CÓRKA MARYI
211.1K

Bóg Ojciec: Wkrótce Mój Syn zostanie wysłany, aby odsłonić prawdę o stworzeniu ludzkości

God the Father: Soon, My Son will be sent to unveil the Truth of the Creation of humanity

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 18 października 2012 roku, godz. 18.00

Moja najdroższa córko, bliski jest czas, abym ponownie wysłał Mojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, by zebrał wszystkie Moje dzieci w Moim Sercu. Moje Serce, źródło wszelkiego życia, otworzy się, aby zgromadzić w jedno wszystkie Moje dzieci. Moja obietnica, aby ocalić wszystkie Moje maleństwa, jest prawie wypełniona.

Moim największym pragnieniem jest ukazać się każdej osobie, także tym, którzy nie rozumieją, dlaczego i w jaki sposób zostali stworzeni Moją Ręką.

Wkrótce Mój Syn zostanie wysłany, by odsłonić prawdę o stworzeniu ludzkości. Przygotowania do tego dnia trwały tak wiele dziesięcioleci. Nie mógł nastąpić do tej pory, bo strata tak wielu Moich dzieci byłaby zbyt wielka. Wkrótce Moim dzieciom zostanie ukazana prawda o ich stworzeniu, ich istnieniu i o nieśmiertelności ich dusz.

Podczas gdy w wielu duszach to wydarzenie wytworzy wielką nadzieję i radość, dla innych będzie to udręka, której nie będą w stanie udźwignąć.

Przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, cała ludzkość zostanie zalana Moim Źródłem Miłości i Miłosierdzia. Potem nastanie wielki podział, gdy te dusze, które odpowiedzą na Jego Miłosierdzie, zostaną wzięte na bok.

Pozostałe dusze otrzymają wszelką okazję, by usłyszeć Moje wezwanie z Niebios. Ja, ich Ojciec, dam się poznać poprzez potęgę klimatu. Moja Ręka będzie widoczna, gdy wyciągnę ją do każdego z Moich dzieci, aby uchronić je przed śmiercią. Moje wezwanie będzie słyszalne, ale nie przez wszystkich. Dzięki Moim prorokom zostanie tym duszom ukazana Moja Miłość – jako ostatnia próba, aby przyciągnąć je do Mojego Serca. Niebo się odsłoni i zostanie odciągnięte. Zostanie zwinięte jak zwój, dopóki znaki z Niebios nie zostaną ujawnione. Głosy Moich aniołów będą przyciągać te Moje biedne dusze aż do samego końca.

Przyrzekam teraz, że Moje Źródło Miłości okryje całą ziemię, gdy połączę Moje Serce z sercami wszystkich Moich dzieci.

Miliardy będą świadkami Mojej Boskiej Interwencji i wielu rzuci się z ulgą w Moje święte Ramiona. Prawda Mojego Boskiego Planu i tajemnica życia na ziemi zostanie obnażona, aby wszyscy ją zobaczyli. Dopiero wtedy człowiek przyjmie Prawdę o istnieniu Życia Wiecznego.

Koniec cierpienia na ziemi jest bliski. Ostateczne prześladowanie, kiedy zły duch zapanuje nad Moimi dziećmi, dopełnia się. Po nim wolność, Moje dzieci, której pragnąłem od początku, będzie w końcu ich udziałem.

Dzieci, spójrzcie na Mnie, waszego ukochanego Ojca, bo trzymam was w Moich Rękach. Przychodzę przez Mojego Syna, aby zabrać was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi. To jest Dziedzictwo, które obiecałem Mojemu Synowi. To jest Moja obietnica dla wszystkich Moich dzieci. Czas na te wielkie cuda bardzo się przybliża.

Błogosławię Moje dzieci, wszystkie i każde z osobna. Kocham was. Obejmuję was i jednoczę z Moim Sercem.

Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…wyslany-aby-odslonic-prawde-o-stworzeniu-ludzkosci
CÓRKA MARYI
"Przychodzę przez Mojego Syna, aby zabrać was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi. To jest Dziedzictwo, które obiecałem Mojemu Synowi. To jest Moja obietnica dla wszystkich Moich dzieci. Czas na te wielkie cuda bardzo się przybliża...."