Scudetto
Módlmy się, aby uczestniczący w tym katolicy nie utracili wiary. Oczekiwanie ,że heretycy oglądający taki upadek Kościoła się nawrócą jest zapewne niepoprawnym optymizmem ,ale cuda bywają...
alexius
@BN: cytowałem tylko Encyklikę papieską. Jak kolega znajdzie jakieś inne jej tłumaczenie to proszę o podanie linka.
BN
alexius 2013-12-31 13:26:51

To strona sedeków schizmatyków nienależacych do koscioła katolickiego
tylko heretycy cytują tą stronę
www.ultramontes.pl/Mortalium_animos.htm
alexius
ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA XI
Mortalium animos, O popieraniu prawdziwej jedności religii

"...
Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego…
More
ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA XI
Mortalium animos, O popieraniu prawdziwej jedności religii

"...
Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kiedyś, niestety, odpadli. Powtarzamy, by powrócili do jednego Kościoła Chrystusa, który jest dla wszystkich widoczny i po wsze czasy, z woli Swego Założyciela, pozostanie takim, jakim go On dla zbawienia wszystkich ludzi ustanowił. Mistyczna Oblubienica Chrystusa przez całe wieki pozostała bez zmazy i nigdy też zmazy doznać nie może. Daje już o tym świadectwo Cyprian: "Oblubienica Chrystusa – pisze on – nigdy nie może być pozbawioną czci. Jest ona nieskalana i czysta. Zna tylko jedno ognisko, świętość tylko jednej komnaty przechowuje w czystości". I ten święty świadek słusznie się dziwił, jak ktoś wierzyć może, "że ta jedność, której fundamentem jest niezmienność Boga, której spoistość poręczona jest tajemnicą niebios, mogłaby być w Kościele zerwana i rozbita przez waśń poróżnionych ludzi" . Skoro to mistyczne ciało Chrystusa, Kościół, jedno jest, spojone i złączone jak ciało fizyczne, bardzo niedorzecznym człowiekiem okazałby się ten, kto by chciał twierdzić, że ciało mistyczne Chrystusa może się składać z odrębnych, od siebie oddzielonych członków. Kto więc nie jest z Kościołem złączony, ten nie może być Jego członkiem i nie ma łączności z głową – Chrystusem
..."

www.ultramontes.pl/Mortalium_animos.htm
alexius
Wszystkich katolików ostrzegam przed antykatolicką ideologią Taizé.

Prorok Z Taize
😲
BN
Ponad 4,5 tys. Polaków weźmie udział w rozpoczynającym się w sobotę w Strasburgu we Francji 36. Europejskim Spotkaniu Młodych.