Dana22
www.christianitas.sk/preco-vatikan-n…

Paweł Chmielewski

V katolíckej Cirkvi pretrváva ostrý spor, pokiaľ ide o hodnotenie homosexuality. Modernisti sa domnievajú, že Sväté písmo i Tradícia sa mýlia, pretože zistenia modernej vedy vnášajú nové svetlo na tento problém. Prečo však Vatikán tejto dlhotrvajúcej a dávno rozhodnutej diskusii neurobí koniec a mlčí?
Začiatkom decembra 2019 predstavitel…More
www.christianitas.sk/preco-vatikan-n…

Paweł Chmielewski

V katolíckej Cirkvi pretrváva ostrý spor, pokiaľ ide o hodnotenie homosexuality. Modernisti sa domnievajú, že Sväté písmo i Tradícia sa mýlia, pretože zistenia modernej vedy vnášajú nové svetlo na tento problém. Prečo však Vatikán tejto dlhotrvajúcej a dávno rozhodnutej diskusii neurobí koniec a mlčí?
Začiatkom decembra 2019 predstavitelia nemeckého episkopátu oficiálne oznámili začiatok homosexuálnej revolúcie. V Berlíne bola zorganizovaná konferencia, na ktorej sa zúčastnil arcibiskup Heiner Koch, predseda komisie pre manželstvo a rodinu pri episkopáte, ako aj biskupi Franz-Josef Bode, Wolfgang Ipolt a Peter Kohlgraf. Hierarchovia vydali vyhlásenie, podľa ktorého príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia, napriek tomu, čo učí katechizmus, je vraj úplne normálna a homosexualita je údajne rovnocenná s heterosexualitou ako „variant“ rozvoja ľudskej sexuality.
O niekoľko týždňov neskôr kardinál Reinhard Marx, donedávna predseda nemeckého episkopátu, navrhol zaviesť oficiálne požehnanie rovnakopohlavných zväzkov. S výnimkou malej skupiny konzervatívcov proti tomu v Nemecku nikto neprotestuje. Je to výsledok mnohoročného úsilia nemeckých progresistov o otvorenie sa Cirkvi voči sexuálnej revolúcii v roku 1968. Za riekou Odra je dnes drvivá väčšina kléru i laikov presvedčená, že učenie Cirkvi o morálnych otázkach je zastarané a treba ho revidovať v súlade so zisteniami sekulárnej vedy.
zdroj: Flickr
Rebélia proti pravde
Hoci v Nemecku homoheréza pravdepodobne došla najďalej, vyskytuje sa aj v ďalších krajinách Západu, najmä v Spojených štátoch, ale aj v Taliansku, Holandsku, Belgicku, Švajčiarsku a Španielsku. Tento stav je o to prekvapujúcejší, že otázku správneho posúdenia homosexuality vyriešila katolícka Cirkev celkom jednoznačne a debata o tejto téme je bezpredmetná.
Veriacim katolíkom stačí vziať do rúk Starý zákon či list svätého apoštola Pavla, ale súhlas s homosexuálnymi praktikami bol opakovane odsúdený v učení svätých i v mnohých cirkevných dokumentoch. Známy je stredoveký Liber Gomorrhianus svätého Petra Damianiho, učiteľa Cirkvi, proti zhýralosti duchovenstva vtedajšej doby, či jasné hodnotenie vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia, ktoré predložil sv. Tomáš Akvinský. V 16. storočí bolo praktizovanie homosexuality uznané za hriešne aj Piatym lateránskym koncilom a svätým pápežom Piom V. Po druhej svetovej vojne rovnakú pravdu o charaktere homosexuálnych sklonov zdôraznil Ján XXIII. v inštrukcii Religiosorum institutio z roku 1961, kde opakoval zákaz prijímania do seminárov osôb s homosexuálnymi sklonmi, čo bolo neskôr vedené aj v dokumentoch Kongregácie pre náuku viery v rokoch 1975, 1986, 1992 a 2003.
Homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.
Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2357
Tejto téme sa vo svojom učení venoval aj sv. Ján Pavol II. a je uvedená aj v Katechizme Katolíckej cirkvi. Takže hovoríme o probléme, ktorý je jednoznačne vyriešený. Prečo potom Svätá stolica mlčí, keď sa v Nemecku a v iných krajinách otvorene spochybňuje učenie Cirkvi?
Žeby v tom mala prsty homosexuálna lobby? Jej vplyv je nemalý a čoraz menej skrývaný. Uvedieme iba tri príklady otvoreného hlásania falošnej náuky, nehovoriac o početných homosexuálnych morálnych škandáloch, ako je napríklad aféra, do ktorého je zapojený sekretár kuriálneho kardinála Francesca Coccopalmeriu, či neslávna minulosť preláta Vatikánu, kňaza Battistu Ricciho.
Biskup v milostnom objatí
V roku 2007 vtedajší biskup diecézy Terni-Narni-Amelia v Taliansku nadviazal kontakt s argentínskym homosexuálnym umelcom Ricardom Cinallim, a poveril ho vypracovaním veľkorozmernej nástennej maľby v katedrále v Terni. Dielo zobrazuje Pána Ježiša privádzajúceho prostitútky a homosexuálov do neba. Spasiteľ má tvár miestneho kaderníka (podľa vyjadrenia umelca) a privádzané postavy sú nahé a plné erotiky. Na maľbe je zobrazený aj samotný biskup (so solideom na hlave) objímajúci nahého muža. Neďaleko neho je v podobnom objatí zobrazený blízky spolupracovník hierarchu. Na otázku o týchto podrobnostiach Ricardo Cinalli povedal médiám, že maľba bola vytvorená po konzultácii s biskupom, ktorý ako zadávateľ bol s výsledkom spokojný. Napriek tomu bol biskup Vincenzo Paglia v roku 2012 povýšený na arcibiskupa, menovaný predsedom Pápežskej rady pre rodinu, a v roku 2016 ho pápež František ustanovil za predsedu Pápežskej akadémie pre život.
zdroj: Flickr
Stavitelia dúhových mostov
James Martin SJ, americký jezuita, ktorý sa angažuje v „dialógu“ s homosexuálnymi kruhmi, už niekoľko rokov robí raketovú kariéru. V roku 2017 získal pozíciu komunikačného konzultanta v Rímskej kúrii a v roku 2018 bol pozvaný, aby vystúpil s prednáškou na Svetovom stretnutí rodín v Írsku. V septembri 2019 ho sám pápež prijal na súkromnej audiencii, čo kruhy LGBT i sám otec Martin využili a začali tvrdiť, že František podporuje „nový prístup“ k homosexuálom.
Pritom otec James Martin je mimoriadne kontroverznou osobnosťou. Už v roku 2017 vydal knihu s názvom Stavanie mostu, v ktorej propaguje „zmier“ medzi katolíckou Cirkvou a „dúhovými“ skupinami. V nej síce otvorene nespochybnil učenie Cirkvi, ale ani ho nepotvrdil, iba žiadal o zmenu jazyka. Knihu skritizovali kardináli Robert Sarah a Raymond Burke, ako aj arcibiskup Charles Chaput. Ale na druhej strane ju chválili okrem iného kardináli Kevin Farell a Joseph Tobin, obaja spojení s bývalým kardinálom Theodorom McCarrickom. Pár mesiacov pred stretnutím s pápežom sa otec Martin angažoval v slávení „mesiaca rovnosti“, počas ktorého homosexuáli po celom svete organizujú oplzlé prehliadky, pri ktorých sú neraz profanované katolícke sviatosti.
Homoheréza z katedry
V októbri 2018 sa Kongregácia pre katolícke vzdelávanie rozhodla potrestať nemeckého jezuitu Ansgara Wucherpfenniga, profesora teológie a rektora Vysokej školy teológie a filozofie Sankt Georgen vo Frankfurte, ktorý sa v rozhovoroch pre médiá otvorene priznal, že požehnáva rovnakopohlavné zväzky, ba čo viac, tvrdil, že homosexuálne úkony sú morálne prijateľné a biblické učenie treba prehodnotiť. Uvedená kongregácia ho na základe stanoviska Kongregácie pre náuku viery zbavila práva viesť katolícku univerzitu.
Na obranu kňaza hlásiaceho herézy však vystúpili vplyvní členovia Ježišovej spoločnosti i predstavitelia Nemeckej biskupskej konferencie. V dôsledku toho Vatikán ustúpil a umožnil pátrovi Wucherpfennigovi vykonávať úrad rektora. Ten zasa verejne vyhlásil, že nemá v úmysle zmeniť svoj názor na homosexualitu; a na začiatku roku 2020 zverejnil článok, v ktorom požadoval celkovú revíziu katolíckej morálky. Článok už nevyvolal nijakú kritiku.
Sírou a ohňom…
Podľa katechizmu je sodomský hriech jedným z do neba volajúcich hriechov. Boh zničil Sodomu a Gomoru dažďom síry a ohňa. Mnoho biskupov – nástupcov apoštolov – dnes tvrdí, že tento hriech je v skutočnosti cnosťou a autentickým prejavom lásky medzi ľuďmi. Keď toto hierarchovia z Nemecka vyhlásili, jediní, ktorí zareagovali vydaním bratského napomenutia, boli ukrajinskí biskupi. Prečo nikto iný nepozdvihne svoj hlas proti takémuto očividnému prejavu rúhačstva? Azda sa v našej Cirkvi už nikto nebojí Boha?
© Všetky práva vyhradené. Článok bol prebraný z partnerského webu PCH24.

afinabul.blog.cz/1212/s-papezem-proti…

afinabul.blog.cz/1212/s-papezem-proti…
Dana22
5 more comments from Dana22
Dana22
Odborník ,kňaz-o homosexualite

www.hlavnespravy.sk/99645/99645

Pri homosexualite sa takmer všetky štúdie zhodujú v tom, že tu ide o narušenie psychiky
Dana22
starší poučný seriál1,2,3,4,5-

s papežem proti homoherezi

afinabul.blog.cz/1212/s-papezem-proti…

afinabul.blog.cz/1212/s-papezem-proti…
Dana22
Starší článok-všetko sa už začalo?

freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2960-zasveceny-…

Zasvěcený muž vypovídá: Mocní mají velký plán. Už je nikdo nezastaví

JINÝMA OČIMA Nový světový řád, o kterém se stále častěji vzhledem k vývoji světových události hovoří, nemusí představovat nic špatného. Může dokonce prý pracovat i ve prospěch lidstva, což je jeho úkolem. I tak se dá dívat na něco, co …More
Starší článok-všetko sa už začalo?

freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2960-zasveceny-…

Zasvěcený muž vypovídá: Mocní mají velký plán. Už je nikdo nezastaví

JINÝMA OČIMA Nový světový řád, o kterém se stále častěji vzhledem k vývoji světových události hovoří, nemusí představovat nic špatného. Může dokonce prý pracovat i ve prospěch lidstva, což je jeho úkolem. I tak se dá dívat na něco, co nikdo oficiálně nepotvrdil, ale o čem se píše a mluví v různých sférách celého světa. Jedno riziko totiž v něm zahlédnout lze: A to, že jde o snahu o jakýsi druh otroctví, který dělá z lidí nesoběstačné jedince neschopné žít přirozeně.
Stále častěji se objevují někdy už dokonce i v televizích, ale spíše na serveru YouTube, různé filmy a dokumenty o nebezpečí číhající z nastolení Nového světového řádu. Ať už si o tom jedinec myslí cokoli, pravdou je, že si k tomu v současné době lze přečíst i poměrně rozsáhlou řadu literatury. Jedna z knih, která v posledních dnech na toto téma vyšla, pochází z nakladatelství ANCH Books, jmenuje se Tajné společnosti – válka svobodných zednářů. A jak název napovídá, odhaluje roušku tajemství zednářů a dalších organizací při cestě k Novému světovému řádu.
Nejde však o fantazii, ale údajně o rozhovor autora se zednářem vysokého stupně zasvěcení. Ukazuje čtenářům myšlení, okultní praktiky a plány jednoho z největších tajných spolků dějin. Janu von Helsingovi se tak podařilo dostat do kontaktu s aktivním, vysoce postaveným svobodným zednářem. A ten zasvěceně informuje o působení celosvětového tajného společenství tak, že je u knihy avizováno: Není určena slabých náturám.
Jsme na systému závislí
Lidé si vůbec neuvědomují, jak moc už jsou na současném systému a zřejmě i tom, který přichází, závislí. Přicházíme o svou přirozenou svobodu čili o možnost postarat se sami o sebe. Kdysi chodil člověk do lesa, znal různé byliny i rostliny a nehrozila mu smrt hladem. Dnes jsme závislí na nepřirozené stravě a plodinách z jiných zemí, takže už se nedovedeme živit plody rostoucími ve volné přírodě.
„Když s otevřenýma očima a s jasnou myslí pozorujete současnou situaci ve světě, zjistíte, že Nový světový řád už je vlastně zaveden. Většina lidí to však ještě nepoznala a i v budoucnu se bude řídit podle starých zvyků a vzorců chování. Nový světový řád se ukládá do postojů a přesvědčení lidí, až nakonec sami uvěří tomu, že je to jejich vlastní vnímání světa a že se sami rozhodli žít tak, jak žijí. V budoucnu tento přesvědčovací proces urychlí další události. Součástí systému nového světového řádu je téměř úplná kontrola lidí. I proto se společnost brzy změní. Všechno dosavadní bude zničeno, rozbito a korunou chaosu bude ten zmiňovaný Nový světový řád,“ říká v dialogu onen tajemný zednář.
A upozorňuje na to, že zmínky o světovém řádu zazněly jasně a zřetelně již před několika desetiletími. Velmi zajímavá byla v této souvislosti přednáška doktora Richarda Daye, bývalého ředitele Společnosti pro plánované rodičovství, sponzorované rodinou Rockefellerů (byl prý nositelem vysokých zednářských stupňů). Tato přednáška zazněla na setkání amerických pediatrů v roce 1969. Byl při ní popsán nový globální systém, jenž už je prý zaveden (!) a bude mít za následek postupnou proměnu lidstva. Richard Day při ní varoval posluchače před plánem světové elity zavést diktaturu a jednotné světové náboženství. Vyzval je ale také k tomu, aby si nedělali při přednášce žádné poznámky a vypnuli všechna nahrávací zařízení. Než začal, zmínil se, že dříve musel mlčet, ale v roce 1969 už o tajném plánu mluvit prý mohl, neboť vše už prý „je připraveno a nikdo to už nezastaví“.
Zajímavé je, že uvedl dlouhou řadu hesel, která popisovala to, co s sebou nastolení nového řádu přinese, i to, co mu bude předcházet. Jelikož je jich několik desítek, ParlamentníListy.cz vybraly jen některé.
Snížení počtu obyvatel Země
Povolenky k rození dětí
Nové pojetí sexu, sex bez reprodukce
Sexuální osvěta mládeže jako nástroj světové vlády
Podpora potratů jako nástroj ke snížení počtu obyvatel Země
Podpora homosexuality
Nové technologie reprodukce bez pohlavního spojení
Zánik rodiny
Ulehčení umírání a zavedení pilulky smrti
Omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči a tím vyloučení starších lidí ze systému
Přísně kontrolovaný přístup k lékům
Úmyslně se zkomplikuje diagnostika nových nevyléčitelných nemocí
Potlačování léčby rakoviny
Vyvolávání srdečních infarktů
Sloučení náboženství a zánik starých náboženství
Školní docházka jako nástroj indoktrinace – úsilí zaměřené k slepému a odevzdanému přijetí určitého učení názorů či postojů, které nepřipouští diskusi ani kritiku
Odstranění některých knih z knihoven
Změny zákonů, jež vyvolají sociální a morální chaos
Podpora spotřeby alkoholu a užívání drog
Větší počet věznic
Nulová psychologická a fyzická jistota
Kriminalita jako nástroj ovládání společnosti
Sex a násilí jako součást zábavných programů
Ovládání a kontrola lidí
Terorismus za účelem větší kontroly
Jaký by byl život v Novém světovém řádu?
Pokud se zamyslíme nad výše uvedenými body, je jisté, že – pokud připustíme konspiraci – lidstvo vstupuje do totality takového kalibru, o jakém se mu dosud nesnilo. V Novém světovém řádu má existovat pouze jedna globální vláda s jednotnou měnou, náboženstvím, soudním dvorem i armádou. A podle plánovačů nového zřízení v něm má panovat věčný mír – alespoň takto shrnuje podstatu NWO autor knihy Tajné společnosti.
Nejde přitom o zcela novou myšlenku. Zakladatel Světového židovského kongresu Nahum Goldmann poznamenal již v roce 1915 následující slova:
Smysl a historické poslání naší doby lze shrnout do jedné věty: Jejím úkolem je stanovit nový řád a nově definovat úlohu lidstva. Současný společenský systém musí být nahrazen jiným. A tato přeměna spočívá ve dvou krocích: zničení starého řádu a nastolení nového. Nejdříve bude třeba odstranit jakékoli hranice, je třeba zrušit veškeré tradice a vytrhnout jednotlivce z jejich přirozeného prostředí. Stáří bude znakem nemoci.
Moci, které vykonávají tuto negativní úlohu naší doby, jsou kapitalismus v oblasti ekonomicko-sociální a demokracie na poli politicko-duchovním. Dílo dokoná teprve vojenský duch
.“
Jací jsou podle tajemného muže zednáři, co ovládají svět?
Součastí rozhovoru autora Helsinga s oním zástupcem zednářů, který se údajně pohybuje v jejich nejvyšších sférách, je samozřejmě otázka na to, zda tedy osobně zednáře, kteří drží v rukou osud světa, zná. A také to, jací to jsou lidé. Má se jich lidstvo bát?
„Jsou to velmi příjemné osoby, mají skutečně obrovský vliv a dávají si záležet na tom, aby si vyslechly a zohlednily nejrůznější názory a postoje, protože činí rozhodnutí týkající se celé planety. Jsou to také pragmatičtí lidé, kteří světové dění, politiku i hospodářství vnímají z pozice tvůrčího boha. Rozhodují chladnokrevně,“ odpověděl tajemný muž.
K tomu, zda znají tito lidé program směrující k nastolení Nového světového řádu, pak dodal, že ten program se utváří sám od sebe.
„Jen je třeba vědět, jak se mění a jak jej lze přizpůsobit novým okolnostem. Podstatou je, že musíme být připraveni přijmout každou změnu, a to je ten program. Je to předurčení, jež vychází z univerzálního cyklu. Nejsou to bezcitní jedinci – to ne, ale jsou velmi pragmatičtí. Vše, co se dnes ve světě děje, bylo psáno už ve Starém a Novém zákoně. Ilumináti, zednáři nebo jiné další organizace jsou tedy jen asistenty při plnění velkého plánu,“ odpověděl dál zednář.
Karel Gott – první ze známých osobností, který o ovládnutí světa pohovořil nahlas
I když je stále mnoho lidí, kteří se konspiračním teoriím vysmívají, aniž by se zamýšleli nad fakty, o kterých se zmiňují (nebo alespoň hypotézami), i v Česku se objevují v poslední době stále častěji názory o tom, že v jistých oblastech je třeba je přijmout. Karel Gott již před několika lety v rozhovoru pro Lidové noviny byl jeden z prvních, který si troufl promluvit o rizicích nastolení Nového světového řádu i o rizicích toho, že může být svět ovládán z pozadí mocnou malou skupinou lidí. Možná za to může i skutečnost, že se zpěvák díky své popularitě už od 60. let stýkal s vlivnými lidmi na Východě i Západě a měl tak přístup k informacím, které pro veřejnost zůstávaly nedostupné.
„Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde v oblasti politiky o žádné omyly lidí. Naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší - jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace,“ uvedl Karel Gott.
A upřesnil, že jde o osoby, které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku. „To ostatní už je jenom velké divadlo,“ řekl.
ParlamentníListy.cz přitom v posledních měsících přinesly hned několik rozhovorů i informací od dalších osobností v Česku, které se k těmto teoriím přidávají nebo alespoň přiklánějí. Možná tomu nahrává i fakt, že se otevřeně stále častěji začíná hovořit o tom, že kapitalismus končí a stále se marně hledá náhrada za toto společenské zřízení. Bude tato náhrada skutečně v Novém světovém řádu?
Co to je svobodné zednářství?
Pod pojmem svobodné zednářství se rozumí etický spolek svobodných lidí, kteří jsou přesvědčeni, že neustálou prací na sobě samém lze dosáhnout lidštějšího přístupu k jiným. Existuje pět základních ideálů, které svobodné zednářství uznává, chce je realizovat a prohlubovat: svoboda, rovnost, bratrství, tolerance a lidskost. Strukturou organizace jsou takzvaná lóže, kterých je nyní ve světě asi 35 tisíc s přibližně pěti miliony členů.
Řád zednářů je opředen mýty, což má zřejmě původ ve slibu mlčenlivosti, který musí striktně dodržovat vůči okolnímu světu.
Kdo je autor knihy Jan van Helsing?
Německý autor, vlastním jménem Jan Udo Holey. Odmalička přivykal samostatnému, na obecném a převládajícím mínění nezávislému myšlení a cítění, poněvadž jeho rodina byla spirituálně orientovaná.
V osmdesátých letech začal autor intenzivně cestovat a dodnes navštěvuje mnohé země světa. Na svých cestách pátrá po faktech osvětlujících pozadí záhadných přírodních jevů a společenskopolitických utajovaných skutečností. Nashromážděné poznatky, informace i fakta zveřejnil ve svých knihách, kterých dosud vydal deset. Jeho první publikace Tajné společnosti odkrývala některá fakta na pozadí takzvaných konspiračních teorií a byla přeložena do osmi jazyků. Tři roky poté, v roce 1995, vyšlo pokračování, které však natolik pobouřilo jisté kruhy v Německu a Švýcarsku, že muselo být pod tlakem soudního rozhodnutí okamžitě staženo.
Titul Válka svobodných zednářů, z kterého ParlamentníListy.cz citovaly výše uvedené stati, vydalo letos v dubnu slovenské nakladatelství ANCH BOOKS. Jde o třetí díl, navazující na Tajné společnosti.

parlamentnilisty.cz
Dana22
Kto je za tým....

Fotky klikni na link
aeronet.cz/…/fabian-society-…
Fabian Society – I. část: Tajná společnost, mocnější než Bilderberg, je studnicí globalizace a neomarxismu současné Evropské unie. Londýnská a Frankfurtská škola, Lord Rothschild, David Rockefeller a Jana Maláčová. Když udeřím, tak udeřím tvrdě! Vlk v rouše beránčím a planeta Země na kovadlině, do které kladivem buší …More
Kto je za tým....

Fotky klikni na link
aeronet.cz/…/fabian-society-…
Fabian Society – I. část: Tajná společnost, mocnější než Bilderberg, je studnicí globalizace a neomarxismu současné Evropské unie. Londýnská a Frankfurtská škola, Lord Rothschild, David Rockefeller a Jana Maláčová. Když udeřím, tak udeřím tvrdě! Vlk v rouše beránčím a planeta Země na kovadlině, do které kladivem buší zakladatel Fabian Society a držitel Nobelovy ceny za literaturu! Globalistické psycho?

Fabian Society – I. část: Tajná společnost, mocnější než Bilderberg, je studnicí globalizace a neomarxismu současné Evropské unie. Londýnská a Frankfurtská škola, Lord Rothschild, David Rockefeller a Jana Maláčová. Když udeřím, tak udeřím tvrdě! Vlk v rouše beránčím a planeta Země na kovadlině, do které kladivem buší zakladatel Fabian Society a držitel Nobelovy ceny za literaturu! Globalistické psycho?
V souvislosti s rozvratem uvnitř vlády Andreje Babiše jsme ve středu na Aeronetu publikovali článek o Janě Maláčové, kterou vedení ČSSD navrhlo do funkce ministryně práce a sociálních věcí po narychlo odvolaném Petru Krčálovi, který do značné míry opsal svoji vysokoškolskou diplomovou práci. Postava Jany Maláčové se může zdát nezajímavá a dokonce někteří členové ČSSD v Lidovém domě o ní říkají [1], že je to “nicka”, která nemá nic za sebou, že prý není jasné, proč by měla být ministryní.
Nezasvěcenému laikovi se může zdát, že Jana Maláčová je nekvalifikovaná pro takovou funkci, ale jen do té doby, než zjistíte, že tato dáma studovala ve Frankfurtu a v Londýně na dvou školách, které ve světovém systému řízení na 1. prioritě vychovávají nové řídící elity na systému tandemového vzdělání, které vešlo do dějin jako Frankfurtská škola a Londýnská škola, které pracují v tandemu. Jana Maláčová vystudovala obě dvě, a to z ní dělá jednu z nejmocnějších postav české politiky, před kterou smeká i český prezident Miloš Zeman, kerý ocenil, k překvapení všech, její vzdělání [2]. A ke zděšení těch, kteří budou pokračovat ve čtení tohoto článku.
George Orwell, člen Fabian Society. Vpravo logo Fabiánů, vlk v rouše beránčím jako symbol organizace, která prosazuje své zájmy pomocí infiltrace. Tento symbol je nárameníkem. Existuje ještě druhý symbol Fabiánů, tzv. lícový erb se symbolem želvy, viz. na konci článku.
Jana Maláčová totiž vystudovala obor politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem, na které je přednášena tzv. Kalergiho doktrína eugenické přestavby Evropy, která se souhrnně označuje jako “Frankfurtská škola” globalizace. Ale to není vše, protože následně vystudovala obor politické ekonomie na londýnské ekonomické škole London School of Economics and Political Science (LSE), kterou jen krátce po smrti Karla Marxe založila v roce 1884 Fabian Society v čele se slavným Georgem Bernardem Shawem a Lordem Rothschildem a nazývá se pro změnu jako “Londýnská škola” globalizace.
Protože je stále více patrné, že v Evropě se prohlubují procesy, které kopírují tzv. londýnskou školu, musíme se vypravit na společnou exkurzi do historie počátků neomarxismu, které sahají až do dob, kdy tandemový marxismus vlastně teprve začínal. Řekneme si něco o společnosti, tajné organizaci, o které jste pravděpodobně zatím ani neslyšeli, na rozdíl od Bilderbergu nebo Trilaterální komise. Fabian Society přitom stojí někde úplně jinde. Mnohem výše.
Počátek Fabian Society jako úsvit neomarxismu v době, kdy marxismus sám teprve vznikal
Fabianismus je ve své podstatě proletářské hnutí, které vzniklo v 80. letech 19. století v Londýně za účelem rozvrácení tehdejšího surového keynesiánského kapitalistického řádu a vytvoření socialistické světové vlády řízené jejími vůdci a jejich finančními zájmy. Nešlo ale o kominternu, to v žádném případě. Londýn v té době byl centrem liberálního kapitalismu, ale stejně tak centrem radikální levicové agitace, která se snažila první jmenované centrum rozvrátit. Hlavní radikální organizace podporující socialismus v Anglii byla Mezinárodní asociace pracujících (IWMA) založená v roce 1864 Karlem Marxem. Marxova doktrína byla zpočátku dostupná pouze v němčině a francouzštině a měla jen malý dopad na britskou veřejnost. Jeho žák Henry Hyndman jako první propagoval učení Marxe a dalších německých socialistů v anglickém jazyce. Hyndman byl také zakladatelem Sociální demokratické federace v roce 1881.
Stará budova školy LSE v Londýně. Sem chodil George Soros, zde studoval David Rockefeller, zde byl ve funkci prezidenta školy i lord Rothschild.
Postavy odpovědné za založení Fabianovy společnosti byly ovlivněny marxismem a patřily ke kruhům Sociální demokratické federace (SDF). To, co oddělilo společnost Fabian od starších socialistických organizací, jako je IWMA a SDF, byla metoda, kterou se snažila dosáhnout svého cíle. Zatímco jiní socialisté hovořili o revoluci lidu a lidových mas v rámci třídního boje, Fabiáni se rozhodli budovat socialismus postupně a tajně skrze infiltraci do řad nepřítele.
Fábiové tak vložili svou víru spíše do evolučního socialismu než do revoluce. Jméno “Fabian Society” pochází od římského generála Fabia Cunctatora, jehož trpělivá, nepolapitelná a úskočná taktika při vyhýbání se přímým bojům s protivníkem zajistila jeho konečné vítězství nad silnějšími nepřáteli. Podle výroků představitelů FS byla Fabianská společnost “organizována pro myšlení a diskusi, ale nikoliv pro volební a agitační činnost, kterou ponechávají raději na jiných orgánech, ačkoli nabádá své členy, aby podle svých schopností hráli aktivní role v práci těchto dalších orgánů”.
Vlk v rouše beránčím a kladiva bušící do planety Země na kovadlině
Rozvratná povaha Fabian Society je ilustrována tzv. Fabian Window, oknem skládajícím se z malovaných skel, které ukazují Fabiánské vůdce Edwarde R. Pease, Sidneyho Webba a Bernarda Shawa (v zeleném plášti), kteří ze starého světa kovají nový svět, zatímco další Fabiáni klečí před štosem Fabiánských spisů. Okno nese nápis: “Přetvoř svět blíže k touze svého srdce”. Poslední řádek je od středověkého iránského básníka Omara Khayyama, který zní: “Drahá lásko, mohli bychom ty a já s osudem splynout, pochopit tento ubohý plán věcí celistvých? Nerozbili bychom ho na kousky a pak bychom ho přetvořili blíže k tužbám našeho srdce?” a který vyjadřuje Fabianův plán nejprve zničit a poté rekonstruovat (perestrojit) společnost podle fabianských linií.
Fabiánské okno.
“Fabiánské okno” bylo svěřeno Bernardu Shawovi v roce 1910 a v současné době se nachází na London School of Economics (LSE), na které studovala Jana Maláčová. Ačkoli se téma okna snaží být humorné, faktem je, že podle Bernarda Shawa, humor nebo to, co popisoval jako “svobodně se smát”, byl zřetelný zvyk Fabianů. Ve skutečnosti byl humor taktikou, kterou používali Fabiani, aby zakryli smrtelně vážné úmysly. Smějící se bestie. Ve skutečnosti není nic smysluplného v polotajné organizaci, která se snaží zničit západní civilizaci. Navíc, Fabiánské okno je nepochybně symbolické a jako takové je založeno na faktu: navzdory tvrzení, že je socialismus “vědecký”, se ukázal být plný vnitřních nesrovnalostí a rozporů, které se vůči svým zásadám stávají záležitostí spíše víry než rozumu.
Socialismus musí být jako náboženství
Jak poznamenal ekonom P. T. Bauer, socialismus se ukázal být jakousi vírou založenou na mesiášské nábožnosti, která slibovala spásu na Zemi. Ve Fabian Society, když se socialismus (nebo fabianismus) stal kvazi-náboženským hnutím, bylo vědomým cílem Fabianského vedení to, jak ukazují Shawovy komentáře, že Fabiáni “musí vytvořit náboženství socialismu”. Jiní představitelé Fabianu podobně mluvili o socialismu jako o “novém sociálním náboženství”. Postoj k Fabianským spisům, který je znázorněn na okně, přesně zobrazuje kulturní povahu socialismu obecně a zejména Fabiánského socialismu.
Erb vlka v ovčím rouše v okně.
Okno také ukazuje na pozadí (nad zemí) Fabianský “nárameníkový erb” skládající se z vlka s ovčí kůží a červené standardy s iniciály “FS”. Opět je tato symbolika bezpochyby založena na faktu Fabiánské taktiky “převleků a infiltrací do systému ve skrytosti a převlecích” a dosažení svých cílů zákeřně a tajně. A konečně, íránské logo společnosti může být skrytý odkaz na obnovu světového řádu v souladu s mezinárodními zájmy ropy. Anglo-íránská ropná společnost (později British Petroleum) byla mezi korporátními členy Královského institutu pro mezinárodní záležitosti, tzv. Chatham House, což byla organizace založená členy Fabian Society na udržení úzkých vazeb na zájmy ohledně ropy (viz níže).
Fabian Society a tahání za šňůry marionet
Hlavním nástrojem, kterým Fabianská společnost působila na počátku svého vzniku, byla liberální strana, která byla v té době středopravá. Zapojení Fabianů s liberální politikou je však také spojovalo s liberálními kapitalistickými zájmy a pravidelným kontaktem s nimi, což živilo různé fabiánské výtvory, jakým je třeba Klub kofektů (Coefficients Dining Club) v Londýně. To, že Fabianové vědomě hledali společnost, spolupráci a podporu bohatých a silných, je patrné z Fabianských spisů, jako je například kniha “Naše partnerství” od Beatrice Webbové, která se vyznačuje množstvím odkazů na “lovení milionářů”, “tahání za šňůry marionet”, “pohyby všech sil, kterými vládneme” a současně dbají na to, aby se “tvářili nezaujatě” a tvrdili, že jsou “pokornými lidmi, o nichž nikdo nemá podezření z použití síly”.
Arthur Balfour
Ve skutečnosti byli manželé Webbovi v pravidelném kontaktu s osobami jako byl Arthur Balfour a Richard Haldane (člen Fabianské společnosti), kteří sloužili jako kontaktní osoby mezi Fabiany a mocnými a bohatými. Jak se jejich sociální kruh rozšířoval, Webbovi byli zváni na časté večeře, neformální setkání, což jim umožnilo se vmísit do pozornosti předních členů vládnoucí elity jako byli lord Rosebery, Julius Wernher (zlato a těžba diamantů v jeho společnosti Wernher, Beit & Co.) a lord Rothschild a promluvit si s nimi o podpoře svých projektů.
Je však nezbytné pochopit, že to nebyla zdaleka jediná cesta. Hlavní hráči liberálního kapitalismu, velcí podnikatelé, průmyslníci a bankéři, kteří získali velká bohatství v důsledku průmyslové revoluce, nebyli žádní filantropové. Cílem bylo posílit vlastní postavení moci a vlivu dvěma způsoby: (1) monopolizací financí, ekonomiky a politiky; a (2) kontrolou rostoucí městské dělnické třídy.
Pravými kardiostimulátory socialismu nebyli Marx s Engelsem, ale Vanderbiltové, Carnegiové a Rockefellerové
Prvním cílem bylo dosáhnout centralizací kapitálu, výrobních prostředků atd. Druhým bylo získání vlivu prostřednictvím organizace pracovníků a prostřednictvím slibů většího podílu na zdrojích. Tyto cíle se shodovaly s cíli socialistického hnutí, které se Fabiáni snažili učinit vedoucím prvkem. Jak zdůraznil H. G. Wells, velké podnikání nebylo pro komunismus vůbec nepřirozené, protože “čím větší podnik a čím rychleji roste, tím více se přibližuje kolektivismu”. Tento model dnes ztělesňuje do puntíku Čína.
Podobně Joseph A. Schumpeter, který vyučoval Davida Rockefellera na Harvardu, napsal: “Pravými kardiostimulátory socialismu nebyli intelektuálové nebo agitátoři, kteří kázali (liberální socialismus), ale byli to Vanderbiltové, Carnegiové a Rockefellerové.” David Rockefeller však studoval i na fabiánské LSE v Londýně. Snadno rovněž zjistíme, že jádro Manifestu Karla Marxe a Friedricha Engelse z Komunistické strany (1848) spočívalo v monopolních kapitalistických politikách, jako je centralizace kapitálu a organizace dělníků. Proto dnes nejsilnější ekonomikou na světě nejsou kapitalistické země, které se zhroutily samy do sebe a už kapitalismus nepřipomínají ani pod mikroskopem, ale je to Čína, komunistická země, která funguje na principech Fabianismu.
David Rockefeller za mladých let s manželkou Peggy (rozenou McGrath).
Marx a Engels začali svou kariéru jako novináři pracující pro liberální kapitalistické zájmy. Marx později pracoval pro New York Tribune, jehož majitel Horace Greeley a redaktor Charles Anderson Dana byli blízkými spolupracovníky Clintona Roosevelta, radikálního demokratického člena známého klanu Roosevelt, jehož hlavní oblastí zájmu bylo bankovnictví a politika, a kteří byli blízkými spojenci Vanderbiltových. Fabian Society přijala nejen Marxe a Engelse a jejich politiky, ale byla úzce spojena se stejným druhem zájmů.
A proto právě zde na tomto místě, ve Fabian Society, vzniká začátek toho, čemu my dnes říkáme neomarxismus. Za jeho vznikem stojí Fabiáni. Co je překvapivé, to je zjištění, že spojení tvrdého kapitalismu se socialismem je jediným modelem systému, který dodnes generuje růst, zatímco čistý marxismus zkrachoval spolu s koncem SSSR a stejně tak zkrachoval kapitalismus se vznikem Evropské unie a jeho neoliberalismu. Proto vidíme procesy, kdy (kdysi) kapitalistické země EU hledají spásu v modelu Číny (neomarxismu) a někdejší hlavní mekka globalizovaného kapitalismu, USA, hledá cesty domácí produkce a izolace, což není nic jiného než návrat k modelu surového kapitalismu na principech Keynesiánství, ale o tom až v příštím článku.
Cesta k moci ruku v ruce s lordem Rothschildem, zakladatelem a mecenášem školy LSE
Zajímavou postavou byl Hubert Bland, bankovní zaměstnance a později novinář, pracoval pro londýnský Sunday Chronicle, list vlastnil novinář a magnát Edward Hulton, dříve noviny vycházely pod názvem Manchester Guardian. Bland byl spoluzakladatelem Fabian Society v roce 1884 a stal se členem jeho exekutivy a dlouholetým pokladníkem. Byl to on, kdo rekrutoval do FS svého přítele a kolegu novináře Bernarda Shawa.
Shaw pracoval pro časopis London Pall Mall Gazette, který vedl liberál William T. Stead jako šéfeditor a Alfred (později Lord) Milner jako jeho asistent. Stead i Milner měli blízko k diamantovému magnátovi a Rothschildovu spolupracovníkovi Cecilu Rhodesovi a podíleli se na formování vlivné tajné organizace známé jako Milner Group. Po nástupu do Fabian Society se svým přítelem Blandem v roce 1884 shromáždil Shaw v letech 1885 a 1886 Annie Besantovou a její přátele, Sidneyho Webba, Sydneyho Oliviera a Grahama Wallase.
Beatrice a Sidney Webbovi, zakladatelé Fabian Society.
Fabiáni byli přesvědčeni, že jsou obeznámeni se zajištěním vyšší společenské a finanční pozice pro sebe – což ukazuje, že teze “spravedlivého rozdělení přirozených a získaných výhod” a “úplné náhrady soukromého majetku za veřejný” hlásané ve Fabiánských a naoko marxisticky laděných spisech Fabianové nepovažovali za závazné pro sebe. Shawův přítel a spoluzakladatel společnosti Fabian Society Sidney Webb se oženil s Beatrice, dcerou Richarda Pottera, bohatého finančníka s mezinárodními konexemi, který sloužil jako předseda Great Western a Grand Trunk Railways Anglie a Kanady. Beatrice byla také blízkým přítelem Rothschildova spolupracovníka a konzervativního premiéra Arthura Balfoura. Velké západní železnice (GWR) podporovaly Webbovu začínající Londýnskou školu ekonomiky (LSE) tím, že si objednaly kurzy pro členy svých zaměstnaneckých odborů ve škole a Webb také využil manželku pro další fabiánské agendy.
Velká čtyřka Fabiánů
Bernard Shaw se oženil s Charlotte, dcerou Horace Payne – Townshenda (bohatého investora na burze), který byl jedním z finančních podporovatelů Fabian Society. Shaw byl zaměstnán Williamem Waldorfem (později lordem) Astorem, majitelem Pall Mall Gazette, a stal se blízkým přítelem jeho syna (a vůdce Milner Group) Waldorfa a jeho manželky Nancy. Rozhovory se Shawem a Webbem podporujícími socialistické myšlenky byly publikovány v Pall Mall a St. James’s Gazettes.
George Bernard Shaw, později držitel Nobelovy ceny za literaturu.
Jelikož Shaw, Webb, Olivier a Wallas (velká čtyřka Fabiánů) se stali dominantními leadery Fabiánské společnosti, je zřejmé, že společnost vznikla jako soukromá organizace řízená členy zaměstnanými v médiích a zastupující liberální kapitalistické zájmy. Klíčovými finančními partnery společnosti byli John Passmore Edwards, spolupracovník textilního výrobce a vůdce liberální “Manchesterské školy” Richard Cobden. Například v devadesátých letech minulého století společnost Passmore Edwards daroval na novou budovu Londýnské školy ekonomiky (LSE) v Londýně 10 000 liber. Fabiáni byli také spojeni s Manchesterskou školou prostřednictvím Harolda Coxe, člena Fabian Society, který byl následovníkem Manchesterského liberalismu, tajemníkem klubu Cobden a vydavatelem vlivného čtvrtletního Edinburského přehledu, stejně jako spolupracovníkem Sidneyho Webba.
Liberální socialismus, přesně ten s lidskou tváří
Členem Fabian Society byl i slavný spisovatel George Orwell. Učaroval mu neomarxismus, tehdy ale ještě vnímaný jako progresivní liberální socialismus. Mimochodem, přesně o ten samý liberální socialismus (alias socialismus s lidskou tváří) se pokusila v Československu v roce 1968 Dubčekova vláda, ve které bylo hned několik postav s napojením na Londýnskou školu a Fabian Society. K tomu připravuji extra článek. Tehdy to nevyšlo, protože neomarxismus v roce 1968 byl odstartovaný předčasně a sovětský marxistický model Leonida Brežněva (který nikdy nepochopil Stalinovu doktrínu “gosudara” národů) nedovolil v Československu změnu. Neomarxismus je základem “ekonomické eugeniky”, je to míchání tezí na úrovni páření kapitalismu a socialismu. Je to zvrhlý kočkopes, Frankenstein systémů řízení, který ne a ne umřít. Marx si nikdy nepřipustil takový paskvil, ale ten paskvil prokazuje nevídanou životnost, ale Marxovi nevadil být financovaný kapitalisty.
Z toho vyplývá, že jak Karel Marx, tak společnost Fabian, byli financováni průmyslovými zájmy s odkazy na levicovou Manchesterskou školu a svět médií. A právě řízení světa skrze levicové ideje a média je nazýváno Londýnskou školou, paradoxně, protože tato škola vznikla v Manchesteru a teprve poté se přesunula a uktovila v londýnské Rothschildově LSE. Tady nastal moment, kdy se z liberalismu stal neomarxismus. Tehdy ale o tom ještě jeho tvůrci takto nemluvili. Tyto již silné zájmy byly spojené s bankovní rodinou Rothschild, která měla úzké vazby na stinný svět levicových médií, průmyslu a financí v Manchesteru. Prvním přístavem Rothschildů v Anglii byl právě Manchester, kde začal patriarcha skupiny Nathan Meyer kariéru v textilním obchodu. Mají dlouhou tradici podpory liberálních projektů, několika vedoucích členů skupiny, kteří sloužili jako liberální poslanci v britském parlamentu.
Propojení Fabian Society a domu Rothschild
Fabianská společnost byla v úzkém kontaktu s Rothschildy, a to jak přímo, tak i mezi lidmi, jako byl lord Arthur Balfour. Balfourovci byli mezi hlavními představiteli britského systému peněz a moci. Zatímco jeho bratr Gerald byl prezidentem obchodní rady, Arthur Balfour sloužil jako předseda představenstva místní správy a později jako předseda vlády a ministr zahraničí. Zatímco v těchto pozicích se pravidelně setkával s lordem Rothschildem, pod Fabiánským vedením využil svého postavení k tomu, aby pokročil v agendách. Samotný lord Rothschild se osobně podílel na restrukturalizaci Londýnské univerzity, do níž byla v roce 1898 včleněna legendární Londýnská ekonomická škola (LSE) se Sidneyem Webbem v jejím čele, tedy se zakladatelem Fabian Society v jejím čele. Rothschild rovněž poskytoval finanční prostředky pro LSE a sloužil ve funkci jako její třetí prezident po jeho příbuzném lordu Roseberym.
Lord Balfour a jedna z mála dochovaných fotek Lorda Rothschilda.
LSE nadále a dodnes udržuje úzké vazby s Rothschildem a spojeneckými zájmy Fabian Society. Výzkumný institut Grantham pro změnu klimatu a životní prostředí LSE je financován Grantham Foundation nadací, jejíž zakladatelem je Jeremy Grantham z investiční společnosti Grantham, Mayo & Otterloo (GMO), jenž byl předtím ekonomem v Royal Dutch Shell řízené společností Rothschild. Poradní sdružení Grantham Institute zahrnuje Evelyn de Rothschild z EL Rothschild Ltd. a Vikram Singh Mehta z firem Shell India Rothschild, Shell, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan a Morgan Stanley, všichni jsou členy skupiny LSE Careers Patron Group. Dále Peter Sutherland, předseda společnosti Goldman Sachs International, je předsedou správní rady LSE atd. Škola LSE je doslova značkovou školou Rothschildova klanu.
Fabian Society a indický textilní magnát
Jednou z Fabiánských vazeb na průmyslové zájmy byl indický textilní magnát Jamsetji Tata, kterému Sidney a Beatrice Webbovi pomohli založit obchodní město v Bombaji, kde Fabiáni založili místní Fabianskou společnost. V roce 1912 zahájila nadace Tata financování studijních programů z peněz Sira Ratana Tata na LSE, která se později stala Oddělením společenských věd, jehož prvním přednášejícím byl člen Fabian Society a později předseda New Fabian Research Bureau, Clement Attlee, po II. sv. válce britský premiér.
Fabian společnost a Rowntree klan
Další fabiánskou linii spojení s průmyslovými zájmy byli výrobci čokolády Rowntree. Vedoucí společnosti Joseph Rowntree, který v roce 1904 založil různé charitativní svěřenecké fondy, financoval komisi Fabian Society for the Prevention of Destitution a od roku 1915 poskytoval finanční prostředky na obecnou práci společnosti i na výzkumné oddělení a zvláštní otázky, pro které vytvořil Mezinárodní vládu FS. Jeho syn Seebohm Rowntree, který kromě průmyslového života byl také zaníceným sociálním reformátorem, spolupracoval s Beatrice Webbovou v Královské komisi pro reformu zákonů a společnosti. Rowntree od té doby financovala projekty Fabian Society.
Fabian Society a Ernest Cassel, největším mecenášem LSE

Fabianská společnost byla také spojena s mezinárodním bankéřem a finančníkem Ernestem Casselem, který byl společníkem Rothschildových, Schiffových a Morganových zájmů. Cassel byl přesvědčen svým přítelem lordem Richardem Haldanem, členem klubu Fabians Coefficients a od roku 1925 členem Fabian Society, aby škole LSE odkázal velké částky. Když byl v roce 1919 založen svěřenecký fond “Sir Ernest Cassel Educational Trust”, byli jmenováni Haldane, liberální vůdce Herbert Asquith (kamarád Cassela a Bernarda Shawa) a lord Balfour (blízký přítel Beatrice Webbové a Shawa) správci tohoto fondu. V roce 1924 trust poskytl LSE významné granty, mezi jinými založil funkci předsedy mezinárodních vztahů (později oddělení mezinárodních vztahů na škole).
Ernest Cassel
Fabian Society a dům Rockefeller
Fabianská společnost byla obzvláště blízko k Rockefellerům, kteří jsou skrytými Fabiánskými socialisty. David Rockefeller napsal práci o Fabiánském socialismu na Harvardu (“Destitution Through Fabian Eyes”, 1936) a studoval levicovou ekonomiku na London School of Economics (LSE). Není divu, že Rockefellerové financovali nesčetné Fabiánské projekty, včetně LSE. Již v pozdních dvacátých a třicátých letech získala společnost spravující fondy školy LSE miliony dolarů od Rockefellerovy a Laura Spelman nadace, které se staly známými jako “Rockefellers baby”.
Rockefellerova Rada pro zahraniční vztahy (CFR) působící v americkém státním ministerstvu byla zodpovědná za navrhování americké poválečné zahraniční politiky. Klíčovým prvkem této politiky byla Marshallova pomoc ve výši 13 miliard dolarů, která financovala evropské socialistické vlády včetně britské vládní Fabianské socialistické vlády, kterou vedl předseda vlády Clement Attlee, bývalý předseda kanceláře New Fabian Research. Propojení je doslova děsivé. Fabiáni ztělesňují to, čemu říkáme Dva píliře Atlantisu, most NYLON (New York – Londýn). Další položkou na výplatní pásce Rockefellerových fabiánských projektů byl Mezinárodní měnový fond (MMF) založený v roce 1944 společně se Světovou bankou. Jeho hlavním architektem byl americký ministr financí Harry Dexter White, skrytý komunista, který měl úzké vazby na Rockefellerův institut pacifických vztahů (IPR).
Mezinárodní měnový fond (MMF) poskytl několik půjček vládám Labour party (Fabiánům):
250 milionů dolarů vládě Attleeho v roce 1947
1 miliarda USD vládě Wilsona v roce 1969
4 miliardy dolarů druhé vládě Wilsona v roce 1976
Další důležitou půjčku ve výši 4,34 miliardy dolarů projednal v roce 1946 ekonom Fabianu John Maynard Keynes a usnadnil ji přítel a spolupracovník Harry Dexter White, který působil v americkém ministerstvu financí, stejně jako v MMF. Všechny tyto půjčky byly pořádány v rámci postupných Fabiánských kancléřů Hugha Daltona, Roye Jenkinse a Denise Healeyho. Samotná Fabianská společnost je i nadále financována subjekty jako jsou Evropská komise a Evropská nadace pro progresivní studie (FEPS), což je organizace v rámci EU spolufinancovaná Evropským parlamentem, která pracuje pro socialistickou Evropu.
Clement Attlee
Společnost Fabian také působí ve spolupráci s globálními společnostmi jako je Pearson Bank, dlouholetý partner společností Lazard Bank a Rothschild Bank. Pearson Bank je významným akcionářem v bankovní skupině Lazard od počátku 20. století. Historik Carroll Quigley identifikoval Lazard jako hlavní banku Anglo-amerického souručenství levicové mezinárodní aliance skládající se z britské skupiny Milner (která se točí kolem Rothschildových zájmů) a amerického východního sídla v New Yorku (otáčejícího se kolem JP Morganových a Rockefellerových zájmů). Tyto dva otáčející pilíře tvoří NYLON. Stejně jako Pearson, Lazard je levicově orientovaná instituce s dlouhou historií podpory pro levicové projekty. Byla podporovatelem amerického demokratického prezidenta Baracka Obamy, který si najal vedoucího Fabianského socialistu Petera Mandelsona jako svého poradce. Hlubší vazby si odhalíme v příštím článku.
Osudový omyl Lidového domu nebo naivita?
Je obrovská chyba Lidového domu, když si myslí, že Jana Maláčová je nicka. Z toho, co víme o škole LSE, zcela jasně vyplývá, že její role v blízkosti Lidového domu je přímo dohlížena Fabiánskou organizací a postavami z okolí domu Rothschild. Tomu nasvědčuje i její rodinné zázemí a manžel pracující pro dalšího koně domu Rothschlid v ČR, Zdeňka Bakalu, skrze Aspen Insitute Central Europe. Pokud někdo studuje na škole, kterou založil lord Rothschild spolu se zakladateli neomarxistické Fabian Society, potom se nemůže vymlouvat na to, že nevěděl, kde studuje.
Hlavní mottem Fabiánů a lícovým erbem je želva s textem: “Když udeřím, tak udeřím tvrdě”. Želva podle Shawa odkazuje na pomalé dlouhodobé procesy působení Fabiánů v politice, které ale udeří s obrovskou razancí, pokud dojde k jejich aktivaci a naplnění.
A když někdo studoval Kalergiho kmenovou školu ve Frankfurtu a stejně tak kmenovou školu neomarxistů v Londýně, potom se jedná nikoliv o nicku nebo holčičku, jak uvádí v článku PL zdroje z Lidového domu, ale o nebezpečný kádr v převleku šedé myši, přesně podle erbu Fabian Society, kde je vyobrazen vlk v rouše beránčím. Tahle “holčička” vystudovala takové školy, o kterých Lidový dům ani netuší, co představují a jaký neomarxistický kádr teď má ČSSD ve svém středu.
Pozvánka k poslechu a upozornění na důležitou změnu
Závěrem bych chtěl pozvat všechny čtenáře k poslechu mého pořadu na Svobodném vysílači CS v pravidelném čase od 19:00 hodin. Probereme aktuální témata z domova i ze světa. Rovněž bych chtěl ještě požádat všechny čtenáře, pokud se Vám líbí naše práce a informace, které přinášíme, zvažte prosím jakýkoliv finanční příspěvek na zachování provozu našeho serveru. Před koncem měsíce máme vybránu zatím jen zhruba čtvrtinu cílové sumy. Náš server se nemůže spoléhat na nadnárodní instituce a fondy, ani na dotace a mecenáše, stojíme a padáme s podporou našich čtenářů. Přispět nám můžete na naší obvyklé darovací stránce zde, a to bezhotovostně převodem na účet v ČR (a SEPA převodem v eurech ze SR), PayPalem, Bitcoinem anebo složenkou na účet.
Spolu s tím souvisí i změna, která nastává ke dni 30. 7. 2018, náš server mění banku a tím pádem se mění i číslo bankovního účtu. Odcházíme od Fio a přecházíme k Air Bank. I když účet u Fio bude fungovat ještě pár dní do uvedeného data, nové dary a příspěvky už prosím zasílejte jen a pouze na nový účet u Air Bank. Moc se omlouváme lidem, kteří nedávno před pár měsíci měnili trvalé příkazy a teď je musí měnit znovu. Změna banky je bohužel vynucená, nedá se s tím nic dělat, moc nás to mrzí. Náš server je prostě samizdatem a jak se zdá, ne každý nám fandí, jestli mi rozumíte. Bez Vás a Vaší podpory zítřek už pro nás nebude, i když je nám jasné, že přesně o to různým lidem jde. O to více si vážíme těch, kteří stojí při nás a podporují nás. Moc Vám děkujeme!
Dana22
www.svetlosveta.sk/…/kardinal-pell-s…

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v …More
www.svetlosveta.sk/…/kardinal-pell-s…

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol plný ľudí. Napriek svedectvám veriacich, že neexistuje prípad, kedy by kardinál po svätej omši nešiel odprevádzať pred kostol veriacich, sudca odsúdil Pella na 6 rokov väzenia, nakoľko Pell odmital svoju vinu, čo bolo podľa sudca dôkazom jeho viny a nedostatku ľútosti.
Kardinál Pell sa nikdy nebál brániť učenie Cirkvi v otázke učenia a mravov. Patril ku kritikom Synody, ktorá mala otvoriť dvere zmene morálneho učenia. Rovnako ako tretí najvyššie postavený muž vo Vatikáne sa pustil do odhaľovania dubióznych finančných praktík vo Vatikánskej banke. Jeho snaženie bolo prerušené práve náhle sa objaveným obvinením.
Kardinál Pell súhlasil, aby jeho spomienky, ktoré vznikali na samotke a obsahujú nielen jeho pohľad na súdny proces, ale aj názory na stav Katolíckej cirkvi, politiku a šport, vydalo vydavateľstvo Ignatius Press. Vydavateľstvo požiadalo ľudí o zasielanie finančnej podpory pre vydanie knihy, nakoľko kardinál Pell má z dôvody právneho zastupovania veľké finančné dlhy.
Kardinál Pell bol právoplatne oslobodený až Najvyšším súdom ako odvolacím súdom poslednej inštancie v marci tohto roku.