Peter(skala)
1554

8 dňová pobožnosť za nenarodených a duše v Očistci

Cirkev nám ponúka počas 8dňovej oktávy (od sviatku: "Všetkých svätých") mimoriadne odpustky pre zosnulých, čiže duše v Očistci, ale pritom môžeme …
Peter(skala)