25:56
henryk33
4172
Apel do Bractwa św. Piusa X
wacula25wp.pl
Nowy ryt celebracji Mszy Świętej jest piękny .Ponieważ kapłani w posłudze i podobnie jak on działający w zastępstwie Osoby Chrystusa. To wola Chrystusa, to tchnienie Ducha Świętego wzywa Kościół do tej zmiany. PIĘĆDZIESIĄTNICA W TRADYCJI -KK. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego daje narodom zrozumienie w ich ojczystych językach wiarę w BOGA.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
TUTAJ SĄ WSZYSTKIE POZOSTAŁE KOMENTARZE ;
Apel do Bractwa św. Piusa X.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
PiotrM
PRZECZYTAJ WSZYSTKO I OBEJRZYJ WSZYSTKIE MATERIAŁY , KTÓRE TUTAJ DOSTARCZYŁEM ZANIM PONOWNIE NAKRĘCISZ JAKIŚ FILMIK !
Panie kolego jak mało wiesz o Bractwie Św.Piusa X-go ! Gdzie spotkałeś się z przypadkiem , aby którykolwiek z duchownych chodził z prośbą o pochówek kogokolwiek ze swojej rodziny ? (wyssane z palców ) a jeśli miałeś na myśli wiernych -to z pewnością nikt z …More
PiotrM
PRZECZYTAJ WSZYSTKO I OBEJRZYJ WSZYSTKIE MATERIAŁY , KTÓRE TUTAJ DOSTARCZYŁEM ZANIM PONOWNIE NAKRĘCISZ JAKIŚ FILMIK !
Panie kolego jak mało wiesz o Bractwie Św.Piusa X-go ! Gdzie spotkałeś się z przypadkiem , aby którykolwiek z duchownych chodził z prośbą o pochówek kogokolwiek ze swojej rodziny ? (wyssane z palców ) a jeśli miałeś na myśli wiernych -to z pewnością nikt z tradycjonalistów nie pójdzie po żaden Sakrament Św. Do duchownego , który ( jeśli jest świadomy -wpływów i utworzenia posoborowej judo -protestanckiej mszy przez masonerię ) nie tylko , że nie jest kapłanem ,ale nawet nie jest katolikiem ! Znasz historię jak masoneria wiele lat pracowała na tym ,aby wyszkolić swoich ludzi by ich wcisnąć do struktur Kościoła Św.w celu zburzenia Go od środka ??? nie znasz ! przesyłam do wykładów prof KUL-go Piotra Jaroszyńskiego . Czy wiesz o tym , że Sobór Watykański II-gi był ustawką masonerii a na czele stał ich człowiek mason " Bp. " Annibale Bugnnini i zaprosił na ten " teatr " 6-ciu znanych protestantów i wspólnie pracowali nad tym , żeby usunąć wszelkie przeszkody w Liturgii i Nauce Kościoła Katolickiego , aby( bez teologicznych debat )zjednoczyć się ??? Poza tym Pismo Święte potwierdza Boży plan zachowania jego Słowa. W Ew. Mateusza 5.18 Jezus mówi, „Powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.” Jezus nie mógłby złożyć takiej obietnicy, gdyby nie był pewien, że Bóg zachowa swoje Słowo. Jezus również powiedział, „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Ew. Mateusza 24,35; Ew. Marka 13.31; Ew. Łukasza 21.33). Boże Słowo nie przeminie i wypełni się to, co Bóg zaplanował. Znasz Encykliki papieskie co grozi każdemu duchownemu za współprace z masonerią ?? ? ENCYKLIKA LEONA XIII PAPIEŻA O MASONERII ; ultramontes.pl/encyklika_o_masonii.htm (fragment ) „Codex Iuris Canonici” ogłoszony przez Benedykt XV 27 maja 1917 roku w Konstytucji Apostolskiej „Providentissima Mater Ecclesia” stanowił ukoronowanie wszystkich posunięć Kościoła związanych z wolnomularstwem i zawierał bardzo mocno zaakcentowane potępienie wolnomularstwa. Kanon 2335 mówił, iż „katolicy, wstępujący do sekty masońskiej względnie do jej podobnych stowarzyszeń, walczących z Kościołem i z legalnymi władzami cywilnymi, popadają tym samym w EKSKOMUNIKĘ zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej simpliciter”. Tak więc tutaj relacja Kościoła do wolnomularstwa ukazana była aż nadto wyraźnie. opoka.org.pl/biblioteka/I/IH/kosciol_i_masoni ZATEM KAŻDY ŚWIADOMY BISKUP I KAPŁAN PRZYNALEŻĄCY DO POSOBOROWEJ WATAHY WILKÓW W OWCZYCH SKÓRACH Z ZASADZIE POPPADŁW ESKOMUNIKI " IPSCO FACTO " -NIE JEST ANI BISKUPEM ANI KATOLIKIEM ! DLATEGO TO CO POWIEDZIAŁEŚ NA POCZĄTKU : " NIE JEStEM PRZECIWNY BRACTWU ŚW.PIUSA X-go " JEST ABSURDEM I NIEDORZECZNOŚCIĄ , PONIEWAŻ BRACTWO ŚW. PIUSA X-GO NIC NOWEGO NIE WNIOSŁO DO KOŚCIOŁA ANI NICZEGO SIĘ NIE WYZBYŁO ! TRWA W NIEZMIENNEJ , NIEZMUTOWANEJ NAUCE KATOLICKIEGO , EWANGELII I TRADYCJI - CZYLI PO PROSTU JEST K O N T N U A T O R E M MISTYCZNEGO CIAŁA CHRYSTUSA . TO NIE BRACTWO WYSKOCZYŁO S KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO ,ALE WYSKOCZYŁY POSOBOROWE FARYZEUSZE I WILKI W OWCZYCH SKÓRACH WPUSZCZONE DO STRUKTUR STOLICY APOSTOLSKIEJ PRZEZ MASONERIĘ ! WYSŁUCHAJ TEGO ; Tradycja to jedyna możliwa przyszłość Kościoła Świętego Tradycja to jedyna możliwa przyszłość Kościoła Świętego Zmieniono nam wiarę - nie chodź na nową mszę. Rozmowa z przypadkowym przechodniem. youtube.com/watch?v=t7CNwkk1w7k Biada nam Polakom jeśli nie uznamy prawdy, że zmieniono nam wiarę i podmieniono Kościół! youtube.com/watch?v=JsInOBCrSos Czy nowa Msza jest legalna? CO NA TO BRACTWO ? piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1589 "Dlaczego Nowa Msza nie jest katolicka?"- wykład x. Jana Jenkinsa FSSPX youtube.com/watch?v=XdpqhbpfxkQ ABP. MARCEL LEFEBVRE ODRZEKA SIę WSZYSTKIEGO CO JEST ZWIĄZANE Z SOBOREM WATYKAŃSKIM II-gim ! youtube.com/watch?v=Wut9dkGqIOQ ABP.MARCEL LEFEBVRE O ZMIANACH W LITURGII ; youtube.com/watch?v=0R6S8Rk-H9o KONSEKWENCJA -KS.JACEK BAŁEMBA verbumcatholicum.com ( WYRAŹNIE KSIĄDZ MÓWI JAK MSZA NAS OBOWIĄZUJE ) " KOŚCIÓŁ JEST TAM , GDZIE JEST PRAWDZIWA WIARA ! " -św.HIERONIM NA KONIEC PAMIĘTAJ TE CYTATY Z PISMA ŚWIĘTEGO ; ' "" PO OWOCACH ICH POZNACIE "" "" NIE MOŻNA DWOM PANOM SŁUŻYĆ ...." ! " " NIE WPRZĘGAJCIE SIĘ W JARZMO Z NIEWIERNYMI ! "