zaba
Jestli věřím, že Pán je eucharistií, pak moje nakažení nebo nenakažení při přijímání musí být jen jeho vůlí, vždyť mu vše podléhá. Mojí starostí při tomto setkání by pak měla být jen moje maximální úcta před Ním.