CÓRKA MARYI
222.5K

Matka Zbawienia: Zostanie ogłoszony nowy, jeden światowy kościół i będzie on postrzegany jako wielka …

Mother of Salvation: The new one world church will be announced and it will be seen as a great humanitarian institution KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH piątek, 17 października 2014 roku, godz. 15.30More
Mother of Salvation: The new one world church will be announced and it will be seen as a great humanitarian institution
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
piątek, 17 października 2014 roku, godz. 15.30
Moje drogie dzieci, proszę, módlcie się za wierne wyświęcone sługi Mojego Syna, gdy przyszłe wydarzenia będą miały miejsce. Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów i w niełasce zesłanych na pustkowie. Zamęt i zamieszanie będą się szerzyć w Kościele Mojego Syna, a zdrajcy będą bardzo rośli w liczbę i wielu za nimi pójdzie. Inne kościoły chrześcijańskie staną się bliskie nowo przeformułowanemu kościołowi, a wtedy już wszystko będzie gotowe, by powstała nowa, globalna religia. Dla wielu, którzy pragną zmian, ta nowa forma kościoła będzie się z początku wydawała powiewem świeżego powietrza. Potem stanie się jasne, że służy on tylko tym, którzy chcą zmienić Prawa Boże, by dostosować je do swojego grzesznego życia. Ten kościół utraci całą wiarę. Będzie miał wszystkie pozory nowego, odnowionego …More
CÓRKA MARYI
"Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wyświęceni słudzy Mojego Syna przezwyciężyli swój strach i stanęli do głoszenia Prawdy, nawet gdy ich głosy będą zagłuszane przez tych, którzy zdradzają Mojego Syna."