Clicks1.1K
csk.news
1

Jezuité: Ruce Nahoru Před Přijímáním

Jezuité východní provincie USA zapojili, před přijetím Svatého Přijímání, "duchovní kněze do dezinfekce rukou" (MediaHub.unc.edu, 6. listopadu).

Vynález je zavedena v kostele Sv. Raphaela v Raleighu, který je pod vedením Otce Phila Huleye.

Před Přijímáním, věřící zvednou své ruce, aby od "duchovního kněze", dostali a aplikovali dezinfekční prostředek na ruce. Poté si Hurley nasadí masku a obličejový štít a přistupuje ke každému farníkovi a umístí Svaté Přijímání do jejich rukou.

Když je Hurley ve vzdálenosti 6 stop, farník může hostii sníst.

#newsPjrqnyiaiz

zaba
Jestli věřím, že Pán je eucharistií, pak moje nakažení nebo nenakažení při přijímání musí být jen jeho vůlí, vždyť mu vše podléhá. Mojí starostí při tomto setkání by pak měla být jen moje maximální úcta před Ním.