mk2017
1893
aleteia.org

W czym Archanioł Michał może Ci pomóc i po co Bóg zesłał go na ziemię?

Imię Michał wywodzi się z hebrajskiego słowa Mikha’el, co oznacza „któż jak Bóg?”. Jego imię jest wezwaniem do walki, tarczą i …
mk2017
Dopóki dzieci Boże na ziemi będą narażone na ataki Szatana, dopóty bitewny okrzyk św. Michała: „Któż jak Bóg!” będzie zwalczał i przepędzał wszystkie siły zła, a jego potężna pomoc w walce ku naszej obronie nigdy nie ustanie.