by uschoval najvzácnejšiu relikviu svätopeterskej baziliky, prišiel pápež Alexander VII. V roku 1657 poveril sochára a architekta Gian Lorenza Berniniho aby takýto monument navrhol. Podľa malého umelcovho návrhu pripravili jeho žiaci väčší model.
Svoju pôvodnú predstavu však Bernini na návrh maliara Andreu Sacchiho prepracoval a do nového návrhu zahrnul i okno, ktoré apsidu zhora presvetľovalo.
Išlo o geniálnu Berniniho …More
Jozef Christian
Vôbec by som sa nečudoval, keby v buducnosti bola katedrála zburaná. Vo vnutry síce má veľa kresťanského a katolíckeho, ale už to, že je postavená …More
Vôbec by som sa nečudoval, keby v buducnosti bola katedrála zburaná.
Vo vnutry síce má veľa kresťanského a katolíckeho, ale už to, že je postavená na základoch pohanského chrámu prináša otázku: na aku dlhu dobu to vydrží?!
V proroctvách Emerichovej sa píše, že slobodomurari zburaju nejaku časť v chráme a postavia tam niečo iné, ale nevieme kedy presne. Možno, počas vojny alebo pred koncom sveta?!
Ten slobodomurarsky pilón pred chrámom na námestí tiež nevyzerá dobre aj ked je na ňom kríž
pripadá mi to celé ako spájanie železa s pieskom, či miešanie vody s coca-colou
Pri obnove sveta toto všetko pominie, takže to posvätné umenie síce je obdivuhodné, ale treba rozlišovať a hlavne neznesväcovať chrámy, lebo práve kvôli tomu Boh dopušťa ich zničenie, či už čiastočné alebo úplné:
KAUZA: Znesvätenie chrámov :: Outlaw85
Kamil Horal
349

J A R N É ...K Á N T R Y.....21,23,24 február 2024

Kántry sú dňami pôstu, vďaky i modlitby-týždeň po 1.pôstnej nedeli Jarné kántry -streda 21.február,piatok 23.február a sobota 24.február 2024 V jarných kántrových dní, ktoré sa slávia v týždni …More
Kántry sú dňami pôstu, vďaky i modlitby-týždeň po 1.pôstnej nedeli
Jarné kántry -streda 21.február,piatok 23.február a sobota 24.február 2024
V jarných kántrových dní, ktoré sa slávia v týždni po Prvej pôstnej nedeli, je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
V týždni po Prvej pôstnej nedeli slávime jarné kántrové dni. Počas roka sa kántry v kalendári objavujú štyrikrát, v každom ročnom období.
pojem kántry označuje cirkevné pôstne dni predpísané Katolíckou cirkvou, ktoré pripadajú na začiatok každého zo štyroch ročných období.
Kántrové dni v každom roku pripadajú na iný dátum. Závisí to od začiatku Adventného obdobia (zimné kántry), Popolcovej stredy (jarné kántry), dátumu Siedmej veľkonočnej nedele (letné kántry) a od jediného pevného dátumu – sviatku Povýšenia Svätého kríža, ktorý slávime 14. septembra (jesenné kántry).
Kántrové dni v každom roku pripadajú na iný dátum. Závisí to od začiatku Adventného obdobia (zimné kántry), Popolcovej stredy (jarné …More
Kamil Horal
131.1K

Svätá M A R G I T A z K O R T O N Y -K A J Ú C N I C A -sviatok 22.februára

Svätá Margita z Kortony- kajúcnica-sviatok 22.február Svätá Margita z Kortony- kajúcnica Hrôzostrašný nález v šerej,tmavej hore....pohľad na odpornú,strašne smradľavú,hnijúcu mrtvolu...plnú …More
Svätá Margita z Kortony- kajúcnica-sviatok 22.február
Svätá Margita z Kortony- kajúcnica
Hrôzostrašný nález v šerej,tmavej hore....pohľad na odpornú,strašne smradľavú,hnijúcu mrtvolu...plnú napuchnutých, čiernych nádorov,s vytekajúcim smradľavým hnisom, s množstvom hýbajúcich a plaziacich sa červov, ako ohnivý blesk zasiahol hriešnu,čiernu dušu a mrtvé svedomie kurtizány a konkubíny Margarety,žijúcej roky bez Boha,v smrteľných hriechoch...Tá hrozná,odporná smradľavá mrtvola...bola jej životná láska -milenec Arsénio...to telo milovala,zbožňovala,hrešila s ním a teraz- vidí jeho desivý koniec...
Štekajúci psík ju doviedol do hustej hory ku kope lístia a čečiny...a začal hrabať...Margareta odkryla desivé tajomstvo...tá mrtvola ju zachránila a zmenila z bezbožnej,ľahkomyselnej,nemravnej ženštiny...na neskoršiu veľkú kajúcnicu a sväticu...Nesmiernym pokáním,pôstami,modlitbou,odriekavým životom našla konečne milosť u Boha a odpustenie...a tak aj po mnohých stáročiach žiari na nebeskej oblohe …More
Kamil Horal shares this
Hrôzostrašný nález v šerej,tmavej hore....pohľad na odpornú,strašne smradľavú,hnijúcu mrtvolu...plnú napuchnutých, čiernych nádorov,s vytekajúcim …More
Hrôzostrašný nález v šerej,tmavej hore....pohľad na odpornú,strašne smradľavú,hnijúcu mrtvolu...plnú napuchnutých, čiernych nádorov,s vytekajúcim smradľavým hnisom, s množstvom hýbajúcich a plaziacich sa červov, ako ohnivý blesk zasiahol hriešnu,čiernu dušu a mrtvé svedomie kurtizány a konkubíny Margarety,žijúcej roky bez Boha,v smrteľných hriechoch...Tá hrozná,odporná smradľavá mrtvola...bola jej životná láska -milenec Arsénio...to telo milovala,zbožňovala,hrešila s ním a teraz- vidí jeho desivý koniec...Štekajúci psík ju doviedol do hustej hory ku kope lístia a čečiny...a začal hrabať...Margareta odkryla desivé tajomstvo...tá mrtvola ju zachránila a zmenila z bezbožnej,ľahkomyselnej,nemravnej ženštiny...na neskoršiu veľkú kajúcnicu a sväticu...Nesmiernym pokáním,pôstami,modlitbou,odriekavým životom našla konečne milosť u Boha a odpustenie...a tak aj po mnohých stáročiach žiari na nebeskej oblohe veľká kajúcnica a svätica Margareta /Margita/ z mesta Cortona...
Johan Matej Saladin
Parádna svatica páči sa mi
2 more comments
Kamil Horal shares from Kamil Horal
1.6K
Sirota - bitý, týraný,nechcený chlapček...ktorý sa stal veľkým svätcom a učiteľom cirkvi.

Svätý P E T E R ...D A M I A N I - biskup,kardinál,učiteľ cirkvi -sviatok 21.február

Sirota - bitý, týraný,nechcený chlapček...ktorý sa stal veľkým svätcom a učiteľom cirkvi... Svätý Peter Damiani lat. Petrus de Honestis bol taliansky filozof a teológ, žiak Romualda z Ravenny, kardinál …More
Sirota - bitý, týraný,nechcený chlapček...ktorý sa stal veľkým svätcom a učiteľom cirkvi...
Svätý Peter Damiani lat. Petrus de Honestis bol taliansky filozof a teológ, žiak Romualda z Ravenny, kardinál biskup ostijský, dôverník pápeža Gregora VII.
Dátum a miesto narodenia: 1007, Ravenna, Taliansko
Dátum úmrtia: 23. februára 1072, Faenza, Taliansko
Svätý Peter Damiani patrí k najvýraznejším a najväčším svätcom 11.storočia...Narodil sa v mnohopočetnej rodine -10 detí ako najmladší...rodičia boli schudobnení šľachtici a jeho matka bola mladá a mala veľa detí,takže nestíhala sa dôkladne o ne starať...Najmladšieho Petra už nechcela...a chcela sa ho zbaviť...nekojila ho,nečistila...zabalila ho do handier a zaniesla v košíku pred kostolnú bránu...Našla ho jedna staršia suseda,ktoré dieťa spoznala a zaniesla naspäť k matke,ktorej poriadne vyčistila žalúdok...ale i tak chlapček nedostal materinskú lásku a starostlivosť.Vypukol mor a jeho rodičia náhle umreli...tak ostal ako malý chlapček- sirota... …More
Kamil Horal
251.6K

Svätý P E T E R ...D A M I A N I - biskup,kardinál,učiteľ cirkvi -sviatok 21.február

Sirota - bitý, týraný,nechcený chlapček...ktorý sa stal veľkým svätcom a učiteľom cirkvi... Svätý Peter Damiani lat. Petrus de Honestis bol taliansky filozof a teológ, žiak Romualda z Ravenny, kardinál …More
Sirota - bitý, týraný,nechcený chlapček...ktorý sa stal veľkým svätcom a učiteľom cirkvi...
Svätý Peter Damiani lat. Petrus de Honestis bol taliansky filozof a teológ, žiak Romualda z Ravenny, kardinál biskup ostijský, dôverník pápeža Gregora VII.
Dátum a miesto narodenia: 1007, Ravenna, Taliansko
Dátum úmrtia: 23. februára 1072, Faenza, Taliansko
Svätý Peter Damiani patrí k najvýraznejším a najväčším svätcom 11.storočia...Narodil sa v mnohopočetnej rodine -10 detí ako najmladší...rodičia boli schudobnení šľachtici a jeho matka bola mladá a mala veľa detí,takže nestíhala sa dôkladne o ne starať...Najmladšieho Petra už nechcela...a chcela sa ho zbaviť...nekojila ho,nečistila...zabalila ho do handier a zaniesla v košíku pred kostolnú bránu...Našla ho jedna staršia suseda,ktoré dieťa spoznala a zaniesla naspäť k matke,ktorej poriadne vyčistila žalúdok...ale i tak chlapček nedostal materinskú lásku a starostlivosť.Vypukol mor a jeho rodičia náhle umreli...tak ostal ako malý chlapček- sirota... …More
pehol shares this
Sirota - bitý, týraný,nechcený chlapček...ktorý sa stal veľkým svätcom a učiteľom cirkvi.
Kamil Horal shares this
Sirota - bitý, týraný,nechcený chlapček...ktorý sa stal veľkým svätcom a učiteľom cirkvi.
5 more comments