Clicks4
ms.news

Realisme Sosialis? Kathedral Anglikan Menambah Jesus Berkulit Hitam

Sebuah lukisan realistik yang bertemakan “Last Supper” yang mencirikan seorang Jesus yang berkulit hitam diletakkan dalam Kathedral Anglikan St Albans, Hertfordshire, England.

Gereja tersebut berkata bahawa perubahan tersebut adalah untuk memberi sokongan solidariti kepada Gerakan Black Lives Matter(BLM), kumpulan yang sama itu, juga merupakan kumpulan yang tidak peduli bahawa hakikatnya bayi Negro juga merupakan mangsa pertama jaringan pengguguran Perancangan Keibu-bapaan.

Gambar tersebut telah diletakkan di tempat yang kononnya digelar altar of the persecuted (altar bagi yang dianiayai) menggantikan babak Kelahiran Christ yang masih berkulit cerah. Khususnya dalam Gereja, lukisan realistik lazimnya dikatakan tidak terjalin dengan zaman moden.

#newsMnbvnfnoks