Segal
Reinkarnovaný lhář Kalisrátos. 😈👿👹👺💀☠👻👽💩 🤮
Hledač
Tak samozřejmě, souhlasím.
Měli bychom být celkově velmi opatrní v přijímání informací. I když třeba na internetu, v knize čteme, že to řekla Panna Maria (při zjevení kterému věříme), nebo svatý (kterého máme rádi) nemusí to být všechno tak docela pravda. I třeba nedokonalý překlad, nesprávně zvolené slovo může pozměnit význam sdělení.
Pak jsou i samozřejmě lidé, kteří cíleně manipulují informac…More
Tak samozřejmě, souhlasím.
Měli bychom být celkově velmi opatrní v přijímání informací. I když třeba na internetu, v knize čteme, že to řekla Panna Maria (při zjevení kterému věříme), nebo svatý (kterého máme rádi) nemusí to být všechno tak docela pravda. I třeba nedokonalý překlad, nesprávně zvolené slovo může pozměnit význam sdělení.
Pak jsou i samozřejmě lidé, kteří cíleně manipulují informacemi.
PetraB
Otče, nikdo nikdy neřekl, že zjevení nekontrolujeme. Vy si utvoříte nějakou vlastní premisu, která neodpovídá skutečnosti a na její bázi pak diskutujete. Je zbytečné Vám cokoli vyvracet.
Libor Halik
Nestačí kontrolovat trošičku, ale pořádně. Blahoslavená Kateřina Emmerichová předpověděla, že přijdou stovky falešných prorokyň. A jsou tady.
2 Kor. 11:14 Sám Satan se vydává za anděla světla.
1 Sol. 5:19-21 Ducha nezhášejte, (darem) prorokování nepohrdejte! Všecko však zkoušejte.
1 Jn 4:1 Miláčkové, nevěřte každému duchu, nýbrž zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. Pro @PetraB
PetraB
Měl byste se zase postavit na nároží - a zvěstovat lidem evangelium. Promiňte, místo nikdy nekončících diskuzí. Času je málo a zavržených hodně.