Clicks8
lv.news

Anne Soupa - perfekta Lionas arhibīskapa kandidāte

Francijas “teoloģe” Anne Soupa ar Twitter starpniecību paziņoja, ka viņa vēlētos, lai kardināls Filips Barbarins (69 gadi) kļūtu par Lionas arhibīskapu Francijā.

Oligarhu plašsaziņas līdzekļi nekavējoties saņēma Soupas atzinību un atbalstu. Neskatoties uz to, Soupai ir lieliska kvalifikācija darba iegūšanai:

• viņai ir 73 gadi, un tā viņa īstenos baznīcas gerontokrātiju

• viņa tic feminisma ideoloģijai

• viņa nicina katoļu doktrīnu

• viņa uzskata, ka sakramenti “nav viss” kristīgajā dzīvē

• viņa ir labi saistīta ar antikatoliskās baznīcas izveidi

• pirms Franciska vēlēšanām viņa rīkoja “sievišķo konklāvu”, kurā tika nolemts, ka ir jāievēl “žēlsirdības pāvests”.

• viņa veicina revizionistu ekseģēzi, lai parādītu savas ķecerības Bībelē

• viņa ir Franciska sekotāja

• viņa ir Lutera un Jūdasas atbalstītāja

• viņa dzimusi 1. aprīlī

Attēls: Anne Soupa, © wikicommons, CC BY-SA, #newsFmtejrdnwo