Per singulos dies benedicimus te
New Age -sekta satanistyczno -masońska -wzmacnia swojego konia trojańskiego !
wkrótce zapowiadany i przepowiadany " wielki ucisk chrześcijan !