ľubica
tak toto teda nezniesli pokonciloví pápeži!!!! KYRIE ELEISON!!!! 🙏
Tretie tajomstvo Fatimy: Pápež s démonickými očami?
ľubica
pod týmto nadpisom je táto kniha dostupná v PDF ci vo Worde:
Václav Kocian alebo Marián Gavenda???
One more comment from ľubica
ľubica
ľubica
no možeme čakať že KBS vydá zákaz vydávať túto knihu, podobne ako Kolumbiskí biskupi prestali podporovať prorodinnú TV , pretože jej riaditel a akademik pán Galat nazval pápeža Františka "falošným prorokom"
5 more comments from ľubica
ľubica
bod 823-824 v Denníčku sv. sestry Faustíny Kowalskej
Tajomstvo sv. Faustíny a pp.František
17. XII. 1936 Dnešný deň som obetovala za kňazov. V tento deň som trpela viac ako inokedy. Aj vnútorne, aj navonok. Nevedela som, že za jeden deň je možné toľko trpieť. Snažila som sa vykonať si sv. hodinku, v ktorej môj duch ochutnával horkosti Getsemanskej záhrady. Bojujem celkom osamotená, podopretá …More
bod 823-824 v Denníčku sv. sestry Faustíny Kowalskej
Tajomstvo sv. Faustíny a pp.František
17. XII. 1936 Dnešný deň som obetovala za kňazov. V tento deň som trpela viac ako inokedy. Aj vnútorne, aj navonok. Nevedela som, že za jeden deň je možné toľko trpieť. Snažila som sa vykonať si sv. hodinku, v ktorej môj duch ochutnával horkosti Getsemanskej záhrady. Bojujem celkom osamotená, podopretá jeho ramenom, proti všetkým ťažkostiam, ktoré stoja ako nepreniknuteľné múry predo mnou. Ale dôverujem v silu jeho mena a nebojím sa ničoho. 824 V tomto osamotení je sám Ježiš mojím Majstrom. On sám ma vychováva a poúča, cítim, že som pod jeho zvláštnym pôsobením. Kvôli svojim nepochopiteľným zámerom a nepreskúmateľným súdom ma zvláštnym spôsobom zjednocuje so sebou a dovoľuje mi vnikať do nepochopiteľného tajomstva. Je jedno tajomstvo, ktoré ma spája s Pánom, o ktorom nemôže vedieť nikto, ani anjeli. Hoci by som to chcela vypovedať, nedokáženm to vypovedať, a predsa tým žijem a budem žiť nave ky. Toto tajomstvo ma odlišuje od iných duší tu na zemi i vo večnosti.
----------------------------------------------
" ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli..." / Mt 24, 39/.
Domnievam sa, že ide o tajomstvo, ktoré sa týka konca časov a odpadu od viery a veľkého súženia, ale s najväčšou pravdepodobnosťou zvlášť pápeža Františka a situácie v Cirkvi, najmä hierarchie a kňazov za jeho vlády, najmä vo Vatikáne.

str. 24:
Keď bol totiž kard. Bergoglio zvolený za pápeža, dozvedeli sme sa, že sa narodil práve toho 17.12. 1936!, ked sv. Faustína prežívala horkosť Getsemanskej záhrady a obetovala sa z kňazov. Bez pochýb skaza a zrada kňazstva, najmä toho vyššieho a slobodomurárskeho, je veľká a pravdepodobne teraz , za p. F.sa blíži k svojmu vrcholu.!!! Pridajme sa sv. Faustíne 🙏 modlime sa a obetujme sa s láskou za pápeža a za kňazstvo pod jeho vedením, najmä v Ríme....
ľubica
po prečítaní tejto knihy nastane Triedenie duchov... na Slovensku, medzi kňazmi, biskupmi, laikmi..... 🥴
ľubica
ano alica , opísala som to z tej publikácie, je tam veľa vecí, ktoré my sem dávame z lumen de lumine a pod.
ľubica
str. 24: ANTICIRKEV vystúpila z utajenia
O veľmi nepriaznivej situácii v Ríme / na pápežských univerzitách a vo Vatikáne/ hovorili slovenskí kňazi tam žijúci: čo je tu v Ríme, to je HNOJ! Na univerzitách sa bez zábran vyučujú bludné náuky....Istotne o väčšine to neplatí, no ich pravosť a vernosť je spojená s nemalými obetami.
V Ríme sa dejú veci pre 3O-timi orkmi nepredstaviteľné!!! Deň pred …More
str. 24: ANTICIRKEV vystúpila z utajenia
O veľmi nepriaznivej situácii v Ríme / na pápežských univerzitách a vo Vatikáne/ hovorili slovenskí kňazi tam žijúci: čo je tu v Ríme, to je HNOJ! Na univerzitách sa bez zábran vyučujú bludné náuky....Istotne o väčšine to neplatí, no ich pravosť a vernosť je spojená s nemalými obetami.
V Ríme sa dejú veci pre 3O-timi orkmi nepredstaviteľné!!! Deň pred synodou o rodine / 2015/ Ktzysztof Charamsa, poľský katolícky kňaz, teológ adokovca zamstnanec a člen Kongregácie pre a náuku viry!!! povedal v rozhovore pre denník Corriere della Sera, že je gay a že má partnera !!!! Bolo to akod obre načasované bomba pre SYNODU O RODINE, ktorá práve začínala a samozrejme aj pore masmédiá....
ANTICIRKEV vystúpila z utajenia na verejnosť
ľubica
filofej / ceskoslo aspon pár riadkov na str. 23-24:
13 02 2013, Rím, generálna audiencia v aule Pavla VI.
O 10.30 prichádza Benedikt XVI, vítaný neuveriteľným jasotom a potleskom. Istá sestra, obdarená prorockým darom, ktorý zakúsili viacerí kňazi, aj biskupi a ,mnohí laici vidí nad Sv Otcom plávať bielu loď. Keď pápež zastane a obráti sa k prítomným, aby ich pozdravil, aj loď nad ním zastane a …More
filofej / ceskoslo aspon pár riadkov na str. 23-24:
13 02 2013, Rím, generálna audiencia v aule Pavla VI.
O 10.30 prichádza Benedikt XVI, vítaný neuveriteľným jasotom a potleskom. Istá sestra, obdarená prorockým darom, ktorý zakúsili viacerí kňazi, aj biskupi a ,mnohí laici vidí nad Sv Otcom plávať bielu loď. Keď pápež zastane a obráti sa k prítomným, aby ich pozdravil, aj loď nad ním zastane a potom sa rozlomí na dve polovice, spojené iba na dne úzky pásom / neskôr videla 2 polovice lode akoby zošité čiernym lanom...
sestra sklonená s hlavou v dlaniach, veľmi súcití s milovaným Benedettom , plače a počuje hlavou v dlaniach hlas Pána Ježiša: " Mám znova prísť a dať sa ukrižovať a vstať zmŕtvych?" Sestra pochopila, že teraz je čas bolestnej GOLGOTY CIRKVI A BENEDIKTA XVI., KTORÝ BOL VÍTANÝ NADŠENÝMI ZVOLANIAMI, POTLESKOM A OVÁCIAMI, podobne ako Pán Ježiš na Kvetnú nedeľu pri vstupe do Jeruzlema...