CÓRKA MARYI
222.5K

Matka Zbawienia: Zostanie ogłoszony nowy, jeden światowy kościół i będzie on postrzegany jako wielka instytucja humanitarna

Mother of Salvation: The new one world church will be announced and it will be seen as a great humanitarian institution

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

piątek, 17 października 2014 roku, godz. 15.30

Moje drogie dzieci, proszę, módlcie się za wierne wyświęcone sługi Mojego Syna, gdy przyszłe wydarzenia będą miały miejsce. Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów i w niełasce zesłanych na pustkowie. Zamęt i zamieszanie będą się szerzyć w Kościele Mojego Syna, a zdrajcy będą bardzo rośli w liczbę i wielu za nimi pójdzie. Inne kościoły chrześcijańskie staną się bliskie nowo przeformułowanemu kościołowi, a wtedy już wszystko będzie gotowe, by powstała nowa, globalna religia. Dla wielu, którzy pragną zmian, ta nowa forma kościoła będzie się z początku wydawała powiewem świeżego powietrza. Potem stanie się jasne, że służy on tylko tym, którzy chcą zmienić Prawa Boże, by dostosować je do swojego grzesznego życia. Ten kościół utraci całą wiarę. Będzie miał wszystkie pozory nowego, odnowionego Kościoła Bożego, ale jakiekolwiek symbole oznaczające uwielbienie dla Mojego Syna całkowicie stracą to znaczenie.

Potem, gdy czas dojrzeje, zostanie ogłoszony nowy, jeden światowy kościół i będzie on postrzegany jako wielka instytucja humanitarna. Będzie on nierozerwalnie związany ze światem polityki i biznesu. Wtedy dołączą do niego ci, którzy nigdy nie należeli do żadnego wyznania. Jak bardzo będą się cieszyli, gdyż każdy grzech zostanie usprawiedliwiony, a to przyniesie ulgę wielu ludziom, bo będą oni mogli przeżywać swoje życie tak, jak chcą. Już nie będą się musieli martwić, że obrażają Boga, ponieważ nie będą traktowali grzechu jako powodu do niepokoju.

Ten nowy kościół, aby wytworzyć poczucie bycia wartościowym, będzie wspierał działania humanitarne i charytatywne i cały świat będzie go oklaskiwał. Wkrótce potem nie będzie różnicy między nim a światowymi sojuszami politycznymi i organizacjami biznesowymi, poświęconymi filantropii.

Tymczasem prawdziwy Kościół Mojego Syna, ponieważ został przez Niego założony, pozostanie żywy, choć osłabiony. Niewielka liczebnie Reszta Kościoła nigdy się nie podda, nawet gdy władzę przejmie antychryst.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wyświęceni słudzy Mojego Syna przezwyciężyli swój strach i stanęli do głoszenia Prawdy, nawet gdy ich głosy będą zagłuszane przez tych, którzy zdradzają Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…awienia-wielu-zostanie-pozbawionych-swoich-tytulow

_____________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Orędzia o Jednej Światowej Religi - Jednym Światowym kościele

17.04.2013 - Znaku, który będzie symbolizował Jedną Nową Światową Religię, nie należy mylić ze Znamieniem Bestii

18.08.2013 - Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę, aby pozostać wiernym Kościołowi

20.04.2014 - Bóg Ojciec: Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka

27.04.2014 - Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości


27.11.2014 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

Matka Zbawienia: Zostanie ogłoszony no…

_____________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wyświęceni słudzy Mojego Syna przezwyciężyli swój strach i stanęli do głoszenia Prawdy, nawet gdy ich głosy będą zagłuszane przez tych, którzy zdradzają Mojego Syna."