Clicks1K
hu.news
132

Arra utal, hogy a pápa skizmába vezethet minket? Burke bíboros: Igen

Többször elmondták nekünk, hogy a családi szinódus nem arról szól, hogy engedélyezik a házasságtörők szentáldozását - mondta Burke bíboros Ross Douthatnak. "De a végén mégis erről szólt az egész".

Továbbá észrevette, hogy az amazonasi szinódus végső dokumentuma nem tagadja meg ezeket a tényeket az Instrumentum Laborisban, ami "a katolikus hit hitehagyása".

Burke feltevése az, hogy Ferenc pápa hagyta jóvá ezt a dokumentumot, az emberek pedig azt mondták, hogy: "Ha nem fogadod el, skizmában leszel!".

"Nem leszek skizmában, mivel a dokumentum olyan dolgokat tartalmaz, melyek felhagynak az apostoli hagyománnyal. Tehát a dokumentum skizmatikus, nem én." - válaszolta a bíboros.

Douthat kiemeli, hogy ez arra utalhat, hogy a pápa skizmába vezet bennünket. Burke bíboros válasza: "Igen".

Bevallja, hogy "Nem tudom, hogyan közelítsem meg ezt a problémát", mivel az egyházi törvény erről nem ír. Ettől független Burke számára nincs olyan dolog, ami jóváhagyná azt, amit pl. Lefebvre érsek tett.

"Az emberek odajönnek hozzám és azt mondják, nézze, bíboros, itt az idő, skizmába kell lépnünk. Én pedig azt mondom, hogy nem, az lehetetlen. Az Úr nem ezt akarja, én pedig nem leszek semmilyen skizma része".

Burke arra se lát lehetőséget, hogy azt állítsuk, Ferenc pápa "nem pápa".

Kép: Raymond Burke, © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsDxhvxqccpq

charisma
@Bazsó-Dombi Attila , kérlek adj forrásokat Szőkefalvához.
A Főegyházmegyei Hatóság magatartása

A Főpásztor kétszer beszélgetett Rózsikával négyszemközt: 2000. május 7-én, Dicsőszentmártonban a plébánián, a bérmálás alkalmával és 2000. július 18-án a szőkefalvi plébánián. Mindkét alkalommal meggyőződött arról, hogy Rózsika teljesen őszinte, hiteles látnok, a keresztény erényekben kiváló, kerüli a pénzszerzést. Amíg a vizsgálat le nem folyik, …More
A Főegyházmegyei Hatóság magatartása

A Főpásztor kétszer beszélgetett Rózsikával négyszemközt: 2000. május 7-én, Dicsőszentmártonban a plébánián, a bérmálás alkalmával és 2000. július 18-án a szőkefalvi plébánián. Mindkét alkalommal meggyőződött arról, hogy Rózsika teljesen őszinte, hiteles látnok, a keresztény erényekben kiváló, kerüli a pénzszerzést. Amíg a vizsgálat le nem folyik, addig is azt mondhatja a Főpásztor, hogy Rózsika nem színlel, nem beteges, hanem tudatosan éli meg karizmáját. Amennyiben nem volna hiteles a jelenés, akkor csak csalódásról lehetne szó és természetes parapszichológiai öntudatlan esetekről. A Főpásztor harmadszor is találkozott Rózsikával, társaságban, amikor felkereste bérmaútja alkalmával a marosvásárhelyi kórházban, 2002. május 2-án. Álláspontja nem változott.

A Főpásztor 1999. november 8-án 693/ 1999. szám alatt és 2001. február 5-én a jelenésről írásban jelentést tett a Hittani Kongregációnak. Utóbbit személyesen adta át J. Ratzinger bíborosnak római székhelyén audiencia keretében 2001. február 10-én. A bíboros elbeszélgetett vele. Az állítólagos jelenésekkel kapcsolatban azt mondta: "Az Úr Jézus mondta: Gyümölcseiről ismeritek meg a fát. (Mát. 12, 33.) A zarándokok ájtatossága, keresztény életváltása mind jó jel. Az ördögtől nem származhat ennyi kegyelem!" A Főpásztor írásbeli utasítást kapott a Hittudományi Kongregációtól (Normae 1978. febr. 25. sz. keltezéssel) és mindenben ahhoz tartja magát. A kerületi főesperes és a helyi plébános minden jelenésről írásbeli jelentést küld be a Főegyházmegyei Hatóságnak és helyszínen biztosítják, hogy minden hitünk és erkölcsünk szellemében folyjék le.

Az állítólagos jelenésekről a Főpásztor körlevélben tájékoztatta a híveket. A közlemény szövege:
"Szám: 612-2000. A Szőkefalvi állítólagos jelenésekről.
Márián Rózsika szőkefalvi hívünknek 1995 óta vannak állítólagos látomásai. Az utóbbi időben nagy nyilvánosság előtt éli át a Szűzanya állítólagos jelenéseit. Az illetékes Egyházmegyei Hatóság csak a jelenések sorozata megszűntekor nyilatkozhat, az előírt egyházi vizsgálat után.
Ezért kérem T. Testvéreimet, hogy tartózkodjanak minden olyan szentbeszédtől vagy cselekedettől, amely az állítólagos jelenéseket mint biztosan természetfölöttit mutatná be.
Engedélyezem a nyilvános istentiszteletet a plébániatemplomban az állítólagos jelenésekkel kapcsolatban, de attól függetlenül. Az istentisztelet és közös ima mindenben kövesse Egyházunk előírásait. Az eseményeket figyelemmel kísérem, hogy minden Egyházunk szellemében és a lelkek javára történjék. Kerüljünk mindent, ami szektás jellegű, vagy nem egyeztethető össze hitünkkel és erkölcsünk tanításával.
Dr. Jakubinyi György érsek"
charisma likes this.
charisma
Köszönöm,.kár, hogy nem nyilvánosan elérhető forrásból származik.
I'rjál Gyulafehérvárra, biztos, hogy készségesen küldenek másolatot a 612-2000 körlevélről.

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség
Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia
RO-510010 Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 21.
Tel.: +40-258-811.689, +40-258-811.602
Fax: +40-258-811.454 Mobil: 0753-056.935
E-mail: ersekseg@romkat.ro

A szőkefalvi álli'tólagos jelenések ügyében illetékesek:
Exc. …More
I'rjál Gyulafehérvárra, biztos, hogy készségesen küldenek másolatot a 612-2000 körlevélről.

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség
Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia
RO-510010 Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 21.
Tel.: +40-258-811.689, +40-258-811.602
Fax: +40-258-811.454 Mobil: 0753-056.935
E-mail: ersekseg@romkat.ro

A szőkefalvi álli'tólagos jelenések ügyében illetékesek:
Exc. és Ft., dr. Jakubinyi György-Miklós érsek
Cím: 510010-Alba Iulia, Str. M. Viteazul 21.
E-mail cím: gyorgy.jakubinyi@romkat.ro
Mobil: 0744-615.582

Ft. dr. Székely Dénes kanonok, adjunktus, plébános
Cím: 510010-Alba Iulia, Str. M. Viteazul 17.
E-mail cím: szekelyd57@yahoo.com

Mobil: 0744-879.742

T. György István lelkész
Szőkefalva, Keresztelő Szent János, plébánia
Cím: 547255-Seuca 465., Com. Ganesti, jud. Mures
Tel: 0265-425.501 Fax: 0265-425.501
E-mail cím: igyorgy17@yahoo.com
Mobil: 0740-489.556
charisma likes this.
A Krisztus Világossága az Érsekség engedélyével működő lelkiségi lap volt, amely az utolsó jelenés után tematikus számot fordi'tott az ismertetésre.:
ichtys.hu/regi-ichtys/maria.html

Ezen ki'vül Dr. Molnár Gyula mariológus korábbi könyvei mérvadóak a témáról.

Az utóbbi években Jánossy Gábor, a Tengernek Csillaga felelős szerkesztője foglalkozik hitelt érdemlően a szőkefalvi jelenésekkel:
www.…More
A Krisztus Világossága az Érsekség engedélyével működő lelkiségi lap volt, amely az utolsó jelenés után tematikus számot fordi'tott az ismertetésre.:
ichtys.hu/regi-ichtys/maria.html

Ezen ki'vül Dr. Molnár Gyula mariológus korábbi könyvei mérvadóak a témáról.

Az utóbbi években Jánossy Gábor, a Tengernek Csillaga felelős szerkesztője foglalkozik hitelt érdemlően a szőkefalvi jelenésekkel:
www.tengernekcsillaga.hu/…/Szokefalva_1-23…
www.tengernekcsillaga.hu/…/SzokefalvaOtodi…
www.tengernekcsillaga.hu/…/SzokefalviBrevi…
www.tengernekcsillaga.hu/…/SzokefalviElmel…
www.tengernekcsillaga.hu/…/gyergyoi-konnye…
charisma likes this.
charisma
Köszönöm, közreadom egy összefoglaló cikkben hamarosan.
paro and one more user like this.
paro likes this.
Bazsó-Dombi Attila likes this.
Bergo*glio sok mélyen vallásos hívő szerint a bibliában szereplő hamis próféta, aki az Antikrisztus útját egyengeti. Lelki értelemben már skizmában van a római-katolikus egyház, mivel egyre többen vannak a tradicionalista hívők (akiket a zsinati egyház szeret fundamentalistának megbélyegezni ezzel is saját tudatlanságukat bizonyítva) valószínű, hogy ez testet fog ölteni. Az új egyház szimbóluma …More
Bergo*glio sok mélyen vallásos hívő szerint a bibliában szereplő hamis próféta, aki az Antikrisztus útját egyengeti. Lelki értelemben már skizmában van a római-katolikus egyház, mivel egyre többen vannak a tradicionalista hívők (akiket a zsinati egyház szeret fundamentalistának megbélyegezni ezzel is saját tudatlanságukat bizonyítva) valószínű, hogy ez testet fog ölteni. Az új egyház szimbóluma már kész, jövő év februárban pedig Frankfurtban, a dómban fognak ülésezni a német püspökök. Meglátjuk mivel rukkolnak elő...
Magyarországon az embereknek fogalmuk nincs arról, hogy mennyire megóvja hazánkat a Szűzanya a hanyatló Nyugat mocskától mind világi, mind egyházi-lelki értelemben. Hamis biztonságban élnek sokan... azt hiszik ez mindig így lesz... pedig jobban tennék, ha összetartanának és felkötnék a gatyamadzagot, s bűnbánatot, engesztelést tartanának, amíg nem késő. Ez a papokra ugyanúgy vonatkozik, mint a világi hívekre.
lowoa likes this.
Atosz80 – Istennek hála, a próféciákkal nem olyan egyszerű, mint ahogyan fent írtad! Mindenekelőtt pedig nem végzet bejelentése, amit az embernek tehetetlenül kell várnia, ellenkezőleg! A Szentírásban is az „ítélet-prófécia” mindig együtt jár az „üdvösség-próféciával”. „Mária kora” próféciáiban is kivétel nélkül megvan ez a polaritás. Csak 2 példát említek:

La Salette: "Ha népem nem akar engede…More
Atosz80 – Istennek hála, a próféciákkal nem olyan egyszerű, mint ahogyan fent írtad! Mindenekelőtt pedig nem végzet bejelentése, amit az embernek tehetetlenül kell várnia, ellenkezőleg! A Szentírásban is az „ítélet-prófécia” mindig együtt jár az „üdvösség-próféciával”. „Mária kora” próféciáiban is kivétel nélkül megvan ez a polaritás. Csak 2 példát említek:

La Salette: "Ha népem nem akar engedelmeskedni, kénytelen leszek elengedni Fiam karját. Olyan nehéz az és olyan súlyos, hogy már nem tudom tartani. Milyen régóta szenvedek miattatok... Ha azt akarom, hogy Fiam ne hagyjon el benneteket, szüntelenül imádkoznom kell, és ti nem törődtök ezzel! Hat napot adtam nektek a munkára, és magamnak tartottam fenn a hetediket, de ti nem akarjátok ezt megadni nekem… és azok is, akik a kocsikat hajtják, szitkozódásukba belekeverik Fiam nevét… Ha tönkremegy a termés, az csak miattatok van, tavaly láthattátok... de nem törődtetek vele! Sőt! Káromkodtatok... Az éhség lesz majd a büntetés…Ha megtérnek, még a kövekből is sziklákból is búzahalmok lesznek..."

Fatima: „Láttad a Poklot, ahová a szegény, bűnösök lelke kerül. Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek meg fog menekülni és béke lesz. A háború a végéhez közeledik, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, egy rosszabb fog kitörni XI. Piusz pápa méltósága alatt. Ha egy éjjel ismeretlen fényt láttok majd, tudjátok, hogy ez az a nagy jel Istentől, hogy közeledik a világ megbüntetése a sok gonoszságáért, háborúval, éhínséggel, az Egyház és a Szentatya üldözésével. Ennek megakadályozására jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati engesztelő szentáldozást. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva. A jókat fel fogják áldozni; a Szentatya sokat fog szenvedni; nemzetek fognak elpusztulni. Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, s az megtér és a béke időszaka fog újra a világra köszönteni. ”
Figyelemre méltó, hogy a Szűzanya Fatima-i kérését kísérő ígéretek idézésekor legtöbben elhagyják a Portugáliára vonatkozó részt: „A Szentatya fölajánlja nekem Oroszországot, és az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Portugáliában a hitigazság mindig megmarad.” „A Szűzanya 1929. június 13-án kérte Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének. «Elérkezett a pillanat, amelyben Isten felszólítja a Szentatyát, hogy a világ valamennyi püspökével együtt ajánlja fel Oroszországot Szeplőtelen Szívemnek. Megígéri, hogy ezáltal megmenti. […] Nem akartak kérésemre hallgatni!… meg fogják bánni, és majd teljesítik is, de már késő lesz. Oroszország akkorra már elterjeszti tévtanait a világon, háborúkat és egyházüldözést idéz elő…» […] Lucia nővér még 1940-ben is így ír XII. Piusznak: «A mi Urunk továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Szentséged a világot Mária Szeplőtelen Szívének ajánlja, Oroszország külön megemlítésével, és ezenkívül úgy rendeli, hogy a világ valamennyi püspöke Szentségeddel együtt teljesítse ezt a felajánlást.»”

Szervesen kapcsolódik ide egy szerény erdélyi kiegészítés: A székely népnek korunkban sújtó nehézségek ellenére, vagy talán éppen ezért, az ezredforduló óta Isten a Szűzanya által több új kegyelemforrást ajándékozott, amelyek továbbadásával hatékonyan szolgálhatja Isten akaratának maradéktalan megvalósulását: A Szűzanya szőkefalvi – állítólagos – jelenéseit a helyi legfőbb egyházi elöljáró részletesen dokumentálva a Hittani Kongregáció elé terjesztette. Hitelt érdemlő tanúk szerint Jakubinyi György érsek úr hitelesnek tartja a szőkefalvi jelenéseket, amelyben 1999-től 2000-ig 5 titkot adott. Az utolsó titok csak 2008-ban kerülhetett nyilvánosságra: „Eljön az idő, amikor az Egyház mérlegre kerül. Eljön az idő, amikor a papok tévelyegni fognak. Megölelik azt az utat, amelyik vesztükbe vezet. Amikor úgy látszik, hogy minden összeomlik, akkor fog győzni az Egyház, mert jönni fog egy Péter nevű pápa, aki a győzelem útjára vezeti az Egyházat.”
charisma
köszönet az összefoglalóért. Sajnos Szőkefalva hitelességére vonatkozóan az interneten nemigen találni megbízható forrást - ezzel nem az általad leírtakat vonom kétségbe.
charisma likes this.
Van éppen elegendő…
Atosz80 and one more user like this.
Atosz80 likes this.
lowoa likes this.
Atosz80
ami meg van jövendölve annak sajnos be kell következnie
charisma
Uram irgalmazz... Uram ne engedd, hogy egyházunk főpapjai skizmába vezessenek bennünket...

Szűzanya előre megmondta és még Jézus is tesz rá utalást magán üzenetekben és nyilvános üzenetekben is hogy a katolikus egyház legsötétebb órája közel van de a sötétség után jön a világosság ismerjük fel az idők jeleit mert ami meg van írva az a szemünk előtt teljesül be a vég időkben élünk az az a Jelenések Könyvének az idejében még ha sokak szerint képtelen hogy ilyen közel van a vég nagyon …More
Szűzanya előre megmondta és még Jézus is tesz rá utalást magán üzenetekben és nyilvános üzenetekben is hogy a katolikus egyház legsötétebb órája közel van de a sötétség után jön a világosság ismerjük fel az idők jeleit mert ami meg van írva az a szemünk előtt teljesül be a vég időkben élünk az az a Jelenések Könyvének az idejében még ha sokak szerint képtelen hogy ilyen közel van a vég nagyon igaz hogy nem tudjuk sem a napot sem azt az órát de a jelek szerint közel van Jézus Krisztus Második Eljövetele de még a Második Eljövetele előtt még nagyon nehéz idők lesznek és ez benne van a bibliába na szóval akkor most már nagyon közel van Jézus Krisztus Második Eljövetele.
Atosz80 likes this.