Convertius
1662
tahamata
Święta Filomeno, umiłowana św. Jana Marii Vianeya, skasowana z kalendarza przez Sługę Bożego papieża Pawła VI... módl się za nami!