Sulika
372.7K
pokrk
Samson1 -vravíš,že veríš T.Akvinskému.Veríš mu aj toto?
Svätý Tomáš Akvinský a svätý Bernard z Clairvaux – nesúhlasili s teologickými dôvodmi náuky o Nepoškvrnenom Počatí.
Caesar
Domine Deo, len nie zase vatikánský koncil.
Ak má byt nejaký koncil, tak II Tridentský nech je. Vatikánské koncily nedopadli dobre hlavne ta druhovatikánská katastrofa!
alino
Samson1 12:33 Tu píšeš o 100x pravde od sv. T. Akvinského.
Sv. Tomáš Akvinský napsal, že člověk je povinen hledat pravdu, kto tak nečiní staví se proti Bohu! (Summa proti pohanům)
pokrk
pokrk
Toto nie je prvý raz.Mike operuje medenými hadmi a Samson cherubmi.Ja by som len rád videl to miesto kde čítali,že ich treba uctievať.Boh určite nie je proti umeniu,ale:nebudeš sa tomu klaňať,ani tomu slúžiť.
Ostrik
Církev, založená na člověku už dávno propadla peklu. Ježíš to řekl předem a co řekl Ježíš, je pravda. Proto je třeba hledat církev založenou na Bohu, na Kristu. Bůh je ta skála, kterou brány pekelné nepřemohou.
Iz 44:8 :
Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné nevím.
Mt 7:24
24„Každý,…More
Církev, založená na člověku už dávno propadla peklu. Ježíš to řekl předem a co řekl Ježíš, je pravda. Proto je třeba hledat církev založenou na Bohu, na Kristu. Bůh je ta skála, kterou brány pekelné nepřemohou.
Iz 44:8 :
Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné nevím.
Mt 7:24
24„Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále.

🤗
Ostrik
Proč asi Pán Ježíš učedníkům řekl: To čiňte na mou památku?
Bylo to proto, aby si uvědomili, že Bůh chce bydlet v srdcích lidí. Lidé však k přijímání chodí nehodně. Jedí, jako by jedli jakékoliv jiné jídlo. Snědí a už neví, co jedli. Připojili Boha k jitrnicím.
Bůh nechce být uzamčen v tabernákulu. Chce být činný v člověku. Chce, aby člověk, do kterého vstoupil, konal Jeho vůli. Co ale dělá …More
Proč asi Pán Ježíš učedníkům řekl: To čiňte na mou památku?
Bylo to proto, aby si uvědomili, že Bůh chce bydlet v srdcích lidí. Lidé však k přijímání chodí nehodně. Jedí, jako by jedli jakékoliv jiné jídlo. Snědí a už neví, co jedli. Připojili Boha k jitrnicím.
Bůh nechce být uzamčen v tabernákulu. Chce být činný v člověku. Chce, aby člověk, do kterého vstoupil, konal Jeho vůli. Co ale dělá nehodně přijímající? Pozře Pána, odejde do svého domova, pustí si televizi a otevře si pivo. Natláská se jitrnic a libuje si, že má plnou spíž. Plnou spíž a plný břich. 🤮
Sulika
🙏 Prosím Tě Pane Bože Trojjediný aby ti kteří budou rozhodovat o budoucnosti Tvé církve zde na zemi byli
muži tohoto snažení, aby v tichu modlitby nacházeli Tvou svatou vůli. Amen.

...Starec povedal: "Bdej teda, aby si počas modlitby nebol závislý na žiadnej svojej predstave, ale aby si zotrvával v tichom pokoji. Iba tak Ten, ktorý sa zmilúva nad nevedomými, nejakého bezvýznamného človeka ako …More
🙏 Prosím Tě Pane Bože Trojjediný aby ti kteří budou rozhodovat o budoucnosti Tvé církve zde na zemi byli
muži tohoto snažení, aby v tichu modlitby nacházeli Tvou svatou vůli. Amen.

...Starec povedal: "Bdej teda, aby si počas modlitby nebol závislý na žiadnej svojej predstave, ale aby si zotrvával v tichom pokoji. Iba tak Ten, ktorý sa zmilúva nad nevedomými, nejakého bezvýznamného človeka ako si ty navštívi, a obdaruje najväčším darom- MODLITBOU."
Ostrik
Tvůj bůh je břicho, pokud možno naplněné k prasknutí. Buď upřímný a pravdomluvný. 🤗
Samson1
Můj Bůh je jinak všudepřítomný a může být současně na 1000 místech, zjevit se tisíci lidem na rozličných místech a ukázat svou jasnou tvář 👍 👍 👍 Nechápeš vbec Ježíšovu lásku. Raději ho máš zamčeného v tabernákulu a mlč když věcem nerozumíš 🤐
Ostrik
Nepiš nesmysly, Samsone. Necituji sám sebe a ty to víš moc dobře. Ale jako hlupák stavíš Akvinského proti Bohu, víš, že Bůh má pravdu a ne Akvinský. Raději však zůstaneš ve lži, abys nemusel Bohu dát místo ve svém srdci. Raději ho máš zamčeného v tabernákulu. Ostudo. 🥴
Sulika
a kde když jsi v duchu s antikristem? stále to nechápeš co ti říkám....
Samson1
Ty jsi Ostriku Bůh a mám ti věřit, no to bych dopad 😀 😀 😀 Jinak Suliko těch tsíc tváří ti uznávám, ale já mám Boha jednoho ve třech osobách 🤗 🤗 🤗
Ostrik
Samson1 12:33

Klaním se Ti vroucně skrytý Bože náš, jenž tu sebe ve svátosti sebe ukrýváš. Údivem je jata duše, mysl má, když o divu této lásky rozjímám... Tam kde lidské smyly slábnou, všechno víra znamená a 100X budo věřit Tomáši Akvinskému, než jednou Ostrikovi
________________________________________________________________________________________________
Ty si to také oprav, napapaný Budu…More
Samson1 12:33

Klaním se Ti vroucně skrytý Bože náš, jenž tu sebe ve svátosti sebe ukrýváš. Údivem je jata duše, mysl má, když o divu této lásky rozjímám... Tam kde lidské smyly slábnou, všechno víra znamená a 100X budo věřit Tomáši Akvinskému, než jednou Ostrikovi
________________________________________________________________________________________________
Ty si to také oprav, napapaný Budulínku. Komu budeš věřit, člověku Tomášovi Akvinskému nebo Bohu jedinému? 😀 🤗
Ostrik
Promluvil Bůh, nikoliv Ostrik. 🤗
Sk 7:48-51
48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému; jak vaši otcové, tak i vy! 🤬
Sulika
Počkej 🤗 milovaný bratře Ostriku..zabrzdi. Chrámy byly postaveny k setkávání křesťanů. Myslím, že v tom III:VK, kterého
jak doufám,se také zúčastníš....budete brát ohled na shromáždění...abychom nemokli jak v pondělí v Olomouci při
mši svaté na náměstí.
Samson1
Klaním se Ti vroucně skrytý Bože náš, jenž tu sebe ve svátosti sebe ukrýváš. Údivem je jata duše, mysl má, když o divu této lásky rozjímám... Tam kde lidské smyly slábnou, všechno víra znamená a 100X budo věřit Tomáši Akvinskému, než jednou Ostrikovi 👍
Ostrik
Sk 7:48-51
48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému; jak vaši otcové, tak i vy! 🤬
Ostrik
To je tím, jak do omrzení opakují, že církev je postavená na člověku. Motají dohromady Petrus a petra. Přitom víme, že jediná skála je Bůh.
__________________________________________________________________________________________
Iz 44:8 :

Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné nevím…More
To je tím, jak do omrzení opakují, že církev je postavená na člověku. Motají dohromady Petrus a petra. Přitom víme, že jediná skála je Bůh.
__________________________________________________________________________________________
Iz 44:8 :

Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné nevím. 🤗
Sulika
Ano Samsone já opravdu přijímám Tělo a Krev Krista Pána....protože ON to tak řekl...a já to vírou přijímám.
Ovšem u heretiků, kteří zapřeli 1.Boží přikázaní a vyměnili za boha tisíce tváří...tomu tak není. Máte jen placebo
a je to s vám horší než s protestanty....protože si něco namlouváte a nemáte dostatek světla k pochopení