„Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu“ Mt 27, 50

V tejto chvíli každý, kto miluje Ježiša Krista, musí ostať v tajuplnom Božskom tichu, súcitne pozerať na milovaného Spasiteľa, tak strýzneného pre naše hriechy , pretože „pre hriech svojho ľudu dostal …More
V tejto chvíli každý, kto miluje Ježiša Krista, musí ostať v tajuplnom Božskom tichu, súcitne pozerať na milovaného Spasiteľa, tak strýzneného pre naše hriechy , pretože „pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný“ Iz 53, 8b. Nemyslím si, že tvoje či moje slzy sú slabosťou, ale možno aspoň malým vonkajším prejavom ľútosti nad svojimi hriechmi, pretože „On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov“ Iz 53, 12.
Na krížovej ceste, pri ôsmom zastavení je v piesni : „Ježiš zasa sily zbiera-vstáva s krížom a pozerá-ta, na ženy plačúce; - Nad mojimi bolesťami – neplačte, lež nad svojimi – synmi slzte kajúcne“.
Ježiš rázne hovorí tebe aj mne a tiež každému: „Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou, a nad svojimi deťmi“ Lk 23, 28. Ak chceme úprimne ísť za Ježišom a nechceme robiť divadlo z nášho pokánia, tak musíme plakať hlavne a najviac nad sebou, nad zle vychovanými deťmi, nad tým akú spúšť sme nechali na tejto zemi. Musíme plakať nad pohoršeniami, nad tým, že sme sa ako kresťania …More