Clicks7
lv.news

Enzo Bianci tika izslēgts no kopienas, kuru viņš nodibināja

Francisks izņēma Enzo Bianci no savas kopienas Bozē, Itālijas modernisma centrā.

Lēmums tika pieņemts pēc spriedzes, kas radās starp Bianci, kurš bija devies pensijā kā priekšnieks, un jauno priekšnieku Luciano Manicardi.

13. maija dekrēts, ko parakstījis valsts sekretārs Pietro Parolins un kuru skaidri apstiprinājis Francisks, arī no grupas atbrīvo Goffredo Boselli, Lino Bredu un Antonellu Casiragi.

Mūsdienās kopienu veido apmēram deviņdesmit brāļi un māsas no sešām tautībām, gandrīz visi ir nespeciālisti. Bianci līdz šim bija beznosacījuma Franciska sekotājs.

#newsRvckynmnlc