Przemko
11.7K
jankmita
"Nie zawaham się stwierdzić, że wielką chorobą naszych czasów
jest ubóstwo prawdy. Sukces, skuteczne działanie wszędzie ją przewyższyło. Rezygnacja z prawdy i ucieczka w konformizm grupowy to jedynie pozornie droga do spokoju. Taki rodzaj wspólnoty jest budowaniem na piasku. Ból prawdy stanowi warunek prawdziwej wspólnoty. Trzeba go przyjmować dzień po dniu. Tylko w małej cierpliwości prawdy …
More
"Nie zawaham się stwierdzić, że wielką chorobą naszych czasów
jest ubóstwo prawdy. Sukces, skuteczne działanie wszędzie ją przewyższyło. Rezygnacja z prawdy i ucieczka w konformizm grupowy to jedynie pozornie droga do spokoju. Taki rodzaj wspólnoty jest budowaniem na piasku. Ból prawdy stanowi warunek prawdziwej wspólnoty. Trzeba go przyjmować dzień po dniu. Tylko w małej cierpliwości prawdy dojrzewamy od wewnątrz, stajemy się wolni
od nas samych oraz wolni dla Boga.
[...] Bernanos określił ból
jako istotę Bożego Serca, a cielesne i duchowe cierpienie
czymś najbardziej kosztownym, co dał nam Pan".


Joseph Ratzinger - "Głosiciele słowa i słudzy waszej radości".
Wyd. KUL 2012, s. 412.

Módlmy się za Ojca Świętego
i ofiarowujmy swoje cierpienia w Jego intencji - to dary bezcenne.

ps.
cooperatores veritatis - współpracownicy prawdy
/ nie ..."pracy" - jak padło w filmie/.