ľubica
citácia z knihy od kňaza Václava Kociana: Storočnica Fatimy a jej odkaz, str. 24----- / veľmi odvážne tvrdenie -moja pozn., pretože nikto z kňazov toto ešte verejne nepovedal....a tak jasne! 🙏 /
bod 823-824 : Tajomstvo sv. Faustíny a pp.František
17. XII. 1936 Dnešný deň som obetovala za kňazov. V tento deň som trpela viac ako inokedy. Aj vnútorne, aj navonok. Nevedela som, že za jeden deň …More
citácia z knihy od kňaza Václava Kociana: Storočnica Fatimy a jej odkaz, str. 24----- / veľmi odvážne tvrdenie -moja pozn., pretože nikto z kňazov toto ešte verejne nepovedal....a tak jasne! 🙏 /
bod 823-824 : Tajomstvo sv. Faustíny a pp.František
17. XII. 1936 Dnešný deň som obetovala za kňazov. V tento deň som trpela viac ako inokedy. Aj vnútorne, aj navonok. Nevedela som, že za jeden deň je možné toľko trpieť. Snažila som sa vykonať si sv. hodinku, v ktorej môj duch ochutnával horkosti Getsemanskej záhrady. Bojujem celkom osamotená, podopretá jeho ramenom, proti všetkým ťažkostiam, ktoré stoja ako nepreniknuteľné múry predo mnou. Ale dôverujem v silu jeho mena a nebojím sa ničoho. 824 V tomto osamotení je sám Ježiš mojím Majstrom. On sám ma vychováva a poúča, cítim, že som pod jeho zvláštnym pôsobením. Kvôli svojim nepochopiteľným zámerom a nepreskúmateľným súdom ma zvláštnym spôsobom zjednocuje so sebou a dovoľuje mi vnikať do nepochopiteľného tajomstva. Je jedno tajomstvo, ktoré ma spája s Pánom, o ktorom nemôže vedieť nikto, ani anjeli. Hoci by som to chcela vypovedať, nedokáženm to vypovedať, a predsa tým žijem a budem žiť nave ky. Toto tajomstvo ma odlišuje od iných duší tu na zemi i vo večnosti.
----------------------------------------------
" ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli..." / Mt 24, 39/.
Domnievam sa, že ide o tajomstvo, ktoré sa týka konca časov a odpadu od viery a veľkého súženia, ale s najväčšou pravdepodobnosťou zvlášť pápeža Františka a situácie v Cirkvi, najmä hierarchie a kňazov za jeho vlády, najmä vo Vatikáne.
Keď bol totiž kard. Bergoglio zvolený za pápeža, dozvedeli sme sa, že sa narodil práve toho 17.12. 1936!, ked sv. Faustína prežívala horkosť Getsemanskej záhrady a obetovala sa z kňazov. Bez pochýb skaza a zrada kňazstva, najmä toho vyššieho a slobodomurárskeho, je veľká a pravdepodobne teraz , za p. F.sa blíži k svojmu vrcholu.!!! Pridajme sa sv. Faustíne 🙏 modlime sa a obetujme sa s láskou za pápeža a za kňazstvo pod jeho vedením, najmä v Ríme.....Prečo mlčí František?
zachej
Dnes už kultové dielo Denníček, ktoré odhaľuje hĺbku Božieho milosrdenstva tak, ako nikdy predtým.